Atbalsta iespējas

  1. Pasākumi ārvalstīs savas eksportspējas stiprināšanai

    LIAA piedāvā atbalstu dažādām aktivitātēm, kas rosina, veicina un nostiprina Latvijas uzņēmēju eksportspēju.

    Skatīt MVU programmas iespējas

E-pakalpojumi

Aktualitātes