Pārlekt uz galveno saturu

Vienojas par turpmākajiem soļiem Nacionālā enerģētikas un klimata plāna ieviešanai

Š.g. 2. decembrī Nacionālās enerģētikas un klimata padomes (turpmāk – Padome) locekļi sēdē diskutēja par turpmākajiem soļiem Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā (turpmāk – Plāns) noteikto pasākumu koordinētai un efektīvai ieviešanai.

Padome vienojās par sešu darba grupu izveidi, sadarbībai starp ministrijām, zinātniskajām institūcijām, sociālajiem partneriem un citām nevalstiskajām organizācijām, aptverot visas tautsaimniecības nozares. Padome arī vienojās par atbildīgajām institūcijām darba grupu koordinācijai un darbības virzībai. Ekonomikas ministrija koordinēs Būvniecības,  Enerģētikas, Enerģētikas un klimata ekspertu, kā arī Rūpniecības darba grupas darbu. Savukārt Satiksmes ministrijas pārziņā būs Ilgtspējīgas mobilitātes darba grupas darbs, bet Zemkopības ministrijas pārziņā būs Zemes sektora (t.sk. mežsaimniecības) un lauksaimniecības darba grupas darba koordinēšana.  

Savukārt, Aprites ekonomikas un atkritumu apsaimniekošanas darba grupas jautājumu koordinētai risināšanai, Padome lēma apvienot to ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā jau esošo darba grupu.

Paredzēts, ka darba grupās piedalīsies Padomē pārstāvēto institūciju, zinātnisko un finanšu institūciju, pašvaldību un citu ar attiecīgās nozares politiku saistīto institūciju un organizāciju pārstāvji. Darba grupu sēdes būs publiskas un Ekonomikas ministrija, kā Padomes sekretariāts, nodrošinās informācijas par darba grupu darbu publisku pieejamību ikvienam interesentam.

Savukārt Fizikālās enerģētikas institūta pētnieki iepazīstināja Padomi ar īstenotā Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) iniciatīvas “Gatavi mērķrādītājam “Gatavi mērķrādītājam 55 %” (Fit for 55) ietekmes novērtējuma sākotnējiem rezultātiem. Novērtējumā secināts, ka atjaunojamo energoresursu mērķa enerģijas galapatēriņā 2030.gadā sasniegšanai, būtiski jāpalielina atjaunojamo energoresursu ( AER) izmantošana elektroenerģijas ražošanā. Vēja enerģijas ieviešamās jaudas līdz 2030.gadam var sasniegt apmēram 1000 MW. Līdz ar to aktualizējas jautājums par sociālo atbalstu vēja enerģijai un ieviešanas tiesisko regulējumu, pie kā Ekonomikas ministrija šobrīd aktīvi strādā.

Tāpat no modelēšanas rezultātiem izriet, ka saules enerģijas izmantošana būs vairāk saistīta ar individuālo patērētāju (iedzīvotāji, uzņēmumi) lēmumiem attiecībā par AER  izmantošanu sava elektroenerģijas patēriņa pašnodrošinājumam.

Novērtējuma dati tiks izmantoti sarunās ar Eiropas institūcijām lai panāktu tādu iniciatīvas “Gatavi mērķrādītājam 55 %” (Fit for 55) normatīvo aktu projektu pakotnes redakciju, kas atbilst Latvijas interesēm un finansiālām iespējām.

Par Padomi

Nacionālā enerģētikas un klimata padome tika izveidota pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 3. decembra rīkojumu Nr. 609, lai nodrošinātu koordinētu, integrētu un ilgtspējīgu valsts politiku enerģētikas un klimata jautājumu risināšanai.

Padomes vadītājs ir Ministru prezidents, bet Padomes vadītāja vietnieki ir  Ekonomikas ministrs un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

Padomes sastāvā ir Ārlietu ministrijas valsts sekretārs, Finanšu ministrs, Izglītības un zinātnes ministrs, Labklājības ministrs, Satiksmes ministrs, Zemkopības ministrs, pārstāvji no AS "Augstsprieguma tīkls", AS "Conexus Baltic Grid", AS "Gaso", AS "Sadales tīkls", Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrības, Biedrības "Auto asociācija", Biedrības "Baltijas Vides forums", Biedrības "Zaļā brīvība", Biedrības "Zemnieku saeima", Biedrības "Latvijas Finanšu nozares asociācija",  Biedrības "Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija", Biedrības "Latvijas Darba devēju konfederācija", Biedrības "Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija", Biedrības "Latvijas Kokrūpniecības federācija",  Biedrības "Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija", Biedrības "Latvijas Mežizstrādātāju savienība", Biedrības "Latvijas Pašvaldību savienība", Biedrības "Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija", Biedrības "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera", Biedrības "Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome", Biedrības "Vēja enerģijas asociācija", Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Rīgas Stradiņa universitātes aģentūras "Darba drošības un vides veselības institūts", Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas.

Informāciju sagatavoja Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa. Kontakti: prese@em.gov.lv. 

Avots
EM

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri