Pārlekt uz galveno saturu

VNĪ turpina nomas maksas atbalsta sniegšanu līdz 28.februārim

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) turpina atbalstīt un sniegt atbalstu klientiem, piemērojot nomas maksas samazinājumu vai atbrīvojumu, līdz valstī noteiktās ārkārtas situācijas beigām. Termiņš pagarināts, atsaucoties uz Ministru kabineta sēdē izskatītajiem un pieņemtajiem likumprojekta grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā.

Saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 453 par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību VNĪ pārziņā esošo īpašumu nomnieki var saņemt atbalstu par laika periodu sākot no 2021.gada 11.oktobrim līdz 2022.gada 28.februārim. Pieteikumi atbalstam par šo periodu tiek pieņemti līdz 31.martam.

Atbalsts ietver nomas maksas samazinājumu atbilstoši apgrozījuma samazinājumam, bet ne vairāk kā 90% apmērā, savukārt nomas maksas atbrīvojums 100% apmērā tiek piešķirts gadījumā, kad nomas objekts netiek izmantots vispār, kā arī samaksas kavējuma gadījumā netiek piemērots nedz līgumsods, nedz kavējuma procenti. Papildus maksājumiem atlaide netiek piemērota.

Nomniekam ir iespējams iesniegt iesniegumu atbalsta saņemšanai, ja vienlaikus atbilst visiem kritērijiem:

• ieņēmumi no saimnieciskās darbības atbalsta perioda mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2021.gada jūlijā, augustā un septembrī kopā, samazinājušies vismaz par 30% un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu samazinājumu;

• nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 eiro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;

• nav uzsākts maksātnespējas process;

• pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumu vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju vai arī ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par saskaņotu parādu atmaksas grafiku un tiek veikti norēķini pilnā apmērā;

• nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība vai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona, tās vismaz 75% kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

Komersantam, lai saņemtu atbalstu, uz dokumentu nodošanas brīdi vienotajā de minimis atbalsta uzskaites sistēmā jāiesniedz elektroniski de minimis uzskaites veidlapu par citu saņemto de minimis atbalstu, vai jānorāda de minimis atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru (de minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz komersanta - atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS).

Atbalsta saņemšanas izvērtēšanai nomnieki tiek aicināti iesniegt iesniegumus un apliecinājumus atbilstībai augstāk minētajiem kritērijiem, sūtot uz vni@vni.lv. Vairāk informācijas un nepieciešamo dokumentāciju par atbalsta sniegšanu klientiem iespējams atrast VNĪ mājaslapā.

Pērn saistībā ar Covid-19 izplatības radītajām sekām VNĪ atbalstu uzņēmējiem sniedza atbilstoši Ministru kabinetā pieņemtajiem noteikumiem Nr. 453, kas bija spēkā līdz 2021.gada 30.jūnijam. Kopš pērna gada 12.marta VNĪ atbalsts sniegts 1 788 350 EUR apmērā 213 nomniekiem. Starp visvairāk atbalstītajām nozarēm pandēmijas laikā ir viesmīlības bizness, ēdināšana, skaistumkopšana, mazumtirdzniecība, izklaide.

Pielāgojoties apstākļiem, VNĪ turpina sekmīgi nodrošināt savu darbību, klientu apkalpošanu un projektu īstenošanu attālināti. Klienti tiek aicināti izmantot elektroniskās saziņas iespējas, paredzētas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pieteikumu iesniegšanai 24/7 - lietotni "VNĪ klientu atbalsts", e-pastu atbalsts@vni.lv vai bezmaksas tālrunis 80002000. Dokumentus iespējams iesniegt elektroniski vai izmantojot pasta pakalpojumus. Uzņēmuma jaunumi un aktuālā informācija par pakalpojumu pieejamību pieejama mājas lapā www.vni.lv, kā arī sociālajos tīklos.

Pērn VNĪ vadībā pandēmijas apstākļos pabeigti 17 valstiski nozīmīgi attīstības projekti ar kopējo budžetu 29,5 miljoni eiro. Pandēmijas apstākļos, ievērojot piesardzības un drošības prasības, VNĪ vadībā turpinās darbs pie 54 dažādiem valstiski nozīmīgiem būvniecības objektiem ar kopējo projektu budžetu vairāk nekā 223 miljoni eiro. VNĪ nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību ap 400 ēku un būvju nekustamajiem īpašumiem ar 1100 ēkām 1,02 milj. kvadrātmetru platībā un vairāk nekā 3600 zemes īpašumu 9,6 miljonu kvadrātmetru platībā. Kapitālsabiedrība ir viens no 23 Latvijas uzņēmumiem, kas šogad Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta "Ilgtspējas indeksa" vērtējumā saņēmis augstāko platīna godalgu, apliecinot labu pārvaldību un savas darbības ilgtspēju. VNĪ dibināts 1996.gadā, tā 100% akcionārs ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija.

Informāciju sagatavoja VAS "Valsts nekustamie īpašumi". Kontakti: Korporatīvās komunikācijas un ilgtspējas daļa, E-pasts: komunikacija@vni.lv; Tālr. 20235301. 

Avots
VNĪ

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri