Skip to main content

Support options

  1. Apskatiet sadarbības piedāvājumus un izvietojiet savu piedāvājumu, lai atrastu sadarbības partneri ārvalstīs

    Sadarbības piedāvājumu sadaļā apskatāmi Latvijas un ārvalstu uzņēmumu biznesa sludinājumi, turklāt Uzņēmumu sadaļā iespējams publicēt arī sava uzņēmuma profilu.

    Sadarbības piedāvājumi

    Uzņēmumi

E-services

Current events

Register a profile and apply for support!

In your personal profile you will be able to receive consultations and e-services, sign contracts, use the personalized news feed and follow all the news and current levels
  1. Register a profile and personalize your news feed
  2. Sign a contract and take advantage of support options
  3. Submit a project and apply for support
Register

Our partners