Atbalsts investoriem

LIAA strādā, lai piesaistītu investoru atbalstu plaša spektra nozaru uzņēmumiem un kalpo kā informācijas aprites kanāls, kurš savieno investīcijas ar inovatīvu ideju radītājiem. Investoru piesaiste sniedz uzņēmumu izaugsmes iespējas, kas kopumā stiprina Latvijas ekonomiku un tautsaimniecības nozares konkurēstspēju pasaules tirgos.

Dažādās programmās notiek mērķa nozaru un aktualitāšu izpēte, lai veicinātu efektīvu ārvalstu investīciju piesaisti Latvijas ekonomikai. Viena no prioritātēm ir investīciju piesaiste zinātnes projektiem, lai Latvijas zinātnes sasniegumus pārvērstu inovatīvā produktā vai pakalpojumā. Investori iesaistās inovatīvos projektos un sadarbojas ar nozaru profesionāļiem, pašvaldībām, Latvijas valsts iestādēm un zinātniskajām institūcijām.

Ārvalstu investīciju piesaiste sekmē Latvijas tautsaimniecības nozaru atpazīstamību pasaulē, kā arī stiprina Latvijas un ārvalstu profesionāļu savstarpējo sadarbību.

Vairāk informācijas: investinlatvia.org

  • € 643 milj.
    LIAA piesaistītās investīcijas 2021.gadā, kas radīs 2650 jaunas darba vietas
  • 88
    Investīciju projektu skaits 2021. gadā
  • 162
    2021. gada laikā tika proaktīvi uzrunāti 162 potenciālie ārvalstu investori.

Aktualitātes