Pārlekt uz galveno saturu

Veiks padziļinātu izpēti par potenciālajiem sašķidrinātās dabasgāzes termināļu projektiem

Š.g. 7. jūnija sēdē Ekonomikas ministrija iepazīstināja Ministru kabinetu (MK) ar sagatavoto ziņojumu "Par saņemtajiem projektu pieteikumiem sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izveidei Latvijā".

Ministrija informēja valdību, ka pirmais sašķidrinātās dabasgāzes termināļa (SDG) projektu izvērtēšanas posms un tirgus izpēte ir noslēgusies un potenciālie projekti ir apzināti. Noteiktajā termiņā tika saņemti trīs pieteikumi, kurus SDG projektu izvērtēšanas komisija vērtēja. Viens no iesniegtajiem projektiem tika tūlītēji izņemts no tālākas vērtēšanas, jo neiesniedza visu pieteikumā prasīto informāciju un tādējādi projektu nebija iespējams objektīvi izvērtēt.

Pēc sākotnējās izvērtēšanas ir secināms, ka abu pieteikto un detalizētāk vērtēto projektu īstenošana ir iespējama, tomēr abos gadījumos ir saredzami gan finanšu, gan tehniskās īstenošanas riski, kuriem nepieciešama padziļināta izvērtēšana.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lai MK varētu pieņemt objektīvu, argumentētu un pamatotu lēmumu, MK uzdeva Ekonomikas ministrijai nākamajā SDG termināļa izvērtējuma fāzē abiem SDG projektiem – SIA “Kundziņsalas dienvidu projekts” un AS “Skulte LNG Terminal” nodrošināt neatkarīga konsultanta īstenotu padziļinātu risku izvērtējumu, tai skaitā par projekta atbilstību Latvijas nacionālajām interesēm no ekonomiskā, tehniskā, tiesiskā, valsts drošības un drošuma aspektiem, līdz š.g. 31.augustam.

Kā zināms, MK š.g. 19.aprīlī lēma, ka ar mērķi nodrošināt papildu dabasgāzes piegādes arī Latvijā jāveido SDG terminālis. Vienlaikus MK uzdeva EM līdz š.g. 31. maijam iesniegt izskatīšanai MK izvērtējumu par apzināto potenciālo sašķidrinātās dabasgāzes termināļu izveides ieguvumiem un izmaksām, piedāvājot optimālāko risinājumu Latvijas dabasgāzes piegāžu drošības nodrošināšanai izmaksu efektīvā veidā, vienlaikus nodrošinot tik nepieciešamo elastību un alternatīvas sašķidrinātās dabasgāzes importam reģionālā līmenī.

Lai īstenotu MK uzdevumu, EM izsludināja publisku starptautisku SDG termināļa izveides projektu tirgus izpēti, aicinot potenciālos projekta attīstītājus līdz š.g. 13. maijam iesniegt ministrijā savu pieteikumu, sniedzot aprakstu gan par projekta īstenotāju un partneriem, to pieredzi lielu investīciju projektu īstenošanā, projekta būtību, būvmateriālu un infrastruktūras pieejamību, projekta gatavības pakāpi, potenciālajiem SDG pircējiem, projekta īstenošanas laika plānu, riska novērtējumu, kā arī projekta izmaksu aprēķinu, t.sk. norādot finansējuma pieejamību, avotus un valsts iesaistes nepieciešamību. Projektu pieteikumos ietvertā informācija tiek uzskatīta par komercinformāciju un tā nav izpaužama.

Informāciju sagatavoja Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa. Kontakti: prese@em.gov.lv. 

Avots
EM

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri