Pārlekt uz galveno saturu

Ostas infrastruktūras attīstībā Rīgas brīvostas pārvalde plāno investēt turpat 20 miljonu eiro

2022.gadā Rīgas ostas infrastruktūras attīstībā Rīgas brīvostas pārvalde plāno investēt 19,8 miljonus eiro, kas ir par 24% jeb 3,8 milj. eiro vairāk, nekā aizvadītajā gadā. No kopējā investīciju apjoma ~ 60% jeb 11,6 milj. eiro veidos Rīgas brīvostas pārvaldes budžeta finansējums, savukārt 40% jeb 7,8 milj. eiro - Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

Rīgas brīvostas pārvaldes Investīciju plāns 2022.gadam paredz ieguldījumus ostas akvatorijas tīrīšanai un padziļināšanai, ostas hidrobūvju sakārtošanai, kā arī vairāku piestātņu modernizācijas darbiem. Tāpat plānota auto pievedcelu un satiksmes pārvadu būvniecība un rekonstrukcija, dzelzceļa infrastruktūras attīstība, kā arī ieguldījumi informācijas tehnoloģijās, digitalizācijā un automatizācijas projektu īstenošanā.

Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Viesturs Zeps: "Plānotās investīcijas ir būtiski mājasdarbi, kas ļaus palielināt ostas konkurētspēju un kapacitātes rādītājus, tai skaitā droši uzņemt un ostā apkalpot vēl lielāka izmēra kuģus, vienlaikus atstājot mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi un globālo ekosistēmu. Mūsu mērķis - stiprināt Rīgas ostas pozīcijas loģistikas ķēdēs, radīt nepieciešamos priekšnoteikumus ostas un tajā strādājošo uzņēmumu izaugsmei, attīstīt pasažieru pārvadājumu sektoru un aktīvi pilnveidot viedo tehnoloģiju procesus ostā".

Viens no būtiskākajiem infrastruktūras projektiem, kurā tiks ieguldīta gandrīz puse no kopējā šim gadam paredzētā investīciju apjoma, ir satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu izbūve. Šī projekta īstenošana nodrošinās ar autotransportu pārvadāto kravu kustību uz/no ostas termināļiem Kundziņsalā videi saudzīgāk - novirzot kravu pārvadājumus tālāk prom no pilsētas centra, saīsinot kravu pārvadāšanai patērējamo laiku, mazinot iespējamos kravas auto sastrēgumus un ar to saistīto izmešu emisiju pilsētā un ostas apkaimju tuvumā. Projekta būvdarbus paredzēts noslēgt līdz 2023.gada beigām.

Tāpat šogad tiks uzsākta dzelzceļa tilta uz Kundziņsalu (Uriekstes ielā) projektēšana un pārbūve, kur būvdarbus paredzēts noslēgt līdz 2023.gada vidum. Notiks darbi arī pie Daugavgrīvas pludmales krasta stiprinājuma jeb BKRR dambja sakārtošanas, kas ir turpinājums 2020.gadā jau paveiktajiem nostiprināšanas darbiem.

Osta aktīvi strādā, meklējot grantu piesaistes iespējas ES fondu portfeļos, lai varētu veikt būtiskus kopējās hidroinfrastruktūras uzlabojumus. Šogad plānots sākt darbu pie jūras vārtu - Rietumu un Austrumu molu pārbūves tehniskās dokumentācijas izstrādes. Šis projekts ir sagatavots un pieteikts ES CEF programmā. Plānots no 2022.gada pavasara līdz 2023.gada pavasarim paveikt būvprojektu izstrādi, un finansējuma piešķiršanas gadījumā būvniecības process tiks veikts no 2023 līdz 2025.gadam.

Turpināsies darbs arī pie Spilves teritorijas attīstības. Rīgas brīvostas pārvaldes izveidotā darba grupa, piesaistot biznesa konsultantus, ekspertus, LIAA, pašvaldību un uzņēmēju asociācijas, ir izvērtējusi 450 ha plašo Spilves teritoriju. Ir veikta ekonomiskā priekšizpēte, teritorija sadalīta 4 attīstības zonās, un šogad plānots aktīvs darbs pie A teritorijas 78 hektāru platībā perspektīvās attīstības, tostarp izstrādājot teritorijas lokālplānojumu un precizējot iespējamos biznesa modeļus. Ir plānotas sarunas ar potenciālajiem investoriem un operatoriem, vērtējot gan ES fondu, gan privātā finansējuma piesaistes iespējas, tai skaitā konsultācijas ar Eiropas Investīciju banku.

2022.gadā turpināsies iesāktais darbs arī projekta "Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana EST-LAT 177" ietvaros. Ar tā palīdzību tiek uzlabota vairāku Rīgas jahtu ostas infrastruktūra, tā padarot galvaspilsētas jahtu ostas pieejamākas un pievilcīgākas gan vietējiem, gan ārvalstu burāšanas entuziastiem. Projekts tiek realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) INTERREG Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros.

Plānots darbs arī pie jauna, mūsdienīga pasažieru termināla projekta attīstības projekta ieceres, kas nākotnē sekmētu aktīvāku kruīza kuģu un prāmju satiksmi caur Rīgas ostu, attiecīgi palielinātu arī kuģu pasažieru skaitu Rīgā. Rīgas brīvostas pārvalde šī projekta ietvaros ir uzsākusi piestātnes Eksporta ostā būvprojekta izstrādi, iecerēta arī ārējā finansējuma piesaiste izpētes darbiem alternatīvas elektropieslēguma uzstādīšanai kruīza un citiem pasažieru kuģiem.

Apzinoties viedo tehnoloģiju un zaļās enerģijas nozīmi un ietekmi uz tautsaimniecības un biznesa procesiem, Rīgas brīvostas pārvalde paredz attīstīt un investēt zaļās enerģijas, viedo tehnoloģiju un IT projektos. Ostas digitālo tehnoloģiju un IT risinājumu projektu īstenošanai šajā gadā Rīgas brīvostas pārvalde plāno investēt turpat miljonu eiro.

Avots
Rīgas brīvosta

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri