Pārlekt uz galveno saturu

LDDK: Jārada vienota koordinācijas sistēma Latvijas pārejai uz klimatneitrālu ekonomiku

Sekmīgai un sabalansētai Latvijas pārejai uz klimatneitrālu ekonomiku jānostiprina vienota koordinācijas sistēma un sadarbība visaugstākajā līmenī. Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) uzsver, ka tikpat būtiski ir nodrošināt Klimata likuma sasaisti ar attīstības plānošanas dokumentiem - Nacionālās industriālās politikas (NIP) pamatnostādnēm un Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2021.-2030.gadam (NEKP).

Lai arī LDDK kopumā atbalsta Eiropas uzņemto kursu kļūt klimata neitrālai līdz 2050.gadam, darba devēji iebilst pret likumprojekta un 14.jūlijā Eiropas Komisijas publiskoto tiesību aktu priekšlikumu kopumu jeb "Fit for 55" tālāku virzību esošajā redakcijā. Prioritāri koordinētas sadarbības ietvaros jānodrošina zinātniski pamatots izvērtējums ekoloģiskai, ekonomiskai un sociālai ietekmei ar Eiropas zaļā kursa un klimata mērķu saistītajiem ES tiesību aktu projektiem, kā arī "Fit for 55" pakotni.

Kā veiksmīgu piemēru, pēc kura vadīties Latvijas "Zaļā kursa" un klimata mērķu sasniegšanā, nosakot galvenos kritērijus un aktivitātes, LDDK aicina izmantotu Euro ieviešanas projektu, kas ietvertu tādus elementus kā iesaiste, pielāgošanās stratēģija un plāns, ekspertu darba grupas, uzraudzības komiteja Ministru prezidenta vadībā, atbildības un pienākumi, zinātniskais izvērtējums, praktisks atbalsts transformācijai un sabiedrības informētība.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: "Nodrošinot plašu visu iesaistīto pušu pārstāvniecību, nepieciešams precīzi definēt datos pamatotu rīcības plānu, kā sasniegt augstos Latvijas klimatneitralitātes mērķus. Īpaši būtiski iesaistīt tās nozare, kuras transformācija skars visvairāk, lai stratēģiski izsvērtā un sistēmiskā veidā vienotos par reāli īstenojamām darbībām."

LDDK uzsver, ka ciešā sadarbībā ar nozarēm, steidzami jāveic galveno Siltumnīcefekta gāzes (SEG) emisiju emitētāju jomu izpēte transporta, lauksaimniecības, enerģētikas (ETS un ne-ETS), mājsaimniecību, atkritumu apsaimniekošanas, rūpniecības un zemes izmantošanas (ZIZIMM) sektoros. Tāpat jāturpina diskusijas ES līmenī par individuāliem valstu mērķiem.

Uzklausot darba devēju paustos priekšlikumus, Nacionālā enerģētikas un klimata padome 29.septembrī vienojās par organizatoriskās sistēmas izveidi, lai nodrošinātu koordinētu un saskaņotu pieeju turpmākajā lēmumu pieņemšanas procesā.

Par LDDK:

Latvijas Darba devēju konfederācija ir lielākā un ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā. LDDK ir dibināta 1993.gadā, un patlaban tās biedri nodarbina 44% Latvijas darba ņēmēju. LDDK ir sociāli - ekonomisko sarunu partneris Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai. LDDK apvieno un pārstāv darba devējus, kuru kopējais apgrozījums ir ~40 miljardi eiro. LDDK biedri darbojas tādās nozarēs kā apstrādes rūpniecība, finanses, izglītība, transports un loģistika, veselība, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, tirdzniecība, būvniecība, tūrisms un viesmīlība, ķīmija, farmācija, enerģētika, ražošana u.c. LDDK ir Eiropas Biznesa konfederācijas BusinessEurope biedrs, pārstāvot Latvijas uzņēmumu intereses arī ES sociālā dialoga ietvaros.

Avots
LDDK

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri