Pārlekt uz galveno saturu

ES fondu praktisko pētījumu programmā pieprasītais finansējums pieckārt pārsniedz pieejamo

Par Eiropas Savienības (ES) fondu projektu īstenošanu praktiskās ievirzes pētījumu programmā interese saglabājas nemainīgi augsta - izsludinātās piektās atlases kārtas ietvaros Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir saņēmusi 85 projektu iesniegumus, kuru kopējais paredzēto ieguldījumu apjoms ir ap 41,8 miljoniem eiro.

Zinātnisko institūciju iesniegtajās projektu iecerēs kopējais pieprasītais publiskais finansējums ir 39,4 miljoni eiro, kas gandrīz pieckārt pārsniedz šajā projektu atlases kārtā pieejamos 8,3 miljonus eiro.

Pētījumiem, kas mērķēti Covid-19 ierobežošanai, tika iesniegti 29 projekti par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 13,9 miljoni eiro. No tiem 4 apstiprināti, 6 apstiprināti ar nosacījumiem, kvalitātes slieksnim atbilstoši Eiropas Komisijas ekspertu atzinumam neatbilda 5 projekti, savukārt finansējuma trūkuma dēļ noraidīti 14 projekti.

Covid-19 seku mazināšanas pētījumu veikšanai tika iesniegti 56 projekti, kopā paredzot publisko finansējumu 25,6 miljonu eiro apmērā. No tiem ar nosacījumiem apstiprināti 7 projekti par kopējo publisko finansējumu 3,3 miljoni eiro. Kvalitātes slieksņa nesasniegšanas dēļ noraidīti 7 projekti, 2 projekti noraidīti kritēriju neizpildes dēļ, savukārt 40 projekti noraidīti finansējuma trūkuma dēļ.

Programmas piektajā kārtā visvairāk no apstiprinātajām projektu iecerēm - 6 - ir biomedicīnas, medicīnu tehnoloģiju, biofarmācijas un biotehnoloģijas jomā. Otra populārākā joma ir viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas, un tajā apstiprināti 5 iesniegumi. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas jomā apstiprinātas 3 pētījumu ieceres, savukārt zināšanu ietilpīgā bioekonomikā - 3 projektu iesniegumi.

Projektu pētījumu ieceres Centrālā finanšu un līgumu aģentūra pieņēma līdz š.g. 16.augustam, un iesniegumu vērtēšana tika veikta trīs mēnešu laikā. Informācija par apstiprinātajiem projektiem tiks publicēta izsludinātās atlases vietnē, CFLA mājaslapā.

Viena projekta maksimālais publiskā finansējuma apmērs ir 500 000 eiro, bet minimālais publiskā finansējuma apmērs - 30 000 eiro.

Detalizēti projektu iesniegumu atlases nosacījumi pieejami Ministru kabineta 12.01.2016. noteikumos Nr. 34.

ERAF atbalsts praktiskas ievirzes pētījumu veikšanai paredzēts plānošanas dokumenta - Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" ietvaros.

Par īstenotajiem projektiem ES fondu programmas iepriekšējās atlases kārtās plašāku informāciju var iegūt vietnē esfondi.lv.

Informāciju sagatavoja Ieva Luste, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras sabiedrisko attiecību speciāliste. Kontakti: ieva.luste@cfla.gov.lv, 26019685, www.cfla.gov.lv. 

Avots
CFLA

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri