Atbildes uz biežāk uzdotajiem eksportētāju jautājumiem LIAA

Kur var iegūt statistiku par produktu/pakalpojumu tirdzniecību?

Centrālā statistikas pārvalde

Papildus iepriekš minētajam, informāciju var iegūt arī šādās datubāzēs:

 

Vai manis interesējošās valsts tirgū ir eksporta potenciāls?

Detalizētu informāciju par tirgus potenciālu konkrētu produktu dalījumā var iegūt ITC datubāzē:

Papildus iepriekš minētajam, LIAA ir pārstāvniecības vairāk nekā 20 valstīs, tāpēc vari vērsties LIAA, lai saņemtu tirgus izpētes pakalpojumus. LIAA sadarbībā ar pārstāvniecībām var izstrādāt detalizētus pētījumus, apzinot potenciālos konkurentus un izpētot iespējas konkrētajos tirgos.

Tāpat LIAA ir pieejami vairāki papildus resursi, piemēram, Eiromonitor datubāze, kas dod iespēju veikt padziļinātu tirgus izpēti.

 

Kur var iegūt informāciju par nodokļiem un muitas procedūrām eksportējot/importējot preces?

Detalizēta informācija par preču prasībām, nodokļiem un muitas procedūrām ir pieejama Eiropas Komisijas platformā:

 

Kur var meklēt potenciālos sadarbības partnerus?

Vajadzības gadījumā LIAA var palīdzēt ar kontaktu atlasi, piesakoties konsultācijai.