Piekļūstamības paziņojums

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni:

Valsts platforma biznesa attīstībai - www.business.gov.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Valsts platforma biznesa attīstībai daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

Neatbilstības konstatētas galvenās navigācijas pārbaudē, pamatstruktūras pārbaudē, tastatūras piekļuves un vizuālā fokusa pārbaudē, attēlu tekstuālās alternatīvas pārbaudē, virsrakstu pārbaudē un krāsu kontrastu pārbaudē (navigācija tīmekļvietnē tikai ar klaviatūru nav iespējama; tīmekļvietnes sadaļās ir izlaists kāds no virsrakstu līmeņiem.

Tīmekļvietne savu darbību sāka 2021. gada oktobrī, tāpēc arvien tiek pilnveidota. Problēmas, kas apgrūtina piekļūstamību, ir apzinātas, un ir ieplānots tās atrisināt.

Daļa tīmekļvietnes elementu, kas neatbilst testēšanas kritērijiem, ir jau nodoti uz izstrādi. Tie tiks apstrādāti nākamajā darbu etapā, kad būs pabeigta pamatpakalpojumu izstrāde. Tie elementi, kuru labošanu ir tiesīgi veikt satura redaktori, tiks koriģēti līdz 2024. gada decembrim.

Piem., daļai attēlu trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt informācijai, kas ir attēlā. Netiek izpildīts MK noteikumu 22.4. punktā minētais princips par robustuma ievērošanu. Alternatīvo tekstu pievienošana lapas attēliem ir uzsākta.

Testētajās sadaļās audio un video saturs nav pievienots. Tomēr citviet lapā esošajam video saturam nav nodrošināti subtitri. Nepieciešams izvērtēt iespējas nodrošināt alternatīvos aprakstus.

Ilustratīvajiem attēliem norādītais alternatīvais teksts varētu būt detalizētāks un tiks uzlabots.

Šī tīmekļvietne tika izvērtēta 31.12.2023. Izvērtēšanu veica Dita Plazibat, Komunikācijas un informācijas departamenta vecākā projektu vadītāja.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: piekļūstamības izvērtēšana.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas pašlaik nav piekļūstams citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas. Piekļūstamības problēmas, kas saistītas ar kontrastiem, piedāvājam risināt, izmantojot kādu no pārlūka spraudņiem.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: helpdesk@business.gov.lv

Zvaniet: +371 67039499

Adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1442

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir “Komunikācijas un informācijas departaments”

E-pastā: helpdesk@business.gov.lv

Tālrunis: +371 67039499

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Dita Plazibat.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +371 67686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 30.01.2022.