Pārlekt uz galveno saturu

ES iegulda 122 miljonus eiro inovatīvos projektos ekonomikas dekarbonizācijai

Eiropas Savienība ieguldīs 118 miljonus eiro 32 mazos inovatīvos projektos. Dotācijas atbalstīs projektus, kuru mērķis ir laist tirgū mazoglekļa tehnoloģijas energoietilpīgās, ūdeņraža, enerģijas uzglabāšanas un atjaunojamās enerģijas nozarēs. Papildu šīm dotācijām 15 projekti saņems palīdzību līdz 4,4 miljoniem eiro, lai uzlabotu to gatavību.

Eiropas Savienības priekšsēdētājas izpildvietnieks Franss Timmermanss norāda, ka šī investīcijām sniedz konkrētu atbalstu tīro tehnoloģiju projektiem visā Eiropā, lai izvērstu tehnoloģiskos risinājumus, kas var palīdzēt līdz 2050. gadam sasniegt klimatneitralitāti.

“Paketē “Gatavi mērķrādītājam 55%” ierosinātais Inovāciju fonda palielinājums ļauj ES nākotnē atbalstīt vēl vairāk projektu, paātrināt tos un nodrošināt to rezultātu ienākšanu tirgū,” teic F. Timmermanss.

Finansēšanai atlasītos 32 projektus novērtēja neatkarīgi eksperti, ņemot vērā projektu spējas samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas salīdzinājumā ar tradicionālajām tehnoloģijām un radīt inovācijas, kas tiecas tālāk par pašlaik vismodernākajām tehnoloģijām un vienlaikus ir pietiekami nobriedušas, lai tās varētu ātri ieviest. Citu kritēriju vidū bija projektu mērogojamības un rentabilitātes potenciāls. Atlasītie projekti aptver plašu attiecīgo nozaru loku, lai dekarbonizētu dažādus Eiropas rūpniecības un enerģētikas nozares sektorus. Šim uzaicinājumam iesniegto veiksmīgi īstenoto atbalsttiesīgo pieteikumu īpatsvars ir 18%.

Tika novērtēts, ka 15 projekti, kas var saņemt palīdzību projekta izstrādei, ir pietiekami inovatīvi un daudzsološi, lai spētu samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, bet vēl nav pietiekami nobrieduši, lai tos apsvērtu dotācijas saņemšanai. Atbalsts, kas Eiropas Investīciju bankai jāsniedz kā īpaši pielāgota tehniskā palīdzība, tiks sniegts ar mērķi paātrināt to finansiālo vai tehnisko gatavību, lai tos varētu iesniegt atkārtoti kādā no turpmākajiem Inovāciju fonda uzaicinājumiem.

Projekti, kas tiks atlasīti pēc uzaicinājuma iesniegt maza mēroga projektus, sāk gatavot individuālus dotācijas nolīgumus. Tie būtu jāpabeidz 2021. gada ceturtajā ceturksnī, lai Eiropas Komisija varētu pieņemt attiecīgu lēmumu par dotācijas piešķiršanu un sākt to izmaksāšanu. Līdz finanšu slēgšanai projektiem ir līdz četriem gadiem.

Lai noslēgtu atsevišķus nolīgumus un dotu iespēju sākt pakalpojumu sniegšanu 2021. gada ceturtajā ceturksnī, Eiropas Investīciju banka sazināsies ar projektiem, kuriem saskaņā ar uzaicinājumu iesniegt liela mēroga projektus tiks piedāvāta izstrādes palīdzība.

Avots
LIAA / Labs of Latvia

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri