RTU izsludina rakstisku intelektuālā īpašuma «Tehnoloģija biodīzeļdegvielas iegūšanai no augu eļļas ražošanas lipīdu-ziepju atlikuma» izsoli

Tu pārlūko šo sadaļu kā neautorizēts lietotājs. Lūdzu, ienāc vai reģistrējies, platformā, lai personalizētu savu ziņu plūsmu!

Pārdot

Rīgas Tehniskā universitāte izsludina rakstisku intelektuālā īpašuma «Tehnoloģija biodīzeļdegvielas iegūšanai no augu eļļas ražošanas lipīdu-ziepju atlikuma» izsoli

Izsoles objekts – vienkārša licence intelektuālā īpašuma – Eiropas patenta pieteikuma Nr. EP22153446.4 «Method for Refining of Soapstock by Acidulation and Solvent Extraction un zinātības biodīzeļdegvielas iegūšanai no lipīdu-ziepju atlikuma – izmantošanas tiesībām.

Izsoles objekta sākumcena – fiksēti maksājumi kopsummā 50 000,00 EUR neieskaitot PVN, kas ir veicami 10 gadu laikā un kas sastāv no vienreizējā maksājuma par licences piešķiršanu, fiksētas maksas pēc tehnoloģijas pielāgošanas un testēšanas un ikgadējiem fiksētiem maksājumiem par licences uzturēšanu spēkā.

Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kura piedāvātā izsolāmā objekta cena būs visaugstākā.

Detalizēta informācija par izsoles objektu, izsoles kārtību un pieteikuma forma pieejama zemāk: 

Pieteikumu izsolei jāiesniedz elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu līdz 2022. gada 14. septembra plkst. 10.00 un nosūtot uz e-pasta adresi inovacijas@rtu.lv līdz tās pašas dienas plkst. 12.00.
Pieteikumu izsolei var nosūtīt arī ierakstītā vēstulē pa pastu vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē RTU Inovācijas un tehnoloģiju pārneses centrā, Āzenes ielā 12–104, LV-1048, Rīgā, aizzīmogotā aploksnē ar norādi: «Pieteikums RTU intelektuālā īpašuma izsolei. Neatvērt līdz 2022. gada 14. septembra plkst. 10.00.» līdz 2022. gada 14. augusta plkst. 10.00.

Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: 2022. gada 14. septembra plkst. 13.00 tiešsaistē platformā MS Teams

Intelektuālais īpašums radīts darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt privātā sektora investīcijas P&A» 1.2.1.2. pasākuma «Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai» projekta Nr. KC-PI-2020/28 «Moderna biodīzeļdegviela no augu eļļas ražošanas lipīdu-ziepju atlikuma» ietvaros.


Kontaktpersona:
Lita Lazdiņa
E-pasts:
inovacijas@rtu.lv
Atvērts līdz:
12/8/2022

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri

Mēs atbalstījām