Pārlekt uz galveno saturu

Eksperti: Arvien lielāka nozīme būs mūsu spējai pielāgoties pārmaiņām

Piektdien, 12. novembrī, tiešsaistē notikušajā diskusijā “Riski - iespēja vai šķērslis uzņēmuma attīstībai” secināts, ka šodienas mainīgajos apstākļos arvien lielāka nozīme ir uzņēmuma spējai ātri un efektīvi pielāgoties pārmaiņām, līdz ar to arī risku pārvaldības un iekšējā audita loma pieaugs. Šī bija jau piektā diskusija sešu diskusiju ciklā par dažādiem korporatīvās pārvaldības aspektiem.

Diskusijā uzņēmēji un eksperti dalījās pieredzē par risku pārvaldību uzņēmumā, to, kā tā palīdz uzņēmumam pielāgoties pārmaiņām un veicina izaugsmi, kā arī kādi ir izaicinājumi šajā jomā. Tāpat notika diskusijas par to, cik svarīgi ir saņemt novērtējumu no malas – kāda ir iekšējā un ārējā audita praktiskā pievienotā vērtība.

Diskusijas ievadā Finanšu ministrijas Finanšu tirgus politikas departamenta direktore Aija Zitcere informēja par Korporatīvās pārvaldības kodeksā ietvertajām rekomendācijām attiecībā uz riska pārvaldību, iekšējo un ārējo auditu.

“Korporatīvās pārvaldības kodekss iedod pareizos instrumentus labai pārvaldībai, bet svarīgi tos piepildīt ar saturu. Līdz ar to ir svarīgi gan tas, cik efektīvi un mūsdienīgi risinājumi ieviesti uzņēmumā, gan arī tas, kāda ir iekšējā vide un kultūra, lai nodrošinātu to, ka risku vadība un iekšējā audita procesi tiek piemēroti pēc būtības un veicina uzņēmuma mērķu sasniegšanu,” uzsver Aija Zitcere.

Pēc tam sekojošajā paneļdiskusijā piedalījās  SIA “Karavela” valdes loceklis Andris Bite, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” padomes priekšsēdētājs un VAS “Latvijas Dzelzceļš” padomes loceklis Reinis Ceplis, SIA “Latvijas Mobilais Telefons” viceprezidents mārketinga un biznesa attīstības jautājumos, valdes loceklis Ingmārs Pūķis, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga” padomes locekle un AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” valdes padomniece finanšu jautājumos Elīna Salava. Paneļdiskusiju moderēja “PricewaterhouseCoopers” SIA Ilgtspējas pakalpojumu vadītāja un Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes locekle Maija Orbidāne.

“Diskusijas ietvaros secinājām, ka, lai arī dažkārt risku vadība notiek intuitīvi, tomēr risku pārvaldībā ir svarīgi piemērot sistemātisku pieeju. Risku vadība nedrīkst būt otršķirīga funkcija, kas atrauta no uzņēmuma ikdienas darba, tai jābūt integrētai visos līmeņos un jo īpaši stratēģisko lēmumu pieņemšanā. Risku vadība ir iespēju vadība, un ir svarīgi atrast tajā pareizo līdzsvaru starp pārmērīgu risku uzņemšanos un attīstības iespēju izmantošanu, šo līdzsvaru ietekmēs gan uzņēmuma lielums, gan darbības pieredze,” norāda Maija Orbidāne.

Pasākuma otrās daļas paneļdiskusijā sarunas fokusā būs iekšējais un ārējais audits – kā tas palīdz uzņēmumam un kā var novērtēt tā pievienoto vērtību. Diskusijā piedalīsies AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš, AS “Conexus Baltic Grid” valdes loceklis Mārtiņš Gode, SIA "Rīgas ūdens" padomes locekle Dace Ljusa, “Balcia Insurance” SE valdes priekšsēdētājs Jānis Lucaus un Iveta Reinholde,  profesionālās biedrības “Iekšējā audita institūts” valdes locekle, Latvijas Universitātes profesore. Diskusiju moderēja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes locekle Kristīne Černaja-Mežmale.  

“Kā uzsvēra diskusijas dalībnieki, iekšējā un ārējā audita loma ir būtiska neatkarīga viedokļa sniegšanai un neatņemama uzņēmuma kultūras sastāvdaļa. Neatkarīgs vērtējums veicina pārdomātāku lēmumu pieņemšanu un attīsta kopējo korporatīvās pārvaldības līmeni uzņēmumos. Uzņēmumi, kas auditu neuztver kā formalitāti, bet gan kā iespēju, ir konkurētspējīgāki un efektīvāki,” atzīmē Kristīne Černaja-Mežmale.

Diskusiju organizēja Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nasdaq Riga, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, “PricewaterhouseCoopers” SIA un citiem partneriem, kuriem rūp laba korporatīvā pārvaldība Latvijā. Diskusijas ieraksts ir pieejams Nasdaq Riga Facebook lapā.

Tieslietu ministrijas izveidotā Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome 2020. gada nogalē noslēdza darbu pie Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksa. Tas ir izstrādāts, ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvajos aktos uzņēmumiem izvirzītās prasības, kā arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ieteikumus uzņēmumu korporatīvajai pārvaldībai. Informatīvu video par Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu skatīt Tieslietu ministrijas mājaslapā.

Diskusiju cikla mērķis ir veicināt labāku korporatīvo pārvaldību un ieviest praksē Latvijas korporatīvās pārvaldības kodeksu. Nākamā – cikla noslēdzošā diskusija “Kā būt atklātam un palikt spēlē?” –  notiks 2021. gada 3. decembrī plkst. 10.00. Plašāka informācija par diskusiju ciklu pieejama Tieslietu ministrijas mājaslapā.

Informācija sagatavota Finanšu ministrijā. 

Avots
FM

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri