Pārlekt uz galveno saturu

Valdība apstiprina #Budžets2023 sagatavošanas grafiku

Otrdien, 15. martā, Ministru kabineta (MK) sēdē valdība apstiprināja Finanšu ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu par likumprojekta par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam, kā arī valsts budžeta likumprojekta 2023. gadam sagatavošanas grafiku. Projektā noteikti izpildes termiņi vidēja termiņa budžeta ietvara un gadskārtējā valsts budžeta sagatavošanas uzsākšanas pasākumiem, kurus iespējams īstenot līdz Saeimas vēlēšanām.

Lai arī Saeimas vēlēšanu gadā gadskārtējo valsts budžeta likumprojektu var iesniegt Saeimā ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc tam, kad jaunievēlētā Saeima izteikusi MK savu uzticību, ir nepieciešams darbu pie likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2023. gadam” sagatavošanas uzsākt savlaicīgi. Šādā gadījumā jaunievēlētajai Saeimai un MK nebūtu jākavējas ar galīgo lēmumu pieņemšanu un likumprojektus būtu iespējams pieņemt vēl šogad, lai tie stātos spēkā jau 2023. gada 1. janvārī.

Likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2023. gadam” sagatavošanas grafiks:

Pasākums

Izpildītāji

Termiņš

Latvijas Stabilitātes programmas 2022.–2025. gadam apstiprināšana Ministru kabinetā (makroekonomisko rādītāju prognozes, vidēja termiņa vispārējās valdības budžeta mērķi un fiskālās politikas prioritātes)

Finanšu ministrija

2022. gada 12. aprīlis

Latvijas Stabilitātes programmas 2022.–2025. gadam iesniegšana Eiropas Komisijai

Finanšu ministrija

2022. gada 14. aprīlis

Fiskālo risku vadības ziņojuma iesniegšana Finanšu ministrijā

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes (turpmāk – ministrijas)

2022. gada 22. aprīlis

Informācijas iesniegšana Finanšu ministrijā pamatbudžeta bāzes projekta sagatavošanai 2023., 2024. un 2025. gadam, izmantojot Finanšu ministrijas sniegto informāciju

Ministrijas

2022. gada 13. maijs

Priekšlikumu par prioritārajiem pasākumiem un to īstenošanai nepieciešamo finansējumu iesniegšana Finanšu ministrijā un Pārresoru koordinācijas centrā, kā arī Valsts kancelejā,  ja prioritārais pasākums ietver jaunu amata vietu izveidi vai papildu finansējuma pieprasījumu atlīdzībai

Ministrijas

2022. gada 30. jūnijs

Ziņojuma iesniegšana Finanšu ministrijā likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" 17. pantā minētajā gadījumā

Pašvaldības

2022. gada 26. augusts

Ziņojuma iesniegšana Ministru kabinetā likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" 16. un 17. pantā minētajos gadījumos

Ministrijas

2022. gada 22. septembris

Ziņojuma izskatīšana Ministru kabinetā likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" 16. un 17. pantā minētajos gadījumos

Ministrijas

2022. gada 4. oktobris

Informatīvā ziņojuma "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2023., 2024. un 2025. gadam" izskatīšana Ministru kabinetā

Finanšu ministrija

2022. gada 4. oktobris

Informatīvā ziņojuma "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2023., 2024. un 2025. gadā" izskatīšana Ministru kabinetā

Finanšu ministrija

2022. gada 4. oktobris

Informatīvā ziņojuma "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" izstrādes procesā" izskatīšana Ministru kabinetā

Finanšu ministrija

2022. gada 4. oktobris

Vispārējās valdības budžeta plāna projekta 2023. gadam apstiprināšana Ministru kabinetā

Finanšu ministrija

2022. gada 11. oktobris

Vispārējās valdības budžeta plāna projekta 2023. gadam iesniegšana Eiropas Komisijai un Eirogrupai

Finanšu ministrija

2022. gada 14. oktobris

Aktualizēta budžeta sagatavošanas grafika iesniegšana Ministru kabinetā divu nedēļu laikā pēc jaunievēlētās Saeimas uzticības izteikšanas Ministru kabinetam

Finanšu ministrija

Divu nedēļu laikā pēc uzticības izteikšanas Ministru kabinetam

MK rīkojuma projekts un tā pielikums ar grafiku pieejams Tiesību aktu projektu portālā

Budžets2023 grafiks

Informāciju sagatavoja Lelde Grīnvalde, Finanšu ministrijas Komunikācijas departamenta direktora vietniece. Kontakti: lelde.grinvalde@fm.gov.lv, 29681109, pasts@fm.gov.lv. www.fm.gov.lv. 

Avots
FM

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri