For idea

Web content  will be available soon..

  • 3,5 milj. EUR
    Inkubācijas dalībnieki 2022. gadā saņēmuši finansiālu atbalstu 3,5 milj. euro apmērā.
  • 42,3 milj.
    Inkubatoru dalībnieki investīcijās piesaistīja 42,3 milj. EUR
  • 502
    uzņēmējdarbību veicinoši pasākumi 2022. gadā

Current events