Pārlekt uz galveno saturu

RTU veicinās inovāciju un uzņēmējspēju kapacitātes uzlabošanu

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) sadarbībā ar vairākām Eiropas tehniskajām un lietišķo zinātņu universitātēm, ar kurām kopā iesaistījusies Eiropas Tehnoloģiju universitātes veidošanā, pievienojas iniciatīvai stiprināt inovāciju un uzņēmējspēju kapacitāti augstākās izglītības iestādēs.

RTU 2020. gadā iesaistījās vienotas Eiropas Tehnoloģiju universitātes (ETU) veidošanā, kopā ar septiņām citām augstskolām no dažādām Eiropas valstīm sākot izstrādāt piedāvājumu tehniskās un tehnoloģiju nišas vienotam un saliedētam Eiropas universitātes modelim jeb konfederācijai, kas ar vienotiem diplomiem, nosacījumiem un prasībām augstākajai izglītībai, lielāku studentu, mācībspēku un darbinieku mobilitāti būtu ievērojami konkurētspējīgāks starptautiskā līmenī nekā katra no augstskolām atsevišķi.

Globāla mēroga pārmaiņām

RTU ir sākusi īstenot jaunu projektu, kas vērsts uz inovāciju un uzņēmējspēju kapacitātes uzlabošanu konfederācijā – “InnoEUt+”. Tā mērķis ir attīstīt cilvēkkapitālu (studentus, mācībspēkus, augstākās izglītības iestāžu darbiniekus), panākt institucionālo un infrastruktūras integrāciju, veicināt starptautisko sadarbību, lai sasniegtu globāla mēroga pārmaiņas. Lai to panāktu, katrs partneris plāno attīstīt iekļaujošas formālas un neformālas uzņēmējdarbības mācību programmas, stiprināt akadēmiskā un neakadēmiskā personāla prasmes iedvesmot un apmācīt studentu un pētnieku grupa, izstrādāt ceļa kartes inovāciju un pētniecības atbalstam, kā arī metodiku, kas ļautu novērtēt ar uzņēmējdarbību saistītas aktivitātes.

Projekts tiks īstenots pusotru gadu. Projektu “InnoEUt+” īsteno deviņi partneri – RTU īsteno sadarbībā ar Kartahenas Politehnisko universitāti no Spānijas, Kipras Tehnoloģiju universitāti un jaunuzņēmumu atbalsta organizāciju “Crysalis LEAP”, Kluža-Napokas Tehnisko universitāti Rumānijā, Dublinas Tehnoloģisko universitāti Īrijā, Truā Tehnoloģiju universitāti Francijā un Sofijas Tehnisko universitāti Bulgārijā.

Mainīs augstskolu darbības principus

Eiropas Tehnoloģiju universitātes projekts tiek īstenots “Erasmus+” programmas “Eiropas Universitātes” ietvaros. Eiropas Komisija tam ir piešķīrusi 6,25 miljonus eiro. Labs of Latvia jau rakstīja, ka iniciatīvas iecere ir trīs gadu laikā izstrādāt un piedāvāt tehniskās un tehnoloģiju nišas vienotas un saliedētas Eiropas universitātes modeli jeb konfederāciju, kura būtu ievērojami konkurētspējīgāka starptautiskā līmenī nekā katra no augstskolām atsevišķi.

“Šī iecere ir ļoti liels, taču izšķiroši svarīgs izaicinājums, jo ES augstskolām jākļūst starptautiski konkurētspējīgākām. Jautājuma aktualitāte īpaši saasinājusies līdz ar Lielbritānijas aiziešanu no ES, kas vienlaikus nozīmē arī to, ka pasaules spēcīgāko universitāšu piecdesmitnieku ir pametusi lielākā daļa ES universitāšu,” iepriekš uzsvēris iniciatīvas koordinators, RTU Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departamenta Starptautiskās projektu nodaļas vadītājs Kārlis Valtiņš.

Viņa skatījumā iecerētās pārmaiņas ir fundamentālas, tās nozīmē ļoti ciešu augstskolu integrāciju, atsakoties no līdzšinējās autonomijas un mainot augstskolu darbības principus.

Paredzēts, ka pieredzi studijās partneruniversitātēs būs jāgūst vismaz 50% no RTU studentiem. Tāpat augstskolas cieši koordinēs savu darbību dažādos jautājumos, piemēram, vienoti darbosies ārzemju studentu rekrutēšanā.

Kopumā paredzēts izveidot 41 Eiropas universitāti jeb universitāšu aliansi, to veidošanā iesaistot 280 ES dalībvalstu un citu valstu augstākās izglītības iestādes. Šo procesu Eiropas Komisija atbalsta, piešķirot 287 miljonu eiro finansējumu. Atbilstoši pilotprojekta iecerēm vienotā Eiropas augstākās izglītības telpa tiks izveidota līdz 2025. gadam.

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta iniciatīva

Iniciatīvu stiprināt inovāciju kapacitāti augstākajā izglītībā aizsāk Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT). RTU ir pievienojies trīs EIT zināšanu un inovāciju kopienām – “EIT Climate-KIC”, “EIT Food” un “EIT RawMaterials”, palīdzot studentiem, zinātniekiem un jaunuzņēmumiem attīstīt uzņēmējspējas un radīt inovācijas zaļo tehnoloģiju, pārtikas un izejmateriālu jomā. EIT uzņēmējdarbības atbalsta un izglītības programmas Latvijā īsteno RTU Dizaina fabrika.

EIT ir astoņas zināšanu un inovāciju kopienas – “EIT Climate-KIC”, “EIT Digital”, “EIT InnoEnergy”, “EIT Health”, “EIT Raw Materials”, “EIT Food”, “EIT Manufacturing” un “EIT Urban Mobility”. Latvijā darbojas sešas no tām – “EIT Climate-KIC”, “EIT Digital”, “EIT InnoEnergy”, “EIT Health”, “EIT Raw Materials” un “EIT Food”. Nākamgad plānots izveidot radošo industriju zināšanu un inovāciju kopienu, bet 2026. gadā paredzēta ūdens un jūrniecības kopienas izveide, rakstīja Labs of Latvia.

Avots
LIAA / Labs of Latvia

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri