Pārlekt uz galveno saturu

Vitenbergs: produktīva sadarbība Nodarbinātības padomes formātā ir svarīga Latvijas tautsaimniecības izaugsmei

Š.g. 12. novembrī notika kārtējā Nodarbinātības padomes sēde, kurā piedalījās ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs, izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece, labklājības ministrs Gatis Eglītis, kā arī Ekonomikas ministrijas (turpmāk -EM), Labklājības ministrijas (turpmāk – LM), Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) un Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) pārstāvji.

Sanāksmes laikā pārrunāja izglītības kvalitātes izvērtēšanas un uzlabošanas jautājumus vispārējā vidējā un vidējā profesionālajā izglītībā, kā arī IZM iepazīstināja ar izstrādāto Rīcības plāna 2021.-2023. gadam projektu izglītības attīstības pamatnostādņu 2021.–2027. g. „Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” ieviešanai. Cita starpā, kā arī pamatojoties uz Skola 2030 pieeju, arvien lielāka uzmanība tiks pievērsta eksakto zinātņu apguves kvalitātes uzlabošanai, tai skaitā arī stiprinot pedagogu sagatavošanu un pilnveidošanu.

Savukārt EM un NVA pārstāvji iepazīstināja Padomi ar interaktīvajām darba tirgus prognožu platformām, kas apkopo aktuālo informāciju gan par esošo situāciju darba tirgū un NVA īstermiņa darbaspēka pieprasījuma prognozēm, augstskolu absolventu monitoringa datiem, gan par EM vidēja termiņa un ilgtermiņa darba tirgus prognozēm. Prognožu platformas var kalpot kā palīgs gan uzņēmējiem, pieņemot lēmumus par turpmākajām investīcijām cilvēkkapitālā, gan jauniešiem, izvēloties studiju virzienus, gan ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, lai saprastu, kāds nākotnē būs pieprasījums pēc viņu prasmēm, un savlaicīgi pieņemtu lēmumu par savu zināšanu pilnveidošanu vai pārkvalifikāciju. Īsumā iepazīties ar darba tirgus platformu www.prognozes.em.gov.lv un www.nva.gov.lv uzbūvi un piedāvātajām iespējām var šeit.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs: “Iesaistīto ministriju cieša un produktīva sadarbība ir vitāli svarīga Latvijas tautsaimniecības izaugsmei, lai sekmētu speciālistu apmācības un bezdarba mazināšanu. Savukārt efektīvas, vienotas un interaktīvas informatīvās bāzes pieejamība kā zinātniekiem, politikas plānotājiem, tā arī ikvienam iedzīvotājam, ir nozīmīga, pieņemot lēmumu par savas izglītības, profesijas, pārkvalifikācijas vai darbavietas izvēli.”

Sanāksmes noslēgumā NVA pārstāvis informēja par uzsākto atbalsta programmu apmācībām atvērto tiešsaistes kursu platformās, par kurām ir vērojama liela iedzīvotāju interese un šobrīd ir jau saņemti vairāk kā 800 pieteikumi. NVA atgādināja, ka bezdarbnieki, darba meklētāji, kā arī nodarbinātie, kuriem nepieciešams pilnveidot savas profesionālās prasmes un iemaņas, apgūt darba tirgū pieprasītās zināšanas vai pilnveidot jau esošās, mācībām atvērto tiešsaistes kursu platformās var pieteikties finansējumam līdz 500 eiro līdz šī gada beigām. Plašāk par atbalsta programmu šeit.

Nodarbinātības padome trīs ministru - ekonomikas, izglītības un zinātnes un labklājības - sastāvā tika izveidota 2016. gadā, lai veicinātu izmaiņas darba tirgū, nodrošinot tautsaimniecībai nepieciešamos speciālistus tādējādi sekmējot ekonomikas izaugsmi. Padome ir koleģiāla neformāla ministru diskusiju platforma. Padomes mērķis ir saskaņot starpresoru sadarbību darba tirgus reformu plānošanā, izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā un tādējādi mazināt neatbilstības Latvijas darba tirgū. Īpašu uzmanību Nodarbinātības padome ir pievērsusi jautājumiem par ieguldījumu cilvēkkapitālā darbaspēka prasmju attīstībai.

Informācija sagatavota Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļā. Kontakti: prese@em.gov.lv

Avots
EM

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri