Pārlekt uz galveno saturu

Latvija pievienojas ES Ljēžas mājokļu ministru deklarācijai par pieejamiem un ilgtspējīgiem mājokļiem visiem

Š.g. 4.-5. martā Beļģijas pilsētā Ljēžā neformālā Eiropas Savienības (ES) mājokļu ministru padomes konferencē tiekas ES dalībvalstu par mājokļu politiku atbildīgie ministri, augstākās amatpersonas, iesaistītās puses un sabiedriskās organizācijas, lai diskutētu par mājokļu pieejamības un ilgtspējas jautājumu risinājumiem. Latvijas viedokli sanāksmē pārstāv Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis. Konferences laikā E. Valantis Latvijas vārdā parakstījis Beļģijas prezidentūras Eiropas Savienībā Ljēžas mājokļu ministru deklarāciju par pieejamu ilgtspējīgu mājokli visiem.

Mājokļu pieejamība ir pieaugošs izaicinājums visā Eiropas Savienībā, kura nozīmi pēdējos gados vēl vairāk saasinājusi Covid-19 pandēmija, Krievijas pilna mēroga agresija pret Ukrainu un globālās tendences. Lai gan nav vienota rādītāju kopuma, ko izmantot mājokļu pieejamības noteikšanai, vairākas tendences norāda uz pieaugošu mājokļu pieejamības trūkumu ES. Eiropas Komisija no savas puses vairākkārt uzsvērusi, ka mājokļu pieejamība ES ir arvien lielāka problēma. Arī Eiropas Parlaments ir aktīvi pievērsies šim jautājumam, pieņemot rezolūciju par "Piekļuvi pienācīgam un pieņemamam mājoklim visiem".

Konferencē plaši diskutēts par veiksmīgiem politikas un rīcības pasākumiem, kas veicina mūsdienu prasībām atbilstoša mājokļa pieejamību ikvienam, mājokļu pieejamību veicinošu pasākumu finansēšanas mehānismiem un sociālo mājokļu fonda atjaunošanu un pielāgošanu klimata pārmaiņām.

Lai gan mājokļu politika ir Eiropas Savienības dalībvalstu kompetences jautājums, deklarācija paredz, ka Eiropas Komisija sadarbībā ar Eiropas Parlamentu, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Eiropas Reģionu komiteju katru gadu organizē ES samitu par sociālajiem un pieejamiem mājokļiem, pulcējot visas ieinteresētās puses, kas iesaistītas valstu aktivitātēs sociālo un pieejamu mājokļu jomā.

Tāpat Eiropas Komisija izstrādās ES platformu, kurā dalībvalstis varēs dalīties ar  paraugpraksi pieejamu un sociālo mājokļu piedāvājuma palielināšanai, dzīvojamā fonda renovācijas veicināšanai un apmainītos ar noderīgiem datiem; mudinās dalībvalstis veidot ilgtermiņa valsts, reģionālās un vietējās partnerības starp mājokļu nodrošinātājiem, sociālajiem dienestiem un vietējām iestādēm, lai risinātu pastāvošās atbalsta vajadzības; apkopos vienuviet informāciju par Eiropas finanšu instrumentiem mājokļu pieejamības veicināšanai, kā arī atbilstošus apmācību materiālus sociālo pakalpojumu sniedzējiem, vietējām iestādēm un citiem sociālo un pieejamu mājokļu sektora dalībniekiem.

Vienlaikus Eiropas Komisijai stiprinās atbalstu valsts, reģionālajai un vietējai politikai mājokļu nozarē, vienkāršojot piekļuvi informācijai par iespējām saņemt atbalstu no Eiropas instrumentiem, kā arī ietekmes novērtējumos vairāk vērtēs ES politikas ietekmi uz mājokļa pieejamību. Savukārt Eiropas Investīciju banka šajā deklarācijā apņēmusies stiprināt finanšu risinājumus pieejamu un sociālo mājokļu sektoram.

Ljēžas ministru konferences ietvaros Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs E. Valantis un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Transporta, enerģētikas, infrastruktūras un informācijas sabiedrības specializētās nodaļas prezidente Baiba Miltoviča vienojās par sadarbības stiprināšanu nākotnē gan Latvijas mājokļu politikas attīstībā, gan ES iniciatīvu ietvaros. E. Valantis uzsver: “Mājokļu pieejamība nav tikai maznodrošināto iedzīvotāju problēma, vienlaikus mums ir kompleksi jāraugās uz mājokļu ilgtspēju un politikas pielāgošanu klimata mērķu sasniegšanai. Tāpēc EM izstrādā valsts atbalsta pasākumus dažādu grupu vajadzībām”.

Pilnu ziņu iespējams lasīt Ekonomikas ministrijas mājaslapā

Avots
EM

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri