Pārlekt uz galveno saturu

ES piešķir 20 miljonu eiro atbalstu Ukrainas jaunuzņēmumiem

Eiropas Komisija ir uzsākusi vērienīgu 20 miljonu eiro darbību Ukrainas inovācijas kopienas atbalstam. Veicot mērķtiecīgus grozījumus Eiropas Inovācijas padomesMeklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumusEN••• (EIP) 2022. gada darba programmā, iniciatīva atbalstīs vismaz 200 Ukrainas progresīvo tehnoloģiju jaunuzņēmumu, piešķirot līdz 60 000 eiro katram. Turklāt EIP piedāvās nefinansiālu atbalstu, piemēram, uzņēmējdarbības konsultāciju pakalpojumus un partneru piemeklēšanu. Tas uzlabos Ukrainas novatoru spēju mijiedarboties ar Eiropas inovācijas ekosistēmu, ienākt jaunos tirgos un gūt labumu no Eiropas finansēšanas instrumentiem.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena sacīja: Ukrainai cīnoties pret Krievijas militāro agresiju, ir ļoti svarīgi raudzīties nākotnē. Ukrainā ir dzīvīga jaunuzņēmumu kustība un milzīgs uzņēmējdarbības inovācijas potenciāls. Ir ļoti svarīgi saglabāt Ukrainas tehnoloģiju novatoru ekonomiskās spējas un dot viņiem iespēju attīstīties un vēl vairāk integrēties Eiropas inovācijas ekosistēmā. Mēs vēlamies, lai viņi paplašina savu darbību Eiropas tirgos un ārpus tiem.

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniece digitālajam laikmetam gatavas Eiropas jautājumos Margrēte Vestagere: Mūsu mērķis ir mobilizēt visus iespējamos resursus un sniegt Ukrainai atbalstu. Šodien mēs aicinām tādus Eiropas inovācijas dalībniekus kā jaunuzņēmumu asociācijas, uzņēmumu atbalsta centrus, inkubatorus un paātrinātājus kopā ar mums atbalstīt Ukrainas progresīvo tehnoloģiju kopienu, lai padarītu to stiprāku, noturīgāku un konkurētspējīgāku.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela: Pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā bija dinamiska tehnoloģiju jaunuzņēmumu vide, kurā bija vairāk nekā 1600 jaunuzņēmumu. Šīs jaunās darbības mērķis ir nosargāt šo progresu, stiprināt saiknes ar Eiropas inovācijas ekosistēmu un nodrošināt Ukrainas jaunuzņēmumiem labas iespējas kļūt par dzinuli Ukrainas ekonomikas atjaunošanā.

20 miljonu eiro atbalsts tiks izmaksāts, izsludinot uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus Eiropas mēroga jaunuzņēmumu asociāciju tīklam, atbalstot Ukrainas inovācijas jomā ieinteresētās personas. Tiks nodrošinātas sinerģijas ar attiecīgām ES iniciatīvām, piemēram, Eiropas Biznesa atbalsta tīklu. Ar šo uzaicinājumu, kas tika izsludināts 23. jūnijā, Eiropas Inovācijas padome (EIP) cenšas nodrošināt Ukrainas tehnoloģiju uzņēmumu darbības nepārtrauktību un veicināt to izaugsmi. Šī darbība var palīdzēt sagatavot Ukrainas jaunuzņēmumus konkurencei par EIP finansēšanas iespējām. EIP var finansēt jaunuzņēmumus līdz 17,5 miljonu eiro dotācijās un kapitāla ieguldījumos, kā arī var piesaistīt papildu privātos ieguldījumus, pat trīskāršojot no publiskiem līdzekļiem ieguldīto apmēru.

Turklāt pēc Ukrainas ratifikācijas šodienMeklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumusEN••• stājās spēkā nolīgums, ar ko Ukrainu iesaista programmā “Apvārsnis Eiropa”Meklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumusLV••• un Euratom pētniecības un mācību programmāsMeklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumusEN•••. Nolīgums tika parakstīts 2021. gada 12. oktobrī ES un Ukrainas samitā. Tagad Eiropas un Ukrainas pētniekiem un novatoriem, universitātēm, uzņēmumiem, tostarp maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), ir visas iespējas sadarboties ar vienādiem nosacījumiem, lai sasniegtu kopīgus mērķus un risinātu būtiskas problēmas. Ņemot vērā pašreizējo Krievijas agresīvo karu pret Ukrainu un ES apņemšanos piedāvāt taustāmu palīdzību Ukrainas pētniecības un inovācijas kopienai, 2021. un 2022. gadā Ukraina piedalīsies pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” un Euratom programmās bez finansiāla ieguldījuma. No tās nepieprasītais ieguldījums tika lēsts aptuveni 20 miljonu eiro.

Šis atbalsts papildina pašreizējās iniciatīvas “Ukrainai veltītā Eiropas Pētniecības telpa”Meklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumusLV••• (ERA4 Ukraine), “Apvārsnis Ukrainai” un “Eiropas Pētniecības padome Ukrainai”, kā arī īpašo stipendiju shēmu ar 25 miljoniem eiro saskaņā ar Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām darbībām (MSCA) pārvietotiem Ukrainas pētniekiem.

Konteksts:

Komisija 2022. gada februārī pieņēma EIP gada darba programmu, kas 2022. gadā paver finansējuma iespējas vairāk nekā 1,7 miljardu eiro vērtībā. EIP, kas tika uzsākta 2021. gada martā kā būtisks programmas “Apvārsnis Eiropa” jauninājums, kopējais budžets laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam ir vairāk nekā 10 miljardi eiro. Lai mobilizētu visus iespējamos resursus un sniegtu atbalstu, kas šajos grūtajos laikos var palīdzēt Ukrainai, EIP darba programma ir grozīta, lai izsludinātu papildu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, kas paredzēts Ukrainas progresīvo tehnoloģiju kopienai, kam ir liels revolucionāru inovāciju potenciāls. Pēdējos gados Ukrainas jaunuzņēmumu skaits ir pastāvīgi pieaudzis, un ir palielinājies to ieguldījums Ukrainas ekonomikas izaugsmē. Šai darbībai būtu jāstiprina Ukrainas tehnoloģiju ekosistēmas un jāatbalsta inovatīvi risinājumi Ukrainas ekonomikas un infrastruktūras atjaunošanai pēc kara.

ES un Ukrainas attiecības pētniecības un inovācijas jomā aizsākās 2002. gadā, kad Eiropas Kopiena un Ukraina parakstīja Nolīgumu par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā. 2015. gadā Ukraina kļuva pilnībā iesaistīta ES pētniecības un inovācijas programmā 2014.–2020. gadam “Apvārsnis 2020”, un 170 Ukrainas struktūras saņēma gandrīz 46 miljonus eiro no ES finansējuma un izrādīja vadošo lomu inovācijā un izcilību pētnieku mobilitātē, kā arī transporta un enerģētikas jomā. 2016. gadā Ukraina un ES arī noslēdza nolīgumu par valsts iesaistīšanos Euratom pētniecības un mācību programmā. Euratom pētniecības un mācību programmas mērķis ir uzlabot kodoldrošuma un pretradiācijas aizsardzības līmeni. 2022. gada 10. maijā Komisija ir paziņoja par MSCA4Ukraine shēmas uzsākšanu, kas ir daļa no Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām darbībām. Jaunā shēma, kuras kopējais budžets ir 25 miljoni eiro, ļaus Ukrainas zinātniekiem turpināt darbu Eiropā un programmas “Apvārsnis Eiropa” asociētajās valstīs, palīdzot nosargāt Ukrainas pētniecības un inovācijas sistēmu un zinātniskās pētniecības brīvību kopumā.

Informāciju sagatavoja Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā preses nodaļa. Publicitātes foto. 

  Avots
  Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

  Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

  Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
  Reģistrēties

  Mūsu partneri