Latvijas apģērba un tekstila rūpniecības nozares apskats

Latvijā tekstilrūpniecība un apģērbu ražošana ir bijusi viena no nozīmīgākajām jomām vairāku gadsimtu garumā. Tā ir nozare ar stiprām tradīcijām, kas saistītas ar dabas materiālu izmantošanu un izstrādājumu tradicionāli augsto kvalitāti. Tekstilmateriālu ražošana pirmo uzplaukumu piedzīvoja jau Kurzemes hercogistē 17. gs. hercoga Jēkaba Ketlera īstenotās merkantilisma politikas ietvaros. 

19. gs. / 20. gs. mijā Latvija bija viena no pazīstamākajām linu un kaņepju šķiedru eksportētājām, šo kultūraugu audzēja 70 000 hektāros zemes. Lini bija Latvijas otrais svarīgākais ienākuma avots aiz kokmateriāliem. Latvijas linu un kaņepju izstrādājumu ražošanā bija izvirzīti tiem laikiem augsti standarti, šķiedru izvērtēja atbilstoši inovatīvām un pilnīgām kontroles metodēm.

Linus vēl joprojām izmanto Latvijas tekstilnozarē, no tiem ražo nišas produktus kā linu virves vai tehniskos lina materiālus. Savu statusu atgūst arī kaņepes, kuras izmanto kā izejvielu izolācijas materiālu un citu tehnisko tekstilmateriālu ražošanā.

ĪSS TEKSTILRŪPNIECĪBAS RAKSTUROJUMS

Mūsdienās Latvijas tekstilrūpniecība apvieno tradicionālās zināšanas ar rūpniecības un tehnoloģijas sasniegumiem, tā radot augstas pievienotas vērtības produktus, piemēram, sudraba un dzintara pavedienus.

Nozarē nodarbināti 9 216  cilvēki, tekstilnozares uzņēmumu skaits ir 1 971, tie galvenokārt ir mazie un vidējie uzņēmumi. 2022. gadā sektors aizņem 2,8% no kopējās apstrādes rūpniecības saražotās produkcijas. 

Svarīgākie tekstilnozares sektori ir apakšveļas ražošana, šūšana, aušana, tehniskā tekstila ražošana un mājamatniecība. Ražotos izstrādājumus pārsvarā eksportē, it sevišķi, apakšveļu.

Sadarbībai ar Latvijas tekstila uzņēmumiem ir vairākas priekšrocības. Kā būtiskākās var minēt tādas, kā īss darba izpildes laiks, elastība nelielu produkcijas apjomu ražošanā, cena un kvalitāte. Uzticamība un ilglaicīga abpusēji labvēlīga sadarbība ir noturējusi sektoru izdevīgā pozīcijā arī ļoti nestabilos tirgus apstākļos.

Nozarē dominē šūšanas uzņēmumi, kas darbojas kā ES zīmolu pasūtījumu izpildītāji. Pasūtītājiem ir izdevīgi un ērti, jo ražošanas un piegādes laiks ir salīdzinoši īss, bet tehniskās iespējas ir lielas, sākot ar izšūšanu un lāzergriešanu līdz pat ūdensizturīgu apģērbu ražošanai. Latvijas šūšanas uzņēmumi nodrošina arī pakalpojumus pēc individuāla pasūtījuma, ieskaitot modeļus un citus dizaina pakalpojumus.

Līdztekus Latvijā darbojas arī vairāki mazi un vidēja lieluma uzņēmumi, kas rada savas adījumu un trikotāžas apģērbu kolekcijas, balstoties uz dabas un ekoloģisko konceptu. Līdzīga pieeja un vērtību izpratne valda arī Latvijas mājas tekstila ražošanas uzņēmumos.

Daudzi pasaulē atzīti automašīnu un lidaparātu būvētāji izmanto Latvijā ražotos stikla šķiedras izstrādājumus. Šajā jomā Latvijā darbojas vairāki inovatīvi uzņēmumi ar lielu izaugsmes potenciālu.

TEKSTILMATERIĀLU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

Latvijas tekstila un apģērba ražotāju eksporta tirgi aptver 140 valstis. Neapšaubāmi lielākais tekstilpreču noieta tirgus ir ES valstis, no kurām Latvijas ražotājiem nozīmīgākās ir Baltijas un Skandināvijas valstis. Uz Krieviju un NVS valstīm pārsvarā eksportē pašmāju dizaineru izstrādātos produktus, īpaši apakšveļas kolekcijas.

 
 

Lai nodrošinātu preču augsto kvalitāti, Latvijas ražotāji iepērk tikai labākos izejmateriālus no Itālijas, Polijas, Vācijas un Lietuvas.