Latvijas metālapstrādes un mašīnbūves nozares apskats

Pēc 1992. gada aptuveni 95% valsts uzņēmumu, kas darbojās mašīnbūves un metālapstrādes nozarē, tika privatizēti. Nozare tika pārstrukturizēta, lai tā būtu konkurētspējīga starptautiskā tirgū, galvenokārt, lai ražotu atbilstoši ārvalstu partneru pieprasījumam, kā arī lai palielinātu produktivitāti, uzlabotu vadības prasmes un varētu piedāvāt konkurētspējīgu atalgojumu. 2022. gadā nozarē bija nodarbināti aptuveni 24 700  cilvēku.

Latvijas apstrādes rūpniecības uzņēmumu kopējais eksporta apjoms 2022. gadā bija 8,2 miljardi EUR, no kura 21% veidoja mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumu eksports.

Galvenie eksporta partneri ir ES valstis. Eksports uz šīm valstīm veido 73% no kopējā nozares eksporta apjoma. 2022. gadā lielākie tirdzniecības partneri bija Zviedrija (15%), Dānija (13%), Vācija (10%) un Francija (7%).

Nozares galvenās priekšrocības:

  • Konkurētspējīga darbaspēka prasmju un izmaksu attiecība.
  • Īss pasūtījumu piegādes laiks. Atsaucīgi un elastīgi mazie un vidējie uzņēmumi, kas, izmantojot modernas tehnoloģijas, var sazināties un apmainīties ar datiem reālā laikā.
  • Datorizētas iespējas un tiešsaiste. Lielākā daļa nozares uzņēmumu ir aprīkoti ar datorsistēmām un ir pieslēgti internetam. Strauji pieaug to uzņēmumu skaits, kuriem ir interneta mājaslapa. Visplašāk izmantotās inženierzinātņu un projektēšanas programmas ir SolidWorks, Auto-CAD un MasterCAD; tiek lietotas arī citas projektēšanas programmas.
  • Valodas barjeras kļūst arvien mazāks šķērslis saziņā, jo lielākā daļa uzņēmumu vadītāju pārvalda vismaz trīs valodas (latviešu, krievu un angļu). Daudziem vadītājiem ir arī vācu vai skandināvu valodas zināšanas.
  • Izglītots un labi apmācīts darbaspēks. Universitātes un koledžas piedāvā inženierzinātņu, tehnoloģiju un zinātnes programmas. Tehniskās un profesionālās skolas, kas sertificētas atbilstoši ES standartiem, izglīto un dod praktiskas iemaņas, izmantojot jaunāko automatizēto un programmējamo aprīkojumu.
  • Teicama loģistikas infrastruktūra.