Atbalsta iespējas

 1. Saņem atbalstu eksporta aktivitātēm līdz € 60 000 (gadā)

  Eksportē vai vēl tikai plāno apgūt jaunus tirgus? Izmanto atbalstu dalībai starptautiskajās izstādēs, konferencēs, semināros, kontaktbiržās, t.sk. digitālajās, dalībai digitālajās platformās, publicitātei medijos, mārketinga materiālu izstrādei, preču zīmes un dizainparauga izstrādei, tīmekļvietnes izstrādei, tirgus pētījumiem, dalībai nozaru asociācijās, telemārketingam un ārvalstu ekspertu piesaistei.

  Pieteikties

 2. Saņem atbalstu līdz € 12 000 (50-60%) starptautiskas konferences organizēšanai Latvijā

  Piesakies ES struktūrfondu atbalstam, lai saņemtu atbalstu konferenču organizēšanai Latvijā. Iespējams saņemt atbalstu par piesaistīto lektoru pakalpojumiem, telpu nomai un tehniskajam aprīkojumam, ēdināšanas pakalpojumiem, transporta pakalpojumiem un tūrisma objektu apmeklējumiem. Pakalpojums pieejams komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem.

  Pieteikties

 3. Saņem atbalstu ražotnes vai produkta atbilstības novērtēšanai līdz € 50 000 (gadā)

  Piesakies ES struktūrfondu atbalstam, lai veicinātu uzņēmuma iekļaušanos starptautiskajā tirgū un veicinātu eksporta apjoma pieaugumu. Iespējams saņemt atbalstu kompetento iestāžu pakalpojuma izmaksas sertifikāta iegūšanai, ekspertīžu izmaksām, sertificēšanas centru un testēšanas laboratoriju pakalpojumu izmaksām. Maksimāli pieļaujamā attiecināmo izmaksu summa vienam atbalsta saņēmējam kalendārajā gadā ir ne vairāk kā 50 000 EUR ar atbalsta intensitāti 90% apmērā.

  Pieteikties

 4. Saņem atbalstu ārējā mārketinga aktivitātēm tūrisma jomā līdz € 60 000 (gadā)

  Piesakies ES struktūrfondu atbalstam, lai veicinātu galamērķa vai uzņēmuma atpazīstamību ārvalstu tūrisma tirgos. Iespējams saņemt atbalstu dalībai starptautiskajās izstādēs, konferencēs, semināros, kontaktbiržās, t.sk. digitālajās, dalībai digitālajās platformās, publicitātei medijos, mārketinga materiālu izstrādei, preču zīmes izstrādei, tīmekļvietnes izstrādei, tirgus pētījumiem. Pakalpojums pieejams komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem.

  Pieteikties

 5. Saņem atbalstu līdz € 195 000 starptautiska kultūras/sporta pasākuma vai starptautiskas izstādes organizēšanai Latvijā (80%)

  Piesakies ES struktūrfondu atbalstam, lai saņemtu atbalstu starptautisku kultūras un sporta pasākumu, starptautisku izstāžu organizēšanai Latvijā. Iespējams saņemt abtalstu licences iegādei pasākuma organizēšanai Latvijā, dalībai nozares profesionālajos pasākumos, mārketinga materiālu izstrādei, pasākuma popularizēšanai digitālajā vidē, sabiedrisko attiecību pakalpojumiem, mediju vizītēm uz Latviju, pasākuma ekonomiskās ietekmes pētījuma izstrādei. 

  Pieteikties

 6. Apskaties sadarbības piedāvājumus un izvieto savu piedāvājumu, lai atrastu sadarbības partneri ārvalstīs

  Uzzini par importa un eksporta piedāvājumiem un sadarbības iespējām! Sadarbības piedāvājumu sadaļā apskatāmi Latvijas un ārvalstu uzņēmumu biznesa sludinājumi, turklāt Uzņēmumu sadaļā iespējams publicēt arī savu profilu.

  Sadarbības piedāvājumi

  Uzņēmumi

 7. Pārlūko vai iesniedz nekustamā īpašuma objektus

  Pievieno savu vai uzņēmuma nekustamo īpašumu datubāzē! LIAA tos piedāvās ārvalstu kompānijām, kas interesējas par iespēju uzsākt uzņēmējdarbību Latvijā.

  NĪ objektu karte

E-pakalpojumi

Aktualitātes