Riska kapitāla investora iekļaušana kvalificētu riska kapitāla investoru sarakstā

Informācija par atbalstu

Papildu informācija