Tirgus potenciāls ķīmisko produktu eksportam

International Trade Center (ITC) izveidotajā datubāzē un eksporta potenciāla kartē ir pieejami statistikas dati un ir apkopota informācija par produktiem, tirgiem un piegādātājiem valstu mērogā. Datubāzē ir apkopta informācija par vairāk kā 4 300 produktu un to grupu eksporta iespējām vairāk kā 220 valstīs. 

Atsaucoties uz ITC datubāzi, tirgi ar vislielāko potenciālu Latvijas ķīmisko produktu eksportam ir Krievija, Lietuva un ASV. ASV ir vislielākā absolūtā atšķirība starp potenciālo un faktisko eksportu vērtības izteiksmē, līdz ar to ir iespēja realizēt eksportu 91,3 miljonu USD vērtībā.

Detalizētāka informācija un informācija apakškategoriju un pārējo valstu dalījumā ir pieejama šeit:
https://exportpotential.intracen.org/en/markets/gap-chart?fromMarker=i&exporter=428&toMarker=j&whatMarker=ls&what=8

Tirgi ar vislielāko potenciālu Latvijas kosmētikas eksportam ir Krievija, ASV un Lietuva. Papildus informācija ir pieejama šeit:
https://exportpotential.intracen.org/en/markets/gap-chart?fromMarker=i&exporter=428&toMarker=j&whatMarker=s&what=37