Pārlekt uz galveno saturu

SEB grupa mērīs savu investīciju un kredītportfeļa ietekmi uz vidi, šādi veicinot pāreju uz ilgtspēju

Lai sekmētu SEB grupas lomu pārejā uz ilgtspējīgu sabiedrību, atbalstītu klientus viņu centienos mazināt savu ietekmi uz klimatu, kā arī samazinātu fosilās enerģijas ekspozīciju, SEB ir aktualizējusi savu ilgtspējas stratēģiju. SEB grupa ir noteikusi jaunas ambīcijas klimata jomā, kā arī vienlaikus sāks mērīt savu investīciju un kredītportfeļa ietekmi uz vidi.

"Ilgtspēja ir bijusi SEB grupas dienas kārtībā jau ilgu laiku, atbalstot klientus ilgtspējīgās pārmaiņās, kā arī gādājot par ilgtspējīgiem finanšu pakalpojumu risinājumiem. Līdz ar to jaunā SEB grupas ilgtspējas stratēģija ir likumsakarīgs solis, veicinot straujāku iedzīvotāju, uzņēmumu un sabiedrības virzību uz ilgtspējīgāku nākotni. Ar šo stratēģiju SEB nosaka konkrētas darbības un sasniedzamos mērķus, kas palīdzēs panākt vislielāko pozitīvo ietekmi uz klimatu," norāda Ieva Tetere, SEB bankas valdes priekšsēdētāja.

Aktualizētā ilgtspējas stratēģija ir gan SEB grupas uzņēmējdarbības plāna 2022.-2024.gadam sastāvdaļa, gan SEB stratēģijas 2030.gadam stūrakmens. Vēršot uzmanību klimata neitralitātes svarīgumam, SEB vēl vairāk paplašinās savu darbību ilgtspējas jomā, precīzāk iezīmēs savu lomu sabiedrības un uzņēmējdarbības pārejas procesā uz zaļo kursu, kā arī integrēs ilgtspējas aspektus savos produktos, procesos un lēmumos.

"SEB grupas noteiktie mērķi ietekmes uz klimatu samazināšanas jomā ir ambiciozi, taču ir skaidrs, ka bez aktīvas un izlēmīgas uzņēmumu un valstu rīcības neizdosies sasniegt Parīzes nolīguma klimata pārmaiņu jomā definētos mērķis. Vienlaikus mums ir nepieciešamie resursi un zināšanas, lai atbalstītu savus klientus šajā visiem tik izaicinošajā, tomēr nepieciešamajā transformācijas procesā," saka Viktors Toropovs, SEB bankas Ilgtspējas attīstības vadītājs Latvijā.

SEB grupa savā stratēģijā definējusi konkrētus sasniedzamos rezultātus trīs rādītājos, tostarp Oglekļa dioksīda ekspozīcijas indeksā, kas paredz mērķi līdz 2030.gadam par 45-60 procentiem samazināt tādu kredītu apjomu, kuru mērķis ir tiešā veidā saistīts ar fosilajiem resursiem. Tas ietver gan elektroenerģijas ražošanu un sadali, gan arī naftas un gāzes ieguvi.

Ilgtspējīgas darbības indekss atspoguļo ilgtspējīgu kreditēšanu, finanšu konsultācijas, investīciju produktus un riska kapitāla ieguldījumus viedajās tehnoloģijās (greentech), ar mērķi līdz 2030.gadam palielināt aktivitāti 6-8 reizes.

Savukārt, Pārejas koeficients atspoguļo mūsu klientu veikumu savu uzņēmējdarbības modeļu pārejā saskaņā ar Parīzes līguma nosacījumiem. Izmantojot šo novērtējumu, iegūsim labāku izpratni par mūsu klientu virzību pārejas procesā, kā arī varēsim tos atbalstīt oglekļa emisiju samazināšanā.

2009.gadā SEB grupa izstrādāja savu pirmo ilgtspējas stratēģiju. Turpmākajos gados SEB turpināja stiprināt savas vadlīnijas klimata jomā. 2019.gadā SEB parakstīja ANO iniciatīvu "Atbildīgas banku darbības principi", t.i., mūsu apņemšanos pastāvīgi pielāgot savu uzņēmēdarbības stratēģiju, lai tā atbilstu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem un Parīzes līgumam, kā arī dot ieguldījumu minēto mērķu sasniegšanā. Esam apņēmušies pildīt arī vairākas citas svarīgas starptautiskās saistības, kuras atbalsta pāreju uz ilgtspēju, piemēram, "Aliansi nulles emisiju līmenim", "Neto nulles aktīvu pārvaldītāju iniciatīvu" un "Poseidona principus".

2021.gada februārī SEB apstiprināja atjauninātu nozaru politiku fosilā kurināmā jomā, lai precizētu bankas vadlīnijas, iekļaujot vairāk jomu un skaidrākas nostājas, tostarp ceļvedi, kā SEB pakāpeniski samazinās savu ekspozīciju no akmeņoglēm un netradicionālās naftas. Tajā pašā mēnesī SEB ieguldījumu pārvaldības sabiedrība SEB Investment Management pastiprināja savu ilgtspējas politiku, ieviešot tajā vienotus izslēgšanas kritērijus visiem SEB pārvaldītajiem fondiem un fosilā kurināmā izslēgšanu no visiem fondiem.

Lai uzzinātu vairāk vai SEB ambīcijām un mērķiem pārejā uz ilgtspējīgu attīstību, aicinām noskatīties SEB grupas rīkotā globālā pasākuma "Izrāviens pārmaiņām - partnerība pārejai uz ilgtspējīgu attīstību" video ierakstu.

Informāciju sagatavoja Anete Igaune, SEB bankas korporatīvās komunikācijas vadītāja. Kontakti: 26455568, anete.igaune@seb.lv. Publicitātes foto.

Vairāk par SEB grupu Latvijā:

Twitter/SEB_Latvia, Facebook/SEB.Latvia, YouTube/SEBlatvia, LinkedIn/Seb-banka-latvia

www.seb.lv

SEB grupa ir vadošā finanšu pakalpojumu sniedzēja Ziemeļeiropā. Kā banka ciešām un ilgtermiņa attiecībām, SEB Zviedrijā un Baltijā piedāvā finanšu konsultācijas un plašu finanšu pakalpojumu klāstu. Dānijā, Somijā, Norvēģijā un Vācijā SEB darbības galvenā prioritāte ir korporatīvo un investīciju bankas pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un institucionālajiem klientiem. SEB grupas darbību starptautiskā līmenī apliecina pārstāvniecība 20 pasaules valstīs. Uz 2021.gada 30.septembri SEB grupas kopējie aktīvi veido 3 585 miljardus Zviedrijas kronu, kopējie aktīvi pārvaldīšanā - 2 422 miljardi Zviedrijas kronu. SEB grupā strādā 15 500 darbinieku. Vairāk par SEB grupu: www.sebgroup.com

Avots
SEB

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri