Pārlekt uz galveno saturu

Ukrainas iedzīvotāju izmitināšanu un ēdināšanu nodrošinās pašvaldības

Ministru kabineta ārkārtas sēdē (aptaujas kārtībā) š.g. 12. martā tika apstiprināta kārtība, kādā Ukrainas iedzīvotājiem (bēgļiem) Latvijā tiks nodrošinātas izmitināšanas vietas un ēdināšanas pakalpojumi līdz pastāvīgas dzīves vietas atrašanai, lai persona varētu vieglāk atrast darbu un turpmāk pati par sevi parūpēties. Valsts palīdzība šo pakalpojumu sniegšanā paredzēta līdz 90 dienām, paredzot kopumā izmitināt līdz 10 000 personām un šim mērķim no valsts budžeta novirzot 13,5 miljonus EUR.

Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošinās pašvaldība. Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem koordinēs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sadarbībā ar Valsts robežsardzi un pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām.

Pakalpojumu sniegšanā pašvaldībai jāņem vērā katra Ukrainas civiliedzīvotāja individuālās vajadzības (piemēram, bērnu skaits ģimenē vai personu grupā, personu specifiskas vajadzības). Proti, pašvaldības kompetencē ir izvērtēt, kurš no pašvaldības organizētajiem izmitināšanas pakalpojuma resursiem (tūristu mītne, dienesta viesnīca, u.c.) ir vispiemērotākais un lietderīgākais konkrēto personu izmitināšanas un ēdināšanas vajadzību nodrošināšanai.

Pašvaldībai jāveic cenu jeb tirgus izpēte, tādējādi atlasot ekonomiski pamatotāko pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus, kas attiecīgi nodrošinātu, ka minētajiem pakalpojumu sniedzējiem netiek segtas izmaksas, kas pārsniegtu tirgus cenu, plānotais pasākums nerada ekonomiskās priekšrocības attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem, secīgi – pasākums nekvalificējas kā komercdarbības atbalsts.

Izdevumus pašvaldībai par nodrošināto izmitināšanas pakalpojumu Ukrainas civiliedzīvotājiem segs valsts 100% apmērā no  izmitināšanas faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 20 EUR diennaktī par personu. Arī izdevumus pašvaldībai par nodrošināto ēdināšanas pakalpojumu Ukrainas civiliedzīvotājiem segs valsts 100% apmērā no ēdināšanas faktiskajām izmaksām. Ja ēdināšanas pakalpojums tiek sniegts pašvaldības teritorijas ēdināšanas iestādē, ēdināšanas izmaksas nedrīkst pārsniegt konkrētās pašvaldības teritorijas ēdināšanas iestādes ēdināšanas pakalpojuma izcenojumu.

Pašvaldībai, t.i. sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijai, jāizveido un jāuztur Ukrainas civiliedzīvotāju saraksts, kuriem pašvaldības administratīvajā vai sadarbības teritorijā tika nodrošināts izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojums, norādot arī pakalpojuma sniegšanas vietu un izmantošanas apmēru diennaktīs. Pārskatu par attiecīgajā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem un to apmēru pašvaldībai jāiesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kas attiecīgi reizi mēnesī kompensēs pašvaldībām izdevumus, kas radušies par sniegto atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Kā zināms, Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 12.pantā ir paredzēts pienākums valstij līdz 90 dienām nodrošināt Ukrainas civiliedzīvotājiem, cita starpā, arī izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumus. Vienlaikus jāvērš uzmanība, ka valsts jau esošā regulējuma ietvaros nodrošina Ukrainas civiliedzīvotājiem iespēju saņemt pirmās nepieciešamības preces.

Detalizēti ar Ministru kabineta noteikumu projektu "Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Ukrainas civiliedzīvotājiem" var iepazīties Vienotajā tiesību aktu projektu portālā (1.1. jautājums). 

Informāciju sagatavoja Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa. Kontakti: prese@em.gov.lv.

Avots
EM

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri