Pārlekt uz galveno saturu

Iespēja interaktīvā veidā sekot līdzi darba tirgus tendencēm

Lai paplašinātu sabiedrības informētību par nākotnes darba tirgus tendencēm un izglītības vajadzībām, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) un Ekonomikas ministrija (EM) ir izstrādājušas interaktīvu darba tirgus prognožu platformu, kas turpmāk apkopos aktuālo informāciju gan par esošo situāciju darba tirgū un NVA īstermiņa darbaspēka pieprasījuma prognozēm (prognozes.nva.gov.lv), gan par EM vidēja termiņa un ilgtermiņa darba tirgus prognozēm (prognozes.em.gov.lv).

Prognožu platforma sniedz iespēju ikvienam interesentam – uzņēmējiem, izglītības iestādēm, jauniešiem, kuri tikai vēl domā par profesijas izvēli, un citiem - iespējami ērtā, pieejamā un interaktīvā veidā iepazīties ar sagaidāmo situācijas attīstību darba tirgū – nozaru attīstību, nākotnē pieprasītākām profesijām, izglītības vajadzībām. Prognožu platforma var kalpot kā palīgs gan uzņēmējiem, pieņemot lēmumus par turpmākajām investīcijām cilvēkkapitālā, gan jauniešiem, izvēloties studiju virzienus, gan ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, lai saprastu, kāds nākotnē būs pieprasījums pēc viņu profesijām, un savlaicīgi pieņemtu lēmumu par savu zināšanu pilnveidošanu vai pārkvalifikāciju.

Platforma sastāv no 2 daļām, nodrošinot informāciju par:

NVA īstermiņa prognožu daļa nodrošina daudzpusīgu informāciju kā par esošo situāciju darba tirgū – reģistrēto darba meklētāju un vakanču skaitu, atalgojumu nozaru un profesiju griezumā, tā arī īstermiņa darbaspēka pieprasījuma prognozēm nākamajam gadam.  

EM vidēja un ilgtermiņa prognozes apkopo gan darbaspēka pieprasījuma un piedāvājumu nākotnes tendences līdz 2040. gadam, gan demogrāfijas prognozes līdz 2060. gadam, gan arī Latvijas ekonomiskās izaugsmes scenārijus līdz 2050. gadam.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitebergs uzsver: “Šobrīd Latvijā vairāk kā 65 tūkstoši cilvēku ir bez darba, bet tai pat laikā uzņēmumi Latvijas reģionos aizvien biežāk norāda uz kvalificēta darbaspēka trūkumu, kas kavē uzņēmumu attīstību. Arī strauji mainīgie apstākļi pieprasa darbiniekus, kas var ātri pielāgoties jauniem darba tirgus izaicinājumiem. Risinājums šajā situācijā ir patstāvīga jaunu zināšanu un prasmju apguve visa mūža garumā, sekojot līdzi aktuālajām darba tirgus vajadzībām.”

NVA direktore Evita Simsone: “Esam gandarīti, ka darbs pie prognožu platformas izveides ir veiksmīgi noslēdzies. Darba tirgus prognozes tagad ir labāk pārskatāmas un vieglāk uztveramas plašam sabiedrības lokam - ne vien ekspertiem, bet arī skolēniem, studentiem, darba ņēmējiem un darba meklētājiem, visiem iedzīvotājiem, kuri vēlas pieņemt pārdomātus lēmumus par savas izglītības, profesijas, pārkvalifikācijas vai darbavietas izvēli.”

Lai gūtu ieskatu par prognožu platformas iespējām un lietošanu, aicinām noskatīties video sižetu šeit.

Uzziņai:

NVA ik gadu sagatavo īstermiņa darba tirgus prognozes par izmaiņām dažādās profesijās un nozaru grupās, dažādos reģionos un valstī kopumā. Platformā papildus publicēta informācija par vidējo atlīdzību (VID dati), nodarbināto skaitu profesijā (VID dati), reģistrēto bezdarbnieku skaitu, kuriem pēdējā nodarbošanās ir bijusi attiecīgajā profesijā (NVA dati), reģistrēto vakanču skaitu interesējošā profesijā (NVA dati). Prognozes tiek sagatavotas četru profesiju grupu līmeņos, piemērojot Starptautisko standartizēto profesiju klasifikāciju (ISCO). Darba tirgus īstermiņa prognozes ļauj izvērtēt darbaspēka pieprasījuma izmaiņu tendences viena gada griezumā.

EM, balstoties uz tautsaimniecības attīstības un demogrāfijas scenārijiem, izstrādā vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozes, kas  ļauj apsteidzoši paredzēt darba tirgus neatbilstību veidošanos nākotnē. Prognozes parāda iespējamās darba tirgus attīstības tendences un potenciālos riskus, saglabājoties esošajai izglītības sistēmai un izglītības piedāvājuma struktūrai. Apzinot problēmas, tiek izstrādāti priekšlikumi risinājumiem darba tirgus pārkārtojumu realizācijai vidējā termiņā, lai sekmētu stabilu un sabalansētu valsts ekonomisko izaugsmi. Šobrīd pieejamās EM vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozes aptver nozaru nodarbinātības vajadzības profesiju un izglītības griezumā līdz 2040. gadam. Darba tirgus prognozēs ņemti vērā aktuālie globālās ekonomikas attīstības procesi, tai skaitā arī Covid-19 pandēmijas ietekme uz Latvijas ekonomiku un darba tirgu turpmākajos gados.

Interaktīvā prognožu platforma izveidota Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” un Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide” ietvaros.

Informāciju sagatavoja Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa. 

Avots
EM

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri