Pārlekt uz galveno saturu

Trīs jūru iniciatīvas samits un biznesa forums Rīgā pulcēs 12 valstu līderus

Rīgā no 20.-21.jūnijam norisināsies augsta līmeņa starptautisks pasākums - Trīs jūru iniciatīvas (3JI) samits un biznesa forums, kas pulcēs 12 3JI reģiona valstu līderus, iniciatīvas stratēģiskos partnerus, kā arī reģiona un starptautiska līmeņa uzņēmējdarbības un investīciju sektora pārstāvjus. Pasākumā tiks meklēti jauni attīstības un sadarbības ceļi reģiona ekonomikas izaugsmei un investīciju piesaistei.

3JI samitu 20.jūnijā atklās Valsts prezidents Egils Levits. Samita laikā notiks 3JI valstu vadītāju, iniciatīvas partneru (ASV, Vācijas un Eiropas Komisijas), kā arī Rīgas samita viesu slēgta tikšanās, kurai sekos preses konference.

Paralēli samitam notiks 3JI biznesa forums, kur 20. un 21.jūnijā notiks  augsta līmeņa valstu, starptautisku institūciju un uzņēmumu pārstāvju diskusijas. Redzamākiem būs Starptautiskā valūtas fonda (SVF), Eiropas Komisijas (EK), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD), Eiropas Investīciju bankas (EIB), Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (EBRD), Japānas starptautiskās sadarbības bankas (JBIC), ASV Attīstības finanšu korporācijas (DFC), Latvijas Bankas, Ziemeļu investīciju bankas, 3JI Investīciju fonda, kā arī uzņēmumu Amber Infrastrucutre Group, ORLEN, Rolls Royce, Atkins, Google, LMT, Mikrotik un Greenergy pārstāvji.

Biznesa forumu 20.jūnijā atklās Ministru prezidents Krišjānis Kariņš un SVF vadītāja Kristalina Georgjeva (Kristalina Georgieva), ievadot paneļdiskusijas, kurās divu dienu garumā politiskie un biznesa līderi runās par ekonomikas attīstības tendencēm, investīciju vidi, enerģijas piegādes ceļu un avotu dažādošanu, inovatīviem risinājumiem mobilitātes un loģistikas jomā, kā arī digitalizācijas sektora attīstību 3JI reģionā.

3JI galvenais mērķis ir stiprināt sadarbību un reģiona infrastruktūras savienojamību starp ES dalībvalstīm virzienā no Ziemeļiem uz Dienvidiem, jo līdz šim pārsvarā starpvalstu sadarbības projekti ES īstenoti virzienā no Austrumiem uz Rietumiem, nepilnvērtīgi  izmantojot attīstības potenciālu. Tāpat 3JI mērķis ir investīciju piesaiste ilgtspējīgai enerģētikas, transporta un digitalizācijas sektoru attīstībai, kas stiprina ES stratēģiskās un transatlantiskās sadarbības iespējas, veicina starpvalstu ekonomisko sadarbību, kā arī reģiona izaugsmi, noturību un konkurētspēju. 3JI reģions šobrīd ir straujāk augošais reģions Eiropā ar 6% ieguldījumu atdevi pēdējo 10 gadu laikā, kas ir aptuveni 1,5 reizes vairāk nekā Rietumeiropas valstīs.

“Trīs jūru iniciatīva ir relatīvi jauna un ambicioza platforma investīciju un sadarbības iespējām. Procesi pasaulē attīstās ļoti strauji un laiks, kad varējām katrs domāt tikai par savām nacionālajām interesēm, ir garām. Ceļš uz straujāku attīstību un efektivitāti balstās sadarbībā. Pieaugot drošības, enerģētiskajiem un pārtikas sadārdzinājuma riskiem, mūsu pienākums ir veidot jaunas sadarbības platformas Eiropā, apvienojot spēkus ar pārējām Trīs jūru iniciatīvas valstīm. Tāpat kā citas attīstītās pasaules valstis, mūs interesē ilgtspējīgi investīciju projekti, kas vienlaikus risina kādus lielākus mērķus,” uzsver Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktors Kaspars Rožkalns.

Viens no pasākuma centrālajiem jautājumiem būs, cik lielā mērā 3JI valstis ir gatavas kļūt par globālo pārmaiņu iniciatorēm, veicinot inovācijas un ilgtspējīgus ieguldījumus. 3JI reģionā ir 111 miljoni iedzīvotāju un vidējais prognozētais IKP pieaugums 2022.gadā reģionā sasniegs 3,2%. Savukārt kopējais nepieciešamo ieguldījumu apjoms reģiona infrastruktūras objektos pārsniedz 500 miljardus eiro. Te saskaras gan reģiona valstu, gan investoru interese kopīgi attīstīt jaunus projektus.

“Galvenā 3JI biznesa foruma priekšrocība ir tā, ka varam runāt par liela mēroga starpvalstu projektiem, kas spēj uzrunāt globālus līderus dažādos pasaules reģionos. Rīgā uzņemsim vairāk nekā 500 starptautisku institūciju un  biznesa pārstāvju un vairāk nekā 100 starptautisko mediju, kas paver lieliskas iespējas jaunu kontaktu dibināšanai un labākās pieredzes pārņemšanai,” skaidro LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Biznesa foruma darbs tiks organizēts vairākos diskusiju paneļos. 20.jūnijā plānots investīciju un prezidentu panelis. Investīciju paneli atklās Eiropas komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis, un OECD ģenerālsekretārs Matiass Kormans (Mathias Cormann), akcentējot reģiona nozīmību un to, kas būtu jādara, lai padarītu reģionu vēl pievilcīgāku starptautiskiem ieguldījumiem. Investīciju sadaļai sekos prezidentu panelis, kurā valstu augstākās amatpersonas diskutēs par ģeopolitiskās un ģeoekonomiskās situācijas ietekmi un pārrobežu infrastruktūras attīstību ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgu reģionālo izaugsmi un īstenot redzējumu par vienotu Eiropas tirgu.

Foruma turpinājumā, 21. jūnijā, dalībnieki pievērsīsies enerģētikas jautājumiem. Par šo tēmu diskutēs ES enerģētikas komisāre Kadri Simsone (Kadri Simson), ERAB Ilgtspējīgas infrastruktūras direktore Nandita Paršada (Nandita Parshad), uzņēmuma Rolls Royce korporatīvo attiecību direktors Alastairs Evanss (Alastair Evans), kā arī enerģētikas uzņēmuma, atjaunojamās enerģijas attīstītāja  ORLEN pārstāve Anna Ļukaszevska-Trzeciakovska (Anna Łukaszewska-Trzeciakowska) un citi. Tiks meklēti risinājumi, kā nodrošināt līdzsvarotu un drošu enerģijas piegādi reģiona valstīm, izmantojot gan esošo infrastruktūru, gan būvējot jaunu. Lielākais izaicinājums būs atrast optimālas alternatīvas Krievijas energoresursiem, plānojot jaunos piegādes koridorus.

Transporta jomā galvenā uzmanība tiks veltīta pārrobežu multimodālajiem savienojumiem, tostarp Rail Baltica, kas stimulē plašu teritoriju attīstību un spēj sniegt pievienoto vērtību daudzām nozarēm. Paneļdiskusijā piedalīsies uzņēmuma Atkins Dzelzceļa plānošanas direktors Vorviks Lovs (Warwick Lowe) un citi transporta un infrastruktūras jomas eksperti.

Biznesa forumā tiks runāts arī par digitalizācijas lomu reģiona attīstībā, akcentējot Eiropas digitālās infrastruktūras politikas ietvaru un vitāli svarīgo iedzīvotāju digitālo prasmju attīstību. Šajā diskusiju panelī piedalīsies Google viceprezidents Karans Bhatia (Karan Bhatia), bijušais Slovēnijas Digitalizācijas ministrs Marks Boriss Andrijaničs (Mark Boris Andrijanič), Mikrotik un ASV tirdzniecības palātas Latvijā vadītājs Džons Tallijs (John Tully), kā arī Igaunijas pārstāvis, Digital Nation Ltd un Greenergy Data Centers līdzdibinātājs Ūlars Jākso (Üllar Jaaksoo).

Pēc Latvijas iniciatīvas biznesa forumā tiks diskutēts arī par misiju orientētu pieeju (mission-oriented approach). Pasaulē patlaban ir daudz šķietami neatrisināmu problēmu, piemēram, vides piesārņojums, nevienlīdzība, darba iespējas robotizācijas laikmetā un citi lieli izaicinājumi. Misiju orientēta pieeja, kas ir OECD un ES līmeņa prioritārs problēmu risināšanas modelis, piedāvā stratēģiju, kā pārvarēt izaicinājumus, pārdefinējot tos konkrētās misijās. Misiju īstenošana paredz publiskā sektora līderību, kas balstās zinātnes un inovāciju politikā, lai sasniegtu ambiciozus mērķus noteiktā laika periodā. Paneļdiskusijas dalībnieki aplūkos misiju pieeju kā līdzekli reģionālo problēmu risināšanai un jaunu starpnozaru sadarbības modeļu izveidei, balstoties inovācijās. Panelī piedalīsies OECD un EK eksperti, kas strādā pie misiju ieviešanas inovāciju un publiskā sektora sadarbībai, kā arī Google Cloud platformas tehniskais direktors, inovators Džons Eibels (John Abel) un  LMT viceprezidents Ingmārs Pūķis.

3JI biznesa forumu organizē LIAA sadarbībā ar Valsts prezidenta kanceleju un Ārlietu ministriju. Plašāku informāciju par forumu var iegūt https://3seas.eu/. Mājaslapā un Trīs jūru samita Facebook kontā tiks nodrošināta iespēja sekot līdz biznesa foruma norisei tiešraidē. Forums norisināsies angļu valodā.

Informācijai

Trīs jūru iniciatīva (3JI) tika radīta 2016. gadā ar mērķi stiprināt ekonomiskās attiecības un attīstīt starpvalstu komunikāciju, infrastruktūru un savietojamību 12 Eiropas Savienības valstu vidū starp Baltijas, Melno un Adrijas jūru.

3JI dalībvalstis: Austrija, Bulgārija, Horvātija, Čehija, Igaunija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija.

3JI stratēģiskie partneri: Amerikas Savienotās Valstis, Vācija un Eiropas Komisija.

Trīs jūru reģions jau šobrīd ir straujāk augošais reģions Eiropā.

Avots
LIAA

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri