Pārlekt uz galveno saturu

Uzņēmējiem būs pieejams aizdevums ar kapitāla atlaidi līdz 10 miljoniem eiro

No 19. janvāra Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) uzsāks projektu atlasi jaunā lielo investīciju projektu atbalsta programmā, kura būs pieejama uzņēmējdarbības attīstības projektiem, sākot no 10 miljoniem eiro. Šo programmu izstrādājusi Ekonomikas ministrija (EM) sadarbībā ar LIAA un Attīstības finanšu institūciju ALTUM. Pieteikties programmā un uz aizdevumu ar kapitāla atlaidi līdz 30% apmērā no kopējām investīciju projekta attiecināmajām izmaksām varēs pretendēt Latvijā reģistrēti lielie un vidējie komersanti. Projektam pēc īstenošanas sasniedzot plānotos kritērijus, komersants varēs saņemt kapitāla atlaidi jeb dzēst ALTUM piešķirto aizdevumu.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs: “Eksporta rādītāji turpina augt, taču lielu daļu no eksporta sastāda arī koksne, graudi un citi Latvijas dabas resursi. Šiem resursiem nav jākalpo citu valstu attīstībai, bet gan jārada pievienotā vērtība šeit uz vietas, lai celtu mūsu uzņēmēju un iedzīvotāju labklājību. Tāpēc esam radījuši jaunu programmu, lai stimulētu Latvijas uzņēmumus veikt ieguldījumus jaunu produktu izstrādē. Katrs šāds projekts veicinās arī pakalpojumu un produktu ražošanu citiem uzņēmumiem, radīs jaunas un labi apmaksātas darba vietas, palielinās eksportu un nodokļu ieņēmumus.”

Programmas mērķis ir sniegt atbalstu Latvijas tautsaimniecības attīstībai nozīmīgiem projektiem, kuri palīdzēs sasniegt tādus stratēģiskos mērķus kā ekonomikas reindustrializācija uz augstākas pievienotās vērtības nozarēm un eksporta apjoma dubultošana līdz 2027. gadam. Īstenojot šo programmu, tiks radītas 800 jaunas, labi apmaksātas darba vietas, katrs projekts nesīs vismaz trīs miljonus eiro eksporta pieaugumu gadā un 250 tūkstošus eiro ieguldījumus pētniecībā un attīstībā ik gadu.

“Šobrīd tādās viedās specializācijas nozarēs kā bioekonomika, biomedicīna, fotonika, viedā enerģētika un IT veidojas spēcīgas ekosistēmas, kuras lielā mērā balstās uz Latvijas lielajiem uzņēmumiem. Šie uzņēmumi kļūst par pasūtītājiem lielam skaitam mazo uzņēmumu, iegulda pētniecībā un attīstībā, sadarbojas ar zinātniskajām institūcijām, veidojot plašu ietekmi uz tautsaimniecību. Līdz šim tieši lielajiem uzņēmumiem ambiciozu projektu realizācijai nebija pieejams valsts atbalsts. Tādēļ šāda iniciatīva vērtējama kā plats solis straujākai ekonomikas izaugsmei, ko sajutīsim lielākos nodokļu ieņēmumos un vidējā atalgojuma pieaugumā,” uzsver LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Projektu atlase turpināsies līdz 18. aprīlim un LIAA izdos lēmumus par apstiprināmajiem projektiem mēneša laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Nākamajā solī projektu finanšu kritērijus vērtēs un lēmumus par aizdevuma piešķiršanu pieņems ALTUM.

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs: “Jaunajā programmā ietvertā kapitāla atlaide, kas ir aizdevuma pamatsummas pilnīgs vai daļējs samazinājums, ir uzņēmējiem pievilcīgs risinājums, tāpēc sagaidām augstvērtīgus biznesa projektus un veselīgu konkurenci. Uz aizdevumu ar kapitāla atlaidi varēs pretendēt lielie un vidējie uzņēmumi, kas plāno investīcijas ražošanas sākšanai vai paplašināšanai vismaz 10 miljonu eiro apmērā. Būtiski, ka atbalsts paredzēts projektiem, kuru īstenošana pirms atbalsta saņemšanas vēl nav uzsākta. Tas nozīmē, ka atbalsts nonāks pie jauniem, apjomīgiem un lielu atdevi nesošiem projektiem, kas sniegs ieguvumu tautsaimniecībai kopumā. Lielie un vidējie uzņēmumi bieži ir nozīmīgs darba devējs vietējā pašvaldībā, tie nodrošina pasūtījumus saviem piegādātājiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem, tā nodrošinot darba vietas arī šajos uzņēmumos, un veicinot ekonomikas asinsriti tālu aiz sava uzņēmuma robežām.”

Lai detalizētāk izstāstītu par programmas nosacījumiem, visi interesenti tiek aicināti piedalīties tiešsaistes seminārā, kurš norisināsies 19. janvārī pulksten 10:00. Semināram varēs sekot līdz Ekonomikas ministrijas, LIAA un ALTUM Facebook kanālos.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi

Atbalstīti tiks tie projekti, kas tiek īstenoti viedās specializācijas prioritārajos virzienos (zināšanu ietilpīga bioekonomika, biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija, fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas, viedā enerģētika un mobilitāte, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas). Tāpat projektiem jāatbalsta ES mērķi un Latvijas saistības attiecībā uz digitālo transformāciju un klimatneitralitāti.

Lai investīciju projekts tiktu ranžēts LIAA atlasē, tam jāatbilst vismaz četriem no zemāk uzskaitītajiem kritērijiem:

a) Mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem, kas pieņemti darbā investīciju projekta īstenošanas rezultātā, nav mazāka par mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru reģionā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 1,3 (izņemot Rīgu, kur mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem nav mazāka par mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru tautsaimniecībā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 1,3).

b) Investīciju projekta īstenošanas rezultātā preču vai pakalpojumu eksporta apjoms ir vismaz 3 miljoni eiro gadā.

c) Investīciju projekta īstenošanas rezultātā uz katriem kopējās pieejamās kapitāla atlaides 250 tūkstošiem eiro ir radīta viena jauna darba vieta ar pilnu darba slodzi un kopā ir radītas vismaz 12 jaunas darba vietas ar pilnu darba slodzi.

d) Komersanta ieguldījumu apjoms pētniecībā un attīstībā uzņēmuma līmenī ir vismaz 250 tūkstoši eiro gadā.

e) Vismaz 20 % no investīciju projektā plānotajiem ieguldījumiem ir vērsti uz ieguldījumiem zaļo tehnoloģiju izmantošanā produktu ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesā un citu uz klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu vērstu produktu ražošanā.

LIAA atlasi izturējušos projektus ALTUM izvērtēs pēc finanšu kritērijiem. Lai saņemtu aizdevumu, uzņēmumam jāatbilst vidējo un lielo komersantu statusam, projektam jāatbilst atbalstāmajām nozarēm, projekta plānotās investīcijas ir vismaz 10 miljonu eiro apmērā, projekta īstenošana nevar būt uzsākta pirms atbalsta saņemšanas, kā arī plānotais projekts paredz investīcijas ražošanas uzsākšanai vai paplašināšanai. Aizdevums tiks izsniegts kapitāla atlaides apmērā, turklāt citu finansētāju piešķirtā finansējuma apjoms nevarēs būt mazāks par ALTUM aizdevumu. Aizdevuma apjoms būs līdz 30% apmērā no investīciju projekta attiecināmajām izmaksām atkarībā no projekta īstenošanas vietas un uzņēmuma lieluma. Aizdevuma maksimālā summa būs līdz 10 miljoni eiro.

ALTUM aizdevuma procentu likme tiks pielīdzināta cita finansētāja aizdevuma likmei. Izpildot projekta rādītājus, kapitāla atlaidi piemēros trīs daļās par katru pēcuzraudzības gadu. Ja visā pēcuzraudzības laikā katru gadu komersants sasniegs savus noteiktos rādītājus, kapitāla atlaide būs 100% , t.i., visa ALTUM izsniegtā aizdevuma pamatsumma tiks dzēsta.

Pieteikšanās kārtība

Laika periodā no 2022. gada 19. janvāra līdz 18.aprīlim iesniedzami divi atsevišķi pieteikumi LIAA un Altum. Aizdevuma pieteikums Altum iesniedzams vienlaicīgi vai secīgi ar pieteikumu projektu atlasei, ko īsteno LIAA. Investīciju projekta īstenošanu var uzsākt tikai pēc aizdevuma pieteikuma iesniegšanas un apstiprinājuma saņemšanas no ALTUM. Pieteikties atlasei LIAA var, reģistrējoties platformā business.gov.lv un elektroniski aizpildot pieteikumu.

Savukārt pieteikties finansējuma saņemšanai ALTUM var klientu attālinātās apkalpošanas sistēmā mans.altum.lv, papildus aizpildot arī klienta anketu.

Detalizēti ar programmu regulējošajiem Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumiem Nr. 503 "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai" var iepazīties šeit.

Informāciju sagatavoja LIAA Komunikācijas un informācijas departaments. Publicitātes vizualizācija. Kontakti: prese@liaa.gov.lv. 

Atbalsta programmas vizualizācija

 

Avots
LIAA

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri