Pārlekt uz galveno saturu

Rinkēvičs: ekonomiku atveseļošanai pasaulē ir svarīga funkcionējoša un godīga tirdzniecības sistēma ar Pasaules Tirdzniecības organizāciju tās centrā

2021. gada 6. oktobrī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs Parīzē piedalījās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Ministru padomes sanāksmē, kas tika veltīta starptautiskās tirdzniecības jautājumiem.

Latvijas ārlietu ministrs sanāksmes dalībniekiem pauda nostāju, ka ir svarīgi turpināt iestāties par atvērtas un godīgas tirdzniecības principiem.

“Atklātai un noteikumos balstītai starptautiskajai tirdzniecībai ir nozīmīga loma cīņā pret pandēmiju. Neskatoties uz to, daudzas valstis Covid-19 aizsegā ir pieņēmušas protekcionisma tirdzniecības pasākumus. Lai mūsu ekonomika atveseļotos, svarīgāka nekā jebkad ir paredzama, labi funkcionējoša un godīga starptautiskās tirdzniecības sistēma, kuras pamatā ir Pasaules Tirdzniecības organizācija (PTO). Tāpēc mūsu kopīgajiem centieniem jābūt vērstiem uz veiksmīgu PTO 12. Ministru konferenci un organizācijas reformu. Reformu procesa daļa ir risinājums rūpniecības subsīdijām un to pārprodukcijai. Tāpēc Latvija atbalsta OECD paveikto darbu, lai atrastu pierādījumus par atsevišķu valstu kropļojošu atbalstu. Mēs ceram, ka OECD analīze tiks izmantota, lai veicinātu PTO reformu, padarot daudzpusēju tirdzniecības vidi taisnīgāku un efektīvāku,” pauda E. Rinkēvičs.

Sanāksmē ministri pārrunāja arī izaicinājumus pasaulē, kurus rada ne-tirgus prakses starptautiskajai tirdzniecības sistēmai. Tāpat ministri pārskatīja OECD Tirdzniecības komitejas darbu par subsīdijām un citām valdību intervencēm, kas kropļo tirgu un rada pārprodukciju.

Informācijai:

OECD ir veikusi valsts atbalsta identificēšanu un mērīšanu vairākās nozarēs, piemēram, lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, fosilā kurināmā jomā un nozīmīgākajās piegādes ķēdēs (alumīnijs un pusvadītāji).

OECD secina, ka finansējums zem tirgus līmeņa (gan aizņemšanās – valdības atbalsts par kredītiem ar nosacījumiem, kas nav saistīti ar tirgus principiem, gan kapitāls) ir relatīvi lieli valsts atbalsta instrumenti, kas palīdz uzņēmumiem samazināt kapitāla izmaksas. Turklāt nozīmīga problēma ir paredzamības trūkums. Tāpat problēma ir uzņēmumi ar valdību investīcijām, jo bieži tie ir ne tikai zem tirgus līmeņa finansējuma saņēmēji, bet ir spējīgi sniegt paši atbalstu, t.i., valsts bankas un valdības vadības fondi. Tādējādi OECD norāda, ka pašreizējie tirdzniecības noteikumi nespēj risināt šādu valsts atbalsta problēmjautājumu.

OECD ziņojums par tirgus izkropļojumiem alumīnija pievienotās vērtības ķēdēs parādīja valdību atbalsta apjomu, kas piešķirts alumīnija ražotājiem, izmantojot parāda kanālu (aizņēmumi zem tirgus līmeņa). Līdzīgus secinājumus var izdarīt arī attiecībā uz pusvadītāju vērtības ķēdēm, kur atbalsts tiek piešķirts izmantojot pašu kapitāla kanālu (zem tirgus kapitāla vērtības).

Avots
ĀM

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri