Pārlekt uz galveno saturu

Parakstīts pirkuma līgums par zemes vienību un piederošo nekustamo īpašumu iegūšanu projekta Rail Baltica izbūvei

Abpusēji vienojoties, 2021.gada 18.augustā parakstīts pirkuma līgums par zemes vienības un uz tās esošās daudzstāvu autostāvvietas iegūšanu projekta Rail Baltica ietvaros esošo būvju izbūvei vietā, kur šobrīd atrodas arī tirdzniecības centrs "Titāniks". Puses vienojušās, ka atlīdzība ir 8 282 000 eiro, kas atbilst nekustamā īpašuma tirgus vērtībai. Noteikto taisnīgo atlīdzību apstiprināja Satiksmes ministrija un Ministru kabinets ar 2021.gada 7.jūlija rīkojumu Nr. 485 "Par nekustamā īpašuma Prāgas ielā 2, Rīgā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai devis atļauju pirkt šo nekustamo īpašumu.

Kaspars Vingris, Eiropas Dzelzceļa līnijas, valdes priekšsēdētājs:

"Šis ir apliecinājums, ka arī īpaši sarežģītu objektu atsavināšanas laikā, sadarbojoties un aktīvi iesaistot īpašnieku, varam rast taisnīgu risinājumu. Pieredze ar objektu, kurā vienlaikus jāizvērtē zemes un ēku īpašums, kā arī komercdarbības zaudējumi, ļauj ticēt, ka sarunas un risinājumu meklēšana ir spēcīgākais instruments. Šī teritorija būtiski nepieciešama Rīgas Centrālā mezgla - dzelzceļa estakādes un gājēju ceļa ar rekreācijas zonu - izbūvei un tiks nekavējoši iekļauta būvdarbos."

Īpašuma atsavināšanas procesu ievērojami sarežģīja apstāklis, ka īpašumā Prāgas ielā 2 izvērsta komercdarbība.

Puses vienojās, ka īpašnieks SIA "Spēks - R" varēs pieteikt iespējamos zaudējumus pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas un komercdarbības pārtraukšanas, kas saistīti ar spēkā esošo nomas līgumu pirmstermiņa izbeigšanu, iesniedzot iesniegumu un pierādījumus, kas pamato zaudējuma esamību un apmēru.

Fona informācijai atsavināšanas procesa apraksts:

Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDZL) 2017.gada 21.decembrī nosūtīja SIA "Spēks - R" paziņojumu par nekustamā īpašuma (NĪ) atsavināšanas nepieciešamību Rail Baltica projekta īstenošanai un atlīdzības apmēra noteikšanai.

No 2018.gada janvāra līdz 2021.gada augustam notika EDZL un SIA "Spēks - R" ilgstoša sarakste informācijas iegūšanai,atlīdzības apmēra, proti, nekustamā īpašuma tirgus vērtība un SIA "Spēks - R" pieteikto zaudējumu izvērtēšana, atbildot īpašniekam uz SIA "Spēks-R" iesniegtajiem 60 iesniegumiem.

SIA "Spēks-R" komercdarbība atsavināšanai paredzētajā NĪ netika ierobežota līdz brīdim, kad tas faktiski nepieciešams Rail Baltica projekta īstenošanai.

2019.gada 1.oktobrī EDZL izveidotā komisija atlīdzības apmēra noteikšanai kopā ar SIA "Spēks-R" pārstāvjiem izvērtēja NĪ tirgus vērtības vērtējumu un zaudējumu apmēru, uzklausot arī sertificētu vērtētāju skaidrojumus par veiktajiem vērtējumiem un to atbilstību.

Īpašniekam bija iebildumi un, nepiekrītot EDZL izraudzītā vērtētāja NĪ tirgus vērtības vērtējumam, 2020.gada 17.februārī SIA "Spēks - R" izmatoja savas likumā noteiktās tiesības un iesniedza EDZL alternatīvo vērtējumu par NĪ tirgus vērtību.

2020.gada 21.februārī abus NĪ Tirgus vērtības vērtējumus un SIA "Spēks-R" pieteikto zaudējumu apmēra novērtējumu EDZL nosūtīja biedrībai "Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācija" (turpmāk - LĪVA).

Pēc LĪVA rekomendācijām notika abu vērtējumu precizēšana un atkārtota izskatīšana.

2021.gada 30.aprīlī EDZL izveidotā komisija apstiprināja taisnīgas atlīdzību

8 282 000 EUR apmērā par NĪ atsavināšanu, kas atbilst NĪ tirgus vērtībai- 8 282 000 EUR un noraidīja visus SIA "Spēks - R" pieteiktos zaudējumus saistībā ar NĪ atsavināšanu.

2021.gada 31.maijā Satiksmes ministrijas lēmums (lēmums Nr.03.1-14/2208 "Par taisnīgas atlīdzības apmēra noteikšanu sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma Prāgas ielā 2, Rīgā, atsavināšanai").

Ministru kabinets ar 2021.gada 7.jūlija rīkojumu Nr. 485 atļāvis Satiksmes ministrijai pirkt NĪ.

2021.gada 16.augustā tika saņemta SIA "SPĒKS-R" piekrišana noslēgt NĪ pirkuma līgumu un 2021.gada 18.augustā parakstīts pirkuma līgums.

Par Eiropas Dzelzceļa līnijas:

Eiropas Dzelzceļa līnijas ir projekta Rail Baltica ieviesējs Latvijā.

Šī projekta finansējumu 81-85% robežās nodrošina ES infrastruktūras savienošanas instruments, bet atlikušo daļu - Latvijas valsts budžeta līdzekļi. ES atbalsta saņēmējs un projekta īstenotājs ir LR Satiksmes ministrija.

Informāciju sagatavoja Rita Voronkova, Eiropas Dzelzceļa līnijas komunikācijas vadītāja. Foto: Evija Trifanova, LETA. 

Avots
EDZL

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri