Pārlekt uz galveno saturu

VARAM prasa Ventspils domei atcelt lēmumu, kas maina ostas teritorijas robežas

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) pieprasījusi Ventspils valstspilsētas pašvaldības domei atcelt vienpusēji pieņemto lēmumu par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu pārņemšanu pašvaldības valdījumā, tādējādi mainot Ventspils ostas teritorijas robežas. 

VARAM pēc Ventspils brīvostas pārvaldes saņemtās vēstules, konstatēja, ka dome šā gada 21.janvārī pieņēmusi lēmumu atprasīt pārvaldes valdījumā nodotos Ventspils pilsētas nekustamos īpašumus un izslēgt tos no pārvaldes valdījuma, lai dome varētu uzsākt īpašuma atsavināšanu. Lēmuma tiesiskais pamats balstīts 2004.gada 15.marta līgumā starp domi un Ventspils brīvostas pārvaldi un likuma “Par pašvaldībām” 14. panta  otrās daļas 3. punktā. 

Taču uz domes pieņemto lēmums par ostas teritorijā ietilpstošu nekustamo īpašumu attiecas Likums par ostām. Ostas robežas šā likuma izpratnē nosaka Ministru kabinets pēc attiecīgās pašvaldības vai ostas pārvaldes ieteikuma. Tāpat arī Ventspils brīvostas likums noteic, ka brīvosta ir Latvijas Republikas teritorijas daļa, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām Ventspils ostas robežām.

VARAM norāda, ka normatīvie akti nedeleģē pašvaldībai funkciju lemt par ostas teritoriju un tajā iekļauto nekustamo īpašumu pārvaldīšanu. Gluži pretēji, normatīvie akti skaidri nosaka Ministru kabineta kompetenci lemt par ostu robežām, kā arī pārvaldes kompetenci lemt par lēmumā minēto nekustamo īpašumu pārvaldīšanu. Līdz ar to, pieņemot lēmumu, kas ietekmē ostas teritorijas sastāvu, dome darbojusies pretlikumīgi ārpus savas kompetences robežām, lemjot par Ministru kabineta un pārvaldes kompetencē esošiem jautājumiem.

Savukārt attiecībā par domes minēto lēmuma tiesisko pamatu ministrija konstatē, ka puses līguma ietvaros ir vienojušās par tādu regulējumu, kas ir pretējs likumos un Ministru kabineta noteikumos ietvertam regulējumam. VARAM ieskatā konkrētais līguma regulējums ir atzīstams par prettiesisku un spēkā neesošu no tā noslēgšanas brīža.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, VARAM pieprasa Venstpils valstspilsētas pašvaldības domei līdz 7.septembrim atcelt lēmumu un sniegt ministrijai paskaidrojumus par iepriekš minētajiem pieļautajiem likuma pārkāpumiem, kā arī sniegt ministrijai konkrētus dokumentu norakstus.

Informāciju sagatavoja VARAM Sabiedrisko attiecību nodaļa. Publicitātes foto. 

Avots
VARAM

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri