Pārlekt uz galveno saturu

Tiks izsludināta papildu atlase atbalsta sniegšanai MVU finansējuma piesaistei kapitāla tirgos

Apstiprinot grozījumus ES fondu atbalsta programmā uzņēmējiem finansējuma piesaistei kapitāla tirgos "Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos", Ministru kabinets š.g. 1. februāra sēdē lēma pagarināt atbalsta programmas darbības termiņu un izsludināt jaunu atlasi atbalsta saņemšanai. Jauna projektu iesniegumu atlases kārta tiks īstenota atbalsta programmas esošā finansējuma ietvaros.

Lai turpinātu atbalsta sniegšanu maziem un vidējiem uzņēmumiem finansējuma piesaistei kapitāla tirgos, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) tuvākajā laikā izsludinās jaunu – 4. projektu atlases kārtu. Projektu īstenošanu komersanti varēs veikt līdz 2023. gada 31. decembrim. Īstenošanas termiņa maiņa neietekmēs esošos finansējuma saņēmējus un attieksies tikai uz turpmāko kārtu iesniedzējiem.

Atgādinām, atbalsta programmas ietvaros atbalstu var saņemt uzņēmuma sagatavošanas izmaksu iekļaušanai biržas sarakstā segšanai, piemēram, kapitāla piesaistīšanas (emisijas organizētāja pakalpojumu) izmaksām, emisijas prospekta (vai reģistrācijas dokumenta, vērtspapīru apraksta un kopsavilkuma) sagatavošanas izmaksām, piedāvājuma dokumenta vai komersanta apraksta sagatavošanas izmaksām, padziļinātās izpētes un ar to saistītās izpētes izdevumiem, sertificētu konsultantu izmaksām, kā arī juridiskām, finanšu, nodokļu, auditoru, sertificētu konsultantu konsultāciju izmaksām.

Atbalsts komersantiem tiek sniegts granta veidā, sedzot 50% no attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 100 tūkstošus eiro akciju emisijas gadījumā un ne vairāk kā 20 tūkstošus eiro parāda vērtspapīru emisijas gadījumā.

Atbalsta programmas kopējais finansējums noteikts viena miljona eiro apjomā, t.sk. 0,8 miljoni eiro akciju emisijas atbalstam un 0,2 miljoni eiro parāda vērtspapīru atbalstam. Ceturtās atlases kārtas ietvaros pieejamais finansējums provizoriski ir 270 tūkstoši eiro.  Šobrīd ES fondu programmā jau tiek īstenoti seši projekti, ieguldot ERAF finansējumu 461 575 eiro apmērā.

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 35 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo, vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.3. pasākuma "Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos" īstenošanas noteikumi” (2.6.punkts) var iepazīties Vienotajā tiesību aktu projektu portālā.

Informācija sagatavota Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļā. Kontakti: 67013193, prese@em.gov.lv. Publicitātes attēls. 

Avots
EM

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri