Pārlekt uz galveno saturu

Izsludina ES fondu projektu atlasi sociālo pakalpojumu nodrošināšanai

Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu sniegšanu bērniem ar invaliditāti un pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem, biedrības un nodibinājumi var pieteikties Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstam. Šajā projektu atlases kārtā pieejams vairāk nekā 3 miljonu eiro liels finansējums, tai skaitā no Eiropas Sociālā fonda (ESF) - vairāk nekā 2,6 miljoni eiro.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi atklātu projektu atlasi, kur biedrības un nodibinājumi līdz š.g. 29.jūnijam var pieteikties līdz 191 000 eiro lielam finansējumam sociālo pakalpojumu nodrošināšanai.

Ar ES fondu atbalstu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, varēs nodrošināt sociālo rehabilitāciju, dienas aprūpes centra un īslaicīgās aprūpes jeb "atelpas brīža" pakalpojumus, kā arī aprūpi mājās, bet šo bērnu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm - sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Savukārt pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem varēs sniegt grupu māju, dienas aprūpes centra specializēto darbnīcu, atelpas brīža un aprūpes mājās pakalpojumus, ka arī varēs nodrošināt grupu nodarbības, speciālistu konsultācijas un individuālo vai grupu atbalstu.

Projektu attiecināmās izmaksas 85% apmērā tiks segtas no ESF, savukārt 15% - no valsts budžeta līdzekļiem. Šajā atlases kārtā pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 3 091 186 eiro, t.sk. ESF 2 627 508 eiro un valsts budžeta finansējums 463 678 eiro apmērā. Plānots, ka aptuveni 40% no finansējuma varētu tikt novirzīti bērnu ar invaliditāti un viņu pārstāvju atbalstam, savukārt ap 60% - pakalpojumu sniegšanai pilngadīgajām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Par projektu iesniegumu atlasi š.g. 7.jūnijā CFLA sadarbībā ar Labklājības ministriju potenciālajiem projektu iesniedzējiem organizē vebināru - darba kārtība un pieteikšanās pieejama cfla.gov.lv. Projektu iesniegumu atlases nolikums, veidlapas un cita noderīga informācija pieejama vietnē atlase.cfla.gov.lv.

Atbalsts sociālo pakalpojumu sniegšanai paredzēts Labklājības ministrijas izstrādātajā ES fondu programmā - darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana" ietvaros.

Informācija par iepriekšējās atlases kārtās atbalstītajiem projektiem, sniedzot atbalstu bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem un viņu ģimenēm, pieejama vietnē esfondi.lv.

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri