Pārlekt uz galveno saturu

Valdība apstiprina ES fondu programmas turpmāku izskatīšanu EK

Otrdien, 16.novembrī, Ministru kabinets (MK) apstiprināja Eiropas Savienības (ES) kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam turpmāko virzību izskatīšanai Eiropas Komisijā (EK). Programma paredz ES fondu investīcijas vairāk kā 4,7 miljardu eiro apmērā nākamajiem septiņiem gadiem, tā ietver ES fondu investīciju principus, sasniedzamos rezultātus un atbalsta jomas.

ES investīcijas ir īpaši nozīmīgas Latvijas konkurētspējas palielināšanai un ekonomikas izaugsmei, atbalstot uzņēmējdarbības veicināšanu, klimata un vides ilgtspēju, veselības aprūpi, izglītību, inovācijas, transportu un citas valsts attīstībai būtiskas jomas.

Programmas investīcijas plānotas, ievērojot EK definētās tematiskās koncentrācijas prasības, nodrošinot, ka no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma vismaz 25% tiek novirzīti  viedākai Eiropai, veicinot inovatīvas un viedas ekonomiskās pārmaiņas, 30% zaļākai Eiropai ar zemām oglekļa emisijām, veicinot tīru un taisnīgu enerģētikas pārkārtošanu, “zaļas” un “zilas” investīcijas, aprites ekonomiku, pielāgošanos klimata pārmaiņām un risku novēršanu un pārvaldību, 8% iedzīvotājiem tuvākai Eiropai pilsētu, lauku un piekrastes teritoriju ilgtspējīgai un integrētai attīstībai ar vietējo iniciatīvu palīdzību.

Nozīmīgu ES investīciju daļu paredzēts novirzīt iedzīvotāju labklājības celšanā, sniedzot atbilstošas apmācības, uzlabojot veselības stāvokli un integrējot darba tirgū. ES fondu atbalsts paredzēts veselības aprūpes iestāžu kapacitātes stiprināšanai, uzņēmējdarbības veicināšanai, primārās enerģijas patēriņa samazināšanai, uzlabojot energoefektivitāti privātajā un publiskajā dzīvojamajā fondā.

Tāpat nozīmīgi ieguldījumi plānoti informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un transporta infrastruktūras uzlabojumiem, kas tieši ietekmē ekonomikas produktivitāti, kalpo par pamatu inovācijām un palielina iekšējo un ārējo mobilitāti cilvēkiem un precēm.

Pēc programmas apstiprināšanas MK tiks turpinātas konsultācijas ar EK, lai nodrošinātu, ka pēc plāna projekta gala versijas apstiprināšanas MK un iesniegšanas EK tas tiktu apstiprināts iespējami ātrāk, kas ļaus uzsākt ES fondu investīciju īstenošanu.

Programmā ir ievērota sasaiste ar Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027.gadam, kā arī citiem plānošanas dokumentiem. Stratēģiskais redzējums balstīts uz trūkumu un vajadzību analīzi. Definētās prioritātes un atbalsta mērķi koncentrēti uz konkrētu rezultātu sasniegšanu, kas dos vislielāko atdevi ekonomikas attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanai.

Prezentācija_Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027.gadam

Informācija sagatavota Finanšu ministrijā. 

Avots
FM

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri