Pārlekt uz galveno saturu

Uzņēmējiem pieejams atbalsts līdz 130 tūkstošiem eiro dzīves kvalitāti atbalstošu tehnoloģiju ieviešanai

Jaunu tehnoloģiju ieviešana uzņēmējdarbībā spēj nodrošināt produktivitātes pieaugumu un celt konkurētspēju gan vietējā, gan eksporta tirgos. Vienlaikus tas ir veids kā uzlabot dzīves kvalitāti dažādām iedzīvotāju grupām. Norvēģijas finanšu instrumenta programmā viena no prioritātēm ir atbalstīt tādu tehnoloģiju ieviešanu, kuras sekmēs dzīves kvalitātes uzlabošanu. Šī joma aptver produktus vai tehnoloģijas labākai mājas aprūpei un uzraudzībai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī aktivitātes, kuras vērstas uz sabiedrības drošības, mobilitātes un līdzdalības nodrošināšanu.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir izsludinājusi Norvēģijas Finanšu instrumenta uzņēmēju atbalsta programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” neliela apjoma grantu shēmas “Dzīves kvalitāti atbalstošu tehnoloģiju izstrāde” projektu iesniegumu atlasi. Ar šīs neliela apjoma grantu shēmas starpniecību uzņēmējiem ir iespēja piesaistīt līdzfinansējumu līdz 130 tūkstošu eiro apmērā.

“Skandināvijā un citās pasaules attīstītākajās valstīs ļoti liela uzmanība tiek pievērsta iedzīvotāju dzīves kvalitātei, cenšoties nodrošināt visām sabiedrības grupām vienlīdzīgas iespējas līdzdarboties. Pēdējos gados arī Latvijā sperti nozīmīgi soļi, lai uzlabotu dažādus ar dzīves kvalitāti saistītus aspektus senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti un citām sabiedrības grupām. Ar Norvēģijas finanšu instrumenta programmas atbalstu uzņēmējiem ir iespēja piesaistīt resursus dzīves kvalitāti uzlabojošu tehnoloģiju izstrādei. Šīs programmas mērķis ir uzlabot dažādu iedzīvotāju grupu iekļaušanos sabiedrībā, izstrādājot pielāgotus risinājumus, kas palīdz sekmēt ne vien dzīves kvalitāti, bet arī drošību un mobilitāti,” uzsver LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Atbalsts tiks sniegts jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādei, testēšanai un sertificēšanai, intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšanai, kā arī zināšanu pārneses darbību finansēšanai ar projekta partneri, kas saistīta ar jaunā produkta vai tehnoloģijas izstrādi. Projekta īstenošanas laikā jāizstrādā viena produkta vai tehnoloģijas prototips, kas nav paredzēts komerciālām vajadzībām.

Atbalstu varēs saņemt Latvijā reģistrētie komersanti, kuri atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam. Komersanti var piesaistīt arī projekta partneri, kas var būt jebkura publiska vai privāta juridiska persona, kas reģistrēta Norvēģijā vai Latvijā un kam ir atbilstoša kompetence, lai palīdzētu izstrādāt jauno produktu vai tehnoloģiju.

Kopējais šajā programmā pieejamais finansējums ir 1,2 miljoni eiro. Vienam projektam pieejamais granta apjoms ir no 10 līdz 130 tūkstošiem eiro, bet atbalsta intensitāte no 35 līdz 70%. Uz maksimālo atbalsta intensitāti var pretendēt uzņēmumi, kuri saskaņā ar ES atbalsta de minimis nosacījumiem pēdējo trīs gadu laikā nav saņēmuši valsts atbalstu, kas lielāks par 200 tūkstošiem eiro.

Šī neliela apjoma grantu shēma tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju.

Projektu iesniegumus no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim varēs iesniegt LIAA. Tos plānots izvērtēt četru mēnešu laikā, kas ļaus noslēgt līgumus ar līdzfinansējuma saņēmējiem un uzsākt projektu īstenošanu 2022. gada sākumā.

Vairāk informācijas par konkursa atlases nolikumu un iesniedzamajiem dokumentiem atrodama tīmekļvietnē www.norwaygrants.lv programmas “Bizness un Inovācijas” sadaļā “Projektu konkursi”.

Avots
LIAA

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri