Latvijas papīra un iepakojuma ražošanas, poligrāfijas un izdevējdarbības nozares apskats

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1991. gadā poligrāfijas nozare uzsāka strauju attīstību. Vairāki poligrāfijas uzņēmumi tika privatizēti, līdztekus parādījās daudzi jauni uzņēmumi. Pēdējos gados uzņēmumi arvien sekmīgāk darbojas starptautiskajā tirgū.

Latvijā ir 370 poligrāfijas uzņēmumi, no tiem 10 lielākie uzņēmumi nodrošina aptuveni 64% no nozares apgrozījuma. Kopējais saražotais produkcijas apjoms 2022. gadā sasniedza 441 miljonus eiro, kas ir 4% no kopējā Latvijas apstrādes rūpniecības apjoma.

 

Straujāk attīstās šādi produktu segmenti: grāmatas, iepakojuma materiāls un etiķetes.

 

Poligrāfijas ražošanas apjomu ilgstošs pieaugums ir veicinājis nozares eksporta potenciālu, no tā ir atkarīga nozares turpmākā attīstība. Šo attīstību iespaido ekonomiskā situācija eksporta tirgos, jo vietējais tirgus attīstās samērā lēni.

Latvijas pievienošanās ES 2004. gada maijā veicināja un vienkāršoja ārējo tirdzniecību un komunikāciju. Latvijas poligrāfijas nozares eksports kopš tā laika ir pieaudzis, un šī tendence saglabājas.

2022. gadā eksporta apjomi sasniedza 72% no nozares kopējās produkcijas. Galvenie faktori, kas ietekmē nozares konkurētspēju ārējos tirgos, ir augsta kvalitāte, īss piegādes laiks un izmaksu efektivitāte.

Lielākie eksporta tirgi ir Norvēģija, Dānija, Zviedrija, Vācija, Nīderlande, Lielbritānija, Krievija, Somija un Polija. Eksporta produkti, piemēram, grāmatas un žurnāli, nonāk Rietumeiropā un Skandināvijā, savukārt etiķetes un iepakojums vairāk tiek eksportēti uz Austrumeiropu. Prestižie iespieddarbi ar augstu pievienoto vērtību ietver mākslas grāmatas, ilustrētus žurnālus, ceļvežus un pārtikas, parfimērijas un zāļu iepakojumus.

IEPAKOJUMU SEKTORS

Latvijas iepakojuma nozare pēdējos 20 gados ir piedzīvojusi strauju attīstību. Latvijas uzņēmumi ražo dažāda veida iepakojumus – plastmasas burkas un traukus, zāļu primāros iepakojumus, etiķetes, kartona kastes, laminētas somas un maisiņus, olu kastes, papīra maisiņus, PET pudeles, polimēru kastes un cita veida polimēra iepakojumus.

Liela uzmanība tiek pievērsta iepakojumam no ekoloģiskiem materiāliem. Tai pat laikā pieaug pieprasījums pēc ekskluzīviem, personalizētiem iepakojumiem reklāmas vajadzībām. Latvijas uzņēmumi var nodrošināt plašu tehnoloģisko iespēju klāstu, meistarīgu roku darbu un unikālu dizainu.

Latvijā parasti izmantotie iepakojuma izejmateriāli ir papīrs, kartons, plastmasa un stikls, arī visbiežāk pārstrādātie iepakojumi ir no papīra, kartona, koka un stikla, kam seko plastmasa ar vismazāko pārstrādāto materiālu daudzumu.

Galvenais eksportētais iepakojums ir koksnes tara, kuru pārdošanas apjomi ir 209,6 miljoni eiro jeb 60% no kopējā iepakojuma eksporta. Koka iepakojumus ražo vairāk nekā 108 uzņēmumi. Lielākā daļa koka iepakojuma tiek eksportēta uz Vāciju, Zviedriju un Nīderlandi.

Otra svarīgākā produktu grupa ir plastmasas iepakojums, kas veido 17% no kopējā iepakojuma eksporta. Lielākā daļa plastmasas iepakojums tiek eksportēts uz Igauniju, Lietuvu un Zviedriju. Aptuveni 29 uzņēmumi ražo iepakojumu no plastmasas. Vēl 14% no eksportētā iepakojuma veido papīra iepakojums. 

Iepakojuma atkritumu apsaimniekošanu Latvijā stingri reglamentē Iepakojuma likums (spēkā kopš 2002. gada 1. jūlija). Likums un saistītie noteikumi, kurus izdevis Ministru kabinets un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, nosaka stingras prasības iepakojuma ražotājiem un pārstrādātājiem, nosakot atbildības, prasības vides aizsardzībā un iepakojuma atkritumu apsaimniekošanā, iepakojuma pārstrādē, atkārtotai iepakojuma izmantošanā utt.