Pārlekt uz galveno saturu

Pagarina Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas atbalstu

2022. gada 8. jūnijā Ministru kabinets lēma par atbalsta pasākumu pagarināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas ierodas Latvijas Republikā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta Ukrainā dēļ.

Ekonomikas ministres biroja vadītājs Artūrs Butāns uzsver: “Latvijai ir valstiski svarīgi sniegt atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas bēg no Krievijas izraisītā kara. Tādēļ esam pateicīgi ikvienam, kas iesaistās palīdzības sniegšanā – ikvienam Latvijas iedzīvotājam, uzņēmējam, nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībām un arī kolēģiem ministrijā. Strādājot pie atbalsta mehānismu izmaiņām ņēmām vērā pašvaldību sniegtos priekšlikumus, kā arī piedāvājam ilgāku atbalsta sniegšanas periodu tiem bēgļiem, kuri objektīvu iemeslu dēļ nevarēs iekļauties darba tirgū un parūpēties par sevi paši – sievietēm ar bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem, kā arī cilvēkiem ar invaliditāti. Vienlaikus kopējās atbalsta izmaksas uz vienu Ukrainas civiliedzīvotāju ir samazinātas, jo mums ir jārīkojas saimnieciski ar Latvijas uzņēmēju iemaksātajiem nodokļiem mūsu valsts budžetā.”

Daļai līdz šim uzņemto Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas periods beidzas jau jūnijā un ir nepieciešams gan šīm personām, gan pašvaldībām, kuras organizē izmitināšanu, nodrošināt stabilus un prognozējamus nosacījumus attiecībā uz tālāko primāri sniedzamā valsts atbalsta nodrošināšanas apjomu un ilgumu. 

Ar Ministru kabineta atbalstītajiem grozījumiem regulējumā iecerēts salāgot Latvijas valsts budžeta iespējas ar nepieciešamību nodrošināt primāri sniedzamo atbalstu tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem nav izdevies, kā arī objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams  patstāvīgi sev nodrošināt izmitināšanu un pārtiku.

Izmaiņas izmitināšanas nosacījumos

Ministru kabineta atbalstītie grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā paredz noteikt, ka primāri sniedzamo atbalstu - izmitināšanu – ir tiesības saņemt visiem Ukrainas civiliedzīvotājiem - līdz 120 dienām, taču ne ilgāk kā līdz 2022.gada 31.decembrim.

Tāpat paredzēts noteikt, ka arī atlīdzību par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu fiziskās un juridiskās personas varēs saņemt par periodu līdz 120 dienām (pašlaik – līdz 90 dienām), taču ne ilgāku kā līdz 2022.gada 31.decembrim.

Tas nozīmē, ka gan tie izmitinātāji, kuri ir uzsākuši izmitināt personas līdz šī likuma grozījumu spēkā stāšanās brīdim, gan pēc to spēkā stāšanās brīža, var pieteikties atkārtoti atlīdzības saņemšanai par izmitināšanu par papildus periodu, kas kopumā nedrīkst pārsniegt 120 dienas un ne ilgāk kā līdz šī gada 31. decembrim. Atgādinām, ka pieteikums par atlīdzības saņemšanu jāiesniedz pašvaldībā 14 dienu laikā no izmitināšanas sākuma dienas.

Vienlaikus, tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas objektīvu iemeslu dēļ nespēj nodrošināt sev izmitināšanu pašu spēkiem, paredzēta iespēja saņemt izmitināšanas atbalstu arī pēc 120 dienu perioda, taču ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim. Minētais atbalsts būs attiecināms uz personām, kas ir ar invaliditāti; nodrošina personas ar invaliditāti aprūpi; ir pensijas vecumā atbilstoši Latvijā noteiktajam pensionēšanās vecumam; Latvijā iegūst izglītību klātienē pirmsskolas, pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstākās izglītības iestādē; ir sieviete grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā; ir viens no bērna vecākiem bērna kopšanas periodā; nodrošina pirmsskolas vecuma bērna kopšanu, aprūpi un bērnam nav iespējas apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi.

Tāpat arī fiziskās un juridiskās personas, kuras bez maksas izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus, varēs saņemt atlīdzību par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu par periodu, kas pārsniedz 120 dienas, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim, ja izmitināmā persona atbilst augstāk minētajiem izņēmuma kritērijiem.

Vienlaikus, ņemot vērā nepieciešamību izmitināt Ukrainas civiliedzīvotājus ar kustību traucējumiem, un sarežģījumus ar atbilstošu telpu pieejamību, paredzēts, ka līdz laikam, kamēr pašvaldībā tiek atrasta šo cilvēku vajadzībām atbilstoša izmitināšanas vieta, šie cilvēki un viņu pavadošās personas tiks izmitinātas tādās izmitināšanas vietās (piemēram, dienesta viesnīcas, viesnīcas, privātie mājokļi), kurās tiktu nodrošinātas vismaz pamata piekļūstamības prasības. 

Izmaiņas izdevumu segšanā pašvaldībai par sniegto izmitināšanas atbalstu

Paredzēts, ka no š.g. 1. jūlija pašvaldībai par noslēgtajiem Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas īres līgumiem ar privātpersonu  (izīrētāju) sedz  izīrētājam samaksāto atlīdzību par dzīvojamās telpas lietošanu, kas ietver visus ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos maksājumus, ne vairāk kā 300 eiro/mēnesī par mājokli.

Savukārt, izmitinot Ukrainas civiliedzīvotājus pašvaldību īpašumā/valdījumā/ lietošanā esošās vai citās izmitināšanas vietās, tostarp - tūristu mītnēs, izmitināšanas izmaksas pašvaldībām tiek segtas ne vairāk kā 100 eiro par personu mēnesī, ja dzīvošanai pielāgotajā telpā vai telpu grupā tiek izmitinātas ne vairāk kā trīs personas. Ja dzīvošanai pielāgotajās telpās tiek izmitinātas vairāk nekā trīs personas, par katru nākamo personu sedz izdevumus ne vairāk kā 50 eiro apmērā mēnesī.

Papildus ar Ministru kabineta pieņemtajām izmaiņām kārtībā, kādā organizē personām primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu, tiek atcelts nosacījums, ka no šī gada 1.jūlija netiek segti pašvaldību izdevumi par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu izmitināšanas vietās, kas nav pašvaldības īpašumā, valdījumā vai turējumā esošas izmitināšanas vietas (piemēram, tūristu mītnes). Tas nozīmē, ka arī pēc š.g. 1. jūlija Ukrainas civiliedzīvotājus varēs izmitināt, cita starpā, arī tūrisma mītnēs, sedzot regulējumā noteikto atlīdzības limitu - 100 eiro/ mēnesī par personu.

Izmaiņas izdevumu segšanā par pārtikas nodrošināšanu

Tāpat kā līdz šim Ukrainas civiliedzīvotājiem pārtika tiks nodrošināta 30 dienas, vienlaikus nosakot, ka atbalsts būs pieejams ne ilgāk kā līdz šī gada beigām.

Vienlaikus ir noteiktas izmaiņas pārtikas nodrošināšanas izmaksu apmēram atkarībā no pārtikas nodrošināšanas veida. Proti, ja Ukrainas civiliedzīvotājam tiek sniegts ēdināšanas pakalpojums (iespēja saņemt pagatavotu ēdienu tūlītējam patēriņam), izmaksas nevarēs pārsniegt 10 eiro par personu dienā. Savukārt, ja Ukrainas civiliedzīvotājam pārtika tiks nodrošināta, izsniedzot pārtikas produktus (pārtikas pakas, vaučerus, dāvanu kartes pārtikas veikalos u.tml.), izmaksas nevarēs pārsniegt 5 eiro par personu dienā.

Papildu primārā atbalsta Ukrainas civiliedzīvotājiem īstenošanai – izmitināšanai un ēdināšanai, no valsts budžeta būs nepieciešams paredzēt kopumā 8 837 900 eiro, vienlaikus tiek lēsts, ka atbalsta turpināšana tiks nodrošināta Ministru kabineta 2022.gada 29.aprīļa rīkojumā Nr.302 “Par Pasākumu plānu atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā” noteiktā finansējuma ietvaros.

Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā vēl ir jāapstiprina Saeimā un tie stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas. Plašāk ar likumprojektu var iepazīties šeit.

Savukārt vairāk ar Ministru kabineta apstiprinātajām izmaiņām kārtībā, kādā tiek nodrošināts primāri sniedzamais atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem, var iepazīties šeit.

Informāciju sagatavoja Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa. Kontakti: prese@em.gov.lv.

Avots
EM

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri