Pārlekt uz galveno saturu

Uzņēmējiem liela interese par zaļo inovāciju ieviešanu

Atbalstam zaļo inovāciju un IT risinājumu ieviešanai jaunu produktu ražošanā pieteikumus iesnieguši 63 uzņēmumi par kopējo atbalsta summu 42,6 miljoni eiro. Norvēģijas grantu programmas atklātā konkursa "Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā" nosacījumi paredz, ka uzņēmumi granta veidā varēs saņemt atbalstu no 200 līdz pat 600 tūkstošiem eiro. Programmas atbalsta intensitāte ir no 45 līdz 55 procentiem no attiecināmajām izmaksām.

"Varam būt gandarīti, ka Latvijas uzņēmumi novērtējuši šo iespēju un aktīvi iesnieguši savus projektus. Tā ir lieliska iespēja celt savu konkurētspēju un eksporta potenciālu, ieviešot jaunu produktu ražošanu un digitālos risinājumus. Pārskatot iesniegtos projektus, redzam, ka uzņēmējiem lielākā interese ir par videi draudzīgu ražošanas iekārtu iegādi, kuras celtu produktivitāti un eksporta iespējas. Ņemot vērā lielo interesi, atbalstu varēsim sniegt tikai katram ceturtajam projektam, tādēļ jau šobrīd strādājam pie jauniem atbalsta instrumentiem, lai turpinātu stimulētu zaļo tehnoloģiju ieviešanu un digitalizāciju Latvijas tautsaimniecībā. Tas ir veids, kā varam celt Latvijā ražoto preču un pakalpojumu pievienoto vērtību," uzsver Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktors Kaspars Rožkalns.

Projektu konkursa mērķis ir veicināt komersantu produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanu, ieviešot ražošanā jaunus produktus un tehnoloģijas. No kopumā iesniegtajiem 63 projektu pieteikumiem 51 iesniegts zaļo inovāciju jomā, kur kopējais pieprasītais Norvēģijas granta atbalsts ir 38,23 miljoni eiro, bet 12 projektu iesniegumi saņemti informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā ar Norvēģijas granta atbalstu 4,37 miljonu eiro apmērā. Norvēģijas granta kopējais piešķīrums šai programmas aktivitātei sastāda 8,49 miljonus eiro, no kuriem zaļo inovāciju jomā tie ir 5,85 miljoni eiro, bet informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā jauna produkta ieviešanai ražošanā piešķirti 2,64 miljoni eiro.

Atbalstu varēs saņemt Latvijā reģistrētie komersanti, kuri atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam. Projektu realizācijai uzņēmēji var piesaistīt arī partneri, kas var būt jebkura publiska vai privāta juridiska persona, kas reģistrēta Norvēģijā vai Latvijā un kam ir atbilstoša kompetence, lai palīdzētu ieviest ražošanā jaunus produktus.

Jāuzsver, ka 47 no 63 projektiem iesniegti partnerībā ar kādu no Norvēģijā reģistrētām juridiskajām personām, kas paver plašākas iespējas turpmākajai sadarbībai ar Norvēģiju un citām Ziemeļvalstīm.

Programmā pieejamais finansējums ļaus atbalstīt vismaz 15 jaunu ražotņu izveidi vai modernizāciju, padarot ražošanas procesus automatizētākus un videi draudzīgākus, tai pat laikā arī radot vismaz 50 jaunas darba vietas un veicinot atbalstīto uzņēmumu apgrozījuma un eksporta rādītāju pieaugumu.

Pieteikumus atklātajam konkursam varēja iesniegt no 14.aprīļa līdz 30.jūnijam. Lēmumu par Norvēģijas granta atbalsta sniegšanu komersantiem jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā LIAA pieņems līdz 2021.gada 31.oktobrim, bet pirmo projektu realizācija uzsāksies 2022.gada janvārī.

Informācija par pārējiem Norvēģijas finanšu instrumenta atbalsta pasākumiem uzņēmējiem pieejama tīmekļvietnē www.norwaygrants.lv programmas "Bizness un Inovācijas" sadaļā "Projektu konkursi".

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri