Pārlekt uz galveno saturu

"Laflora" kopā ar Jelgavas pilsētu un Jelgavas novadu kļūst par Eiropas zaļā kursa flagmani Latvijā

Jelgavas novada un Jelgavas valstspilsētas pašvaldību apstiprinājums "Laflora" vēja parka būvniecībai ir grandiozs solis kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmuma "Laflora" un novada tālākajai attīstībai, saglabājot 290 esošās, kā arī nodrošinot vismaz 120 jaunas un ilgtspējīgas darba vietas un dzīves kvalitāti vietējai sabiedrībai. Vēja parks ļaus izveidot zaļo industriālo zonu, kas darbosies kā Zemgales reģiona attīstības katalizators. Investīcijas vēja parka un industriālās zonas izveidē sasniegs ap 170 milj. eiro. Elektroenerģijas ražošanu vēja parkā plānots uzsākt līdz 2025.gadam. "Laflora" vēja parka projekts sniegs būtisku pienesumu, lai mazinātu elektroenerģijas cenu valstī, no kā ieguvējs būs katrs Latvijas iedzīvotājs, tādējādi padarot Eiropas zaļo kursu pievilcīgāku.

"Laflora" vēja parks - Zemgales reģiona attīstības katalizators

Ar Jelgavas novada domes un Jelgavas valstspilsētas domes balsojumu par apstiprinājumu "Laflora" vēja parka būvniecībai 763 ha lielajā Kaigu kūdras purvā dota zaļā gaisma ne tikai atjaunojamās enerģijas ražošanai ar kopējo jaudu 90 MW, kas ik gadu spēs saražot 5% no Latvijas kopējā elektroenerģijas patēriņa, bet arī Eiropas zaļā kursa ambiciozo klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai.

Pateicoties vēja parkam un tajā saražotajai enerģijai, Kaigu purvs varēs atdzimt jaunā veidolā, radot ne tikai atjaunīgo energoresursu oāzi, bet arī rekultivējot izstrādātās kūdras ieguves teritorijas un kompensējot uzņēmuma pamatdarbībā radītās emisijas, turpinot ražot kūdras produktus ar pievienoto vērtību ilgtspējīgāk. Kaigu purva industriālā zona tiks papildināta ar siltumnīcu kompleksiem dārzeņu, meža stādu un dekoratīvo kultūru audzēšanai, tādējādi uzsverot Latvijas dārzkopības un mežsaimniecības sektoru iespējas un veicinot kūdras vietējo patēriņu. Pateicoties lieliskajai sadarbībai ar Jelgavas pilsētu un novadu, industriālā zona varētu kļūt par reģionālas nozīmes uzņēmējdarbības infrastruktūras objektu, piesaistot uzņēmumus ar augstu energopatēriņu ražošanas procesos, ļaujot tiem ražot klimatneitrāli, priekšroku dodot tādām ražotnēm, kas balstītas aprites ekonomikā. Tiek vērtētas iespējas nākotnē no vēja enerģijas ražot arī atjaunīgo jeb zaļo ūdeņradi, ko pašvaldības varēs izmantot savas infrastruktūras attīstīšanai, tostarp veidojot jaunu industriālo zonu arī bijušajā Jelgavas lidlaukā.

"Šis ir visas Zemgales reģiona nozīmes projekts, kas veicinās reģiona sociāli ekonomisko attīstību, kur nozīmīga vērtība ir cilvēka dzīves kvalitāte un ilgtspējīgas darbavietas. "Laflora" vēja parks un zaļā industriālā zona ir stāsts par atjaunīgās enerģijas ražošanu kā uzņēmuma, reģiona un valsts ilgtspējīgas attīstības pamatu, kopsolī ar tās lietderīgu izmantošanu, ieguldot to pašpatēriņā, pārtikas audzēšanā un nodrošinot gudru enerģijas pielietojumu sinerģijā ar valsts un privātajiem uzņēmumiem," saka "Laflora" valdes priekšsēdētājs Uldis Ameriks.

Pašvaldības atbalsta vērienīgo ieceri

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune izsaka patiesu atzinību par "Laflora" vēja parka projekta īstenošanos, uzsverot tā nozīmību visa reģiona izaugsmei un potenciālam ne tikai saistībā ar saražoto un realizējamo elektroenerģiju, bet kopējā industriālā parka attīstības kontekstā. "Domāju, ka daudzi investori, uzņēmumi, kas gaida to brīdi, lai "Laflora" aizsāk projektu, cer uz līdzsadarbību arī savu biznesu attīstīšanā pieguļošajās teritorijās. Un tas nozīmē, ka Līvbērzes puses potenciāls vēl pat ir neaptverts, - kā tas var mainīties tuvākajos gados. Pašvaldība viennozīmīgi var paust atzinību uzņēmēja godprātīgi īstenotajam dialogam ar visiem iesaistītajiem - sabiedrību, domi, sadarbības partneriem, lai šī projekta apspriešana patiešām kļūtu par sabiedrības pieņemtu un atbalstītu projektu."

"Eiropā, Latvijā un Jelgavā daudz tiek domāts par pāreju uz klimatneitralitāti. Jelgava kā viena no pirmajām pašvaldībām Latvijā parakstīja Eiropas Savienības Mēru Paktu, kurā apņemšanās ietvēra līdz 2020.gadam samazināt CO2 izmešus par vismaz 20%, tādējādi piesakot "zaļās" enerģijas idejas ieviešanu pilsētas dzīvē. 2020.gadā veiktais monitorings liecina, ka CO2 izmešu daudzums mūsu pilsētā samazinājies par 28%," uzsver Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Jelgava siltumapgādē gandrīz pilnībā ir pārgājusi uz zaļo enerģiju, pilsētas apkurei centralizētajā siltumapgādes sistēmā kā kurināmo galvenokārt izmantojot šķeldu, nevis gāzi kā iepriekš. "Apzināmies, ka arvien vairāk pilsētnieku dzīvē ienāks dabai draudzīgais transports, tāpēc kā vienu no saviem uzdevumiem saskatām ūdeņraža tehnoloģiju attīstību. Līdz ar to uzņēmuma "Laflora" vēlme attīstīt vēja parku blakus pilsētai uzskatāma par vēl vienu soli "zaļās" enerģijas idejas attīstīšanā un ceram uz veiksmīgu sadarbību, kas varētu paātrināt investoru piesaisti lidlauka teritorijas attīstībai."

Starptautiska konference par zaļo industriālo zonu

2022.gada vasarā "Laflora" plāno organizēt starptautisku konferenci par zaļās industriālās zonas attīstību Kaigu purvā potenciālajiem interesentiem, sadarbības partneriem un investoriem, lai iepazīstinātu ar industriālās zonas projektu un informētu par vēja parka būvniecības progresu. "Interese par projektu ir ārkārtīgi liela, pašlaik tiek izskatītas sadarbības iespējas ar vairākiem potenciālajiem investoriem. Projekta nacionālo nozīmi apstiprina arī fakts, ka starptautiskais Trīs jūru iniciatīvas Investīciju fonds jau sākotnējās izvērtēšanas stadijā "Laflora" vēja parku atzinis par vienu no Latvijas prioritārajiem projektiem," saka "Laflora" valdes priekšsēdētājs Uldis Ameriks.

· "Laflora" vēja parks tiek veidots Jelgavas novada Līvbērzes pagasta 763 ha plašajā Kaigu purva kūdras ieguves teritorijā, kas ir uzņēmuma "Laflora" īpašums un kur tuvākajos gados uzņēmums pabeigs kūdras ieguvi.

· Kaigu purvā un robežojošajās meža zemēs plānots izvietot 22 vēja elektrostacijas - 16 no tām izstrādātajos kūdras laukos un sešas pieguļošajā meža masīvā, kas kopumā gadā spētu saražot 300 000 MWh.

· Gada laikā vēja parks nodrošinās 112 000 t CO2 ietaupījumu, salīdzinot ar elektroenerģijas ražošanu dabasgāzes TEC.

· Vēja parka radītais CO2 ietaupījums līdz 2050.gadam sasniegs 2,8 miljonus tonnu CO2.

· Plānotās investīcijas "Laflora" vēja parka izveidē sasniedz 120 miljonus eiro, vēl 50 miljonus eiro paredzēts ieguldīt zaļās industriālās zonas izveidē.

· Elektroenerģijas ražošanu vēja parkā plānots uzsākt līdz 2025.gadam.

Par "Laflora":

· "Laflora" ir viens no lielākajiem kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmumiem Latvijā, kas ražo kūdras substrātus dārzkopībai, mežsaimniecībai un lauksaimniecībai kopš 1995.gada.

· Uzņēmumā nodarbināti 290 darbinieki.

· Apgrozījums 2020.gadā: 22,2 miljoni eiro.

· Samaksātie nodokļi 2020.gadā: 3,4 miljoni eiro.

Informāciju sagatavoja Anda Zakenfelde, Kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmuma "Laflora" Sabiedrisko attiecību vadītāja. Publicitātes ilustrācija vēja parka projektam. 

Avots
Laflora

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri