Pārlekt uz galveno saturu

Valsts kontrole izveido labās prakses rokasgrāmatu pašvaldībām

Ņemot vērā revīzijās paustos secinājumus un ieteikumus, Valsts kontrole ir izstrādājusi pašvaldību vadītājiem, deputātiem, auditoriem, grāmatvežiem un kapitālsabiedrību vadītājiem domātu rokasgrāmatu, kurā sniegti padomi darba uzlabošanai. Revidenti atzīst, ka rokasgrāmata domāta kā zināma atbilde uz mūžseno pašvaldību jautājumu situācijās, kad nav skaidrs, kā rīkoties: “Ko par to teiks Valsts kontrole?” Rokasgrāmata pieejama digitālā formātā Valsts kontroles tīmekļa vietnē - (Revīzijas / Pašvaldībām / Pašvaldību rokasgrāmata), un tā tiks regulāri papildināta ar aktuālāko informāciju no revīzijām, kuras skar pašvaldību darbību.

Veicot revīzijas pašvaldībās un raugoties no dažādiem skatpunktiem, Valsts kontroles galvenais mērķis ir sniegt ieguldījumu pašvaldību darbībā. Vairāku gadu desmitu laikā Valsts kontrole ir veikusi revīzijas par attīstības plānošanu kopumā, tās sasaisti ar budžeta plānošanu, kā arī par citām atsevišķām jomām un jautājumiem. Revīziju rezultāts ir pašvaldībām sniegtais skats no malas, gan atklājot labāko praksi, gan norādot uz trūkumiem un sniedzot ieteikumus to novēršanai. Valsts kontroles speciālisti pēc revīzijām piedalās informatīvos pasākumos pašvaldību un to institūciju interesentiem, izstrādā dažādus materiālus – pašnovērtējuma anketas, darbības shēmas noteiktās jomās un citus palīgmateriālus.

Rokasgrāmatā laika gaitā plānots publiskot Valsts kontroles redzējumu par visdažādākajām pašvaldību darbības jomām: sociālo atbalstu, darba samaksu pašvaldībās, ikdienas pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem, teritorijas apsaimniekošanu, nekustamā īpašuma nodokli, informācijas pieejamību, informācijas tehnoloģiju (IT) resursu izmantošanu, lielu infrastruktūras projektu vadību, finanšu un gada pārskatu sagatavošanu.

Sākotnējā rokasgrāmatas versijā, kas publiskota Valsts kontroles tīmekļa vietnē, apkopota pašvaldībām noderīga informācija par pieciem aspektiem, kas nozīmīgi administratīvi teritoriālās reformas kontekstā un ar ko saskarsies ikviena jaunā pašvaldība. Šajā versijā iekļauta informācija par attīstības plānošanu un budžeta sagatavošanu, pašvaldību institucionālo struktūru, iekšējās kontroles sistēmu, par maksas pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības, kā arī par pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldību. Turklāt katru pusgadu rokasgrāmata tiks papildināta ar Valsts kontroles revīzijās izvērtētu vienu jaunu jautājumu vai jomu.

Katra rokasgrāmatas sadaļa definē problēmjautājumus, riskus un būtiskākos Valsts kontroles secinājumus, ieteikumus situācijas uzlabošanai, ietver Valsts kontroles izstrādātos padomdevējmateriālus – pašnovērtējuma anketas u.c., tāpat rokasgrāmatā atainota revīzijās atklātā labā prakse.

Informāciju sagatavoja Līga Krapāne, Latvijas Republikas Valsts kontroles Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja. Kontakti:  liga.krapane@lrvk.gov.lv. 

Avots
LRVK

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri