Pārlekt uz galveno saturu

Vienojas par jaunu sadarbības modeli inovāciju sekmēšanai

2022. gada 12. aprīļa sēdē Ministru kabinets apripināja Ekonomikas ministrijas (EM) sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda iniciatīvas aktualitātes pārskatīšanu”, kurš iezīmē jaunu modeli publiskā sektora, uzņēmumu un zinātnes sektora labākai un strukturētai sadarbībai un pārvaldībai, ar nolūku sekmēt plašāku inovāciju izstrādi un ieviešanu.

Jaunajā ES fondu plānošanas periodā (2021.-2027.) finansējums pētniecībai, attīstībai, inovāciju (P&A&I) un digitalizācijas sekmēšanai Ekonomikas ministrijas resorā vien pieejams vairāk kā 700 milj. eiro apmērā, kā arī finansējums pētniecībai un attīstībai (P&A) pieejams arī Izglītības un zinātnes ministrijai. EM ziņojumā uzsver nepieciešamību veidot labāku institucionālo un Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) pārvaldību. Tas sniegs iespēju ne tikai uzlabot sadarbību starp galvenajām P&A&I politiku veidojošajām un ieviesošajām institūcijām, bet arī labāk plānot P&A&I finansējuma investēšanu, kā arī radīs skaidru ietvaru uzņēmēju, zinātnieku un valsts sadarbībai P&A&I sekmēšanai.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs: “Uzņēmēju, pētnieku un valsts sektora sadarbības veicināšana, kā rezultātā rastos jauni, inovatīvi produkti, tehnoloģijas un pakalpojumi, ir viena no manām un Ekonomikas ministrijas prioritātēm. Lai stiprinātu šo sadarbību esam izstrādājuši risinājumu, kas sniedz iespēju uzņēmējiem, zinātniekiem un valsts sektoram strukturētā veidā mijiedarboties – veidot jaunus, kopīgus projektus, identificēt pastāvošos šķēršļus inovāciju attīstībai un, kas galvenais, – izstrādāt kopīgas stratēģijas un rīcības plānus, kas kalpotu par pamatu pētniecības, attīstības un inovāciju publiskā finansējuma piesaistei. Vienlaikus esam piedāvājuši skaidru struktūru, kā stratēģiski uzraudzīt Latvijas sniegumu inovāciju jomā. Sagaidām, ka šis modelis radīs pamatu inovāciju straujākai attīstībai Latvijā.”

2022. gadā iecerēts uzsākt jauna inovāciju institucionālās pārvaldības un RIS3 pārvaldības modeļa īstenošanu. Šīs reformas mērķis ir nodrošināt gan labāku inovāciju un pētniecības politikas izstrādē un ieviešanā iesaistīto institūciju sadarbību, gan uzlabot sadarbību starp inovāciju sistēmas partneriem - uzņēmumiem, zinātnes un pētniecības sektora pārstāvjiem, kā arī valsts pārvaldi.

RIS3 pārvaldības jomā paredzēts katrā RIS3 jomā* veidot inovāciju ekosistēmu vērtību ķēdes, kuras uzraudzīs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) koordinētas katras RIS3 jomas vadības grupas. RIS3 vadības grupu uzdevums būs izstrādāt vidēja termiņa stratēģijas un ikgadējos rīcības plānus, identificēt inovāciju un pētniecības vidi kavējošos šķēršļus un sniegt priekšlikumus inovāciju sistēmas izmaiņām.

Plānots, ka inovāciju un pētniecības/ zinātnes politikas tuvināšanai un ciešākas sadarbības veidošanai, t.sk. RIS3 uzraudzības jomā, tiks izveidota padome, kurā darbosies divi ministri – ekonomikas un izglītības un zinātnes, kā arī divu aģentūru direktori – LIAA un Latvijas Zinātnes padomes. Visbeidzot plānots pārskatīt premjerministra vadībā esošās Latvijas Pētniecības un inovāciju stratēģiskās padomes (LPISP) funkcijas, lai nodrošinātu, ka LPISP lemj tikai par stratēģiski izšķirošiem P&A&I politikas un RIS3 jautājumiem.

Vienlaikus Ekonomikas ministrija informēja par jaunu iniciatīvu veidot Valsts pētījumu programmu (VPP). 2022. gadā plānots uzsākt VPP “Inovāciju fonds -  Nozaru pētījumu programma” īstenošanu. Iniciatīvas ietvaros ir paredzēts īstenot pētījumus, kas atbilst Latvijas industrijas, Eiropas vai globāla mēroga tehnoloģiju vajadzībām, un sniedz ieguldījumu sabiedrībai būtisku izaicinājumu risināšanā, kā arī atbilst konkrētai, definētai ilgtermiņa tehnoloģiju attīstības misijai. Turpmāko triju gadu laikā ik gadu šai VPP paredzēts valsts budžeta finansējums 4 miljonu eiro apmērā. VPP finansējuma ietvaros tiks īstenoti praktiskas ievirzes, komercializējami pētniecības projekti, atbilstoši divām Latvijā apstiprinātajām RIS3 jomām – biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija; fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas. Paredzēts, ka drīzumā Ministru kabinetā tiks apstiprināts rīkojums par VPP izveidi.

*Latvijā noteiktas 5 RIS3 jomas, kas nostiprinātas Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam, un kurās koncentrējams P&A&I finansējums 2021.-2027. gadu periodā. Šīs jomas ir: (a) Zināšanu ietilpīga bioekonomika; (b) Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija; (c) Fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas; (d) Viedā enerģētika un mobilitāte; (e) Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Ar apstiprināto informatīvo ziņojumu "Par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda iniciatīvas aktualitātes pārskatīšanu" var detalizētāk iepazīties Vienotajā tiesību aktu projektu portālā.

Informāciju sagatavoja Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa. Kontakti: prese@em.gov.lv.

Avots
EM

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri