Pārlekt uz galveno saturu

LV PEAK “Ekonomikas barometrs”: 2024. gadā Latvijas ekonomikā atgriezīsies izaugsme

Latvijas Universitātes (LU) Produktivitātes zinātniskais institūts “LU domnīca LV PEAK” ir sagatavojis ceturto “Ekonomikas barometru”, kura ietvaros otro reizi īstenota Jauniešu noskaņojuma aptauja. “Ekonomikas barometra” aplēses rāda, ka 2023. gadā ekonomikas attīstību kavēja ģeopolitiskā situācija un zemā produktivitāte, augstās cenas un banku procentu likmes, bet šogad ir sagaidāms, ka ekonomikā atgriezīsies izaugsme. Jauniešu noskaņojuma aptaujas rezultāti liecina, ka jaunieši sagaida Latvijas ekonomiskās situācijas pasliktināšanos tuvākajos 12 mēnešos, taču  ievērojami labāks vērtējums ir ekonomikas nākotnes attīstībai.

LV PEAK ekspertu konsensus prognoze - 2023. gadā Latvijas IKP būs samazinājies par 0,1 %. Savukārt 2024. gadā ekonomikā varētu atgriezties izaugsme un IKP pieaugt par 1,8 %, ko veicinās Eiropas Savienības finansēto investīciju  un eksporta straujāks kāpums ārējā pieprasījuma uzlabošanās ietekmē, kā arī privātā patēriņa pakāpenisks pieaugums.

Ekonomikas barometra izstrādes ietvaros sadarbībā ar Pētījumu centru SKDS īstenota otrā Latvijs Jauniešu noskaņojuma aptauja. Aptaujas rezultāti liecina, ka jaunieši sagaida Latvijas ekonomiskās situācijas pasliktināšanos tuvākajos 12 mēnešos, taču ievērojami labāks vērtējums ir ekonomikas nākotnes attīstībai. Lielākā daļa respondentu uzskata, ka viņu iegūtās zināšanas un prasmes nodrošina konkurētspējīgu stāvokli darba tirgū. Pārliecinoši lielākā daļa aptaujāto jauniešu ir droši par savu nākotni. Salīdzinot jauniešu viedokli 2022. un 2023. gadā, vērojams, ka jaunieši 2023. gadā ir noskaņoti nedaudz pozitīvāk nekā 2022. gadā lielākajā daļā jautājumu, savukārt pesimistiskāk jaunieši noskaņoti par tautsaimniecības vidējā termiņa izaicinājumiem.

Neraugoties uz Krievijas kara Ukrainā negatīvo ietekmi uz ekonomisko attīstību, Latvijas darba tirgus 2023. gadā turpināja atveseļoties no Covid-19 pandēmijas radītajām negatīvajām sekām. Nodarbināto skaits 2023. gada 3 ceturkšņos pieauga par 1.6 tūkst. jeb par 0,2%, salīdzinot ar 2022. gada atbilstošo periodu. LV PEAK ekspertu konsensus prognoze rāda, ka 2023. un 2024. gadā bezdarba līmenis varētu noturēties 6,4 % līmenī.

Mēneša vidējā bruto darba samaksa turpina strauji palielināties. 2023. gada 3. ceturksnī vidējais darba algu pieaugums gada griezumā sasniedza 11,8 %, bet vidējā bruto darba samaksa palielinājās līdz 1 549 eiro. Jāatzīmē, ka nozīmīgs algu pieaugums Latvijā ir bijis vērojams jau iepriekšējos gados – vidējais algu pieaugums kopš 2014. gada ir pārsniedzis 5 % gadā.

LV PEAK ekspertu prognoze rāda, ka neraugoties uz ģeopolitisko spriedzi, algas turpinās pieaugt: 2023. gadā – kopumā par 12 %, bet 2024. gadā – par 9,0 %.

Konkurētspējas mazināšanās riski joprojām ir ļoti augsti, jo pandēmijas izraisītās krīzes rezultātā ir palielinājusies plaisa starp darbaspēka izmaksām un produktivitātes pieaugumu. Darbaspēka izmaksas būtiski pārsniedz pirms pandēmijas līmeni, kamēr produktivitātes kāpums šajā pašā laikā ir bijis mērenāks. Lai celtu konkurētspēju, līdztekus atbalsta pasākumiem uzņēmumiem pārorientācijai no Krievijas tirgiem uz citiem, kā arī birokrātijas un ēnu ekonomikas būtiskai samazināšanai, svarīgākais ir aktivizēt politiku, kas vērsta uz produktivitātes celšanu.

Ar pilno ziņojumu var iepazīties šeit: https://www.lvpeak.lu.lv/notikumi/lv-peak-ekonomikas-barometrs/. 

Pilnu ziņu iespējams lasīt Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā

Avots
IZM

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri