Pārlekt uz galveno saturu

EK un OECD publicē vienotu finanšu pratības kompetenču standartu, lai uzlabotu iedzīvotāju naudas prasmi

Eiropas Komisija (EK) un OECD finanšu pratības ekspertu struktūra (OECD/INFE) izstrādājušas vienotu finanšu pratības kompetenču standartu pieaugušajiem, kurš Latvijas Bankas vadībā tiks ieviests arī Latvijā. Standarta mērķis ir uzlabot iedzīvotāju naudas prasmi un veicināt pārdomātus ar personiskajām finansēm saistītus lēmumus.

Standarts ir pamats, lai tālāk veidotu valsts politiku, finanšu pratības programmas un izglītojošus materiālus pieaugušajiem finanšu pratības jomā. Tajā iezīmētas nozīmīgākās prasmes, kuras iedzīvotājiem nepieciešamas pārdomātu finanšu lēmumu pieņemšanai. Standarts veidots, papildinot G20/OECD/INFE finanšu pratības pamata kompetenču standartu pieaugušajiem, pielāgojot to Eiropas Savienības (ES) prasībām un iekļaujot ar digitālajām prasmēm un ilgtspējīgām finansēm saistītus jautājumus.

Latvijā 2017.gadā izstrādāts "Pamata kompetenču standarts finanšu pratībā pieaugušajiem". Tas tiks atjaunots Latvijas Bankas vadībā, piesaistot finanšu pratības ekspertus no valsts, nevalstiskā un privātā sektora, lai ieviestu jaunizveidoto EK un OECD/INFE finanšu pratības kompetenču standartu. Arī Latvijā esošo standartu iecerēts papildināt ar ilgtspējīgu finanšu un digitālo prasmju aspektiem.

EK un OECD/INFE vienotais finanšu pratības kompetenču standarts izstrādāts saskaņā ar EK Kapitāla tirgu savienības 2020.gada rīcības plānu. Vienots standarts veicinās labās prakses apmaiņu starp politikas veidotājiem un iesaistītajām pusēm ES līmenī. Standarts ir pieejams OECD/INFE tīmekļvietnē: https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/financial-competence-framework-for-adults-in-the-European-Union.pdf.

Otrdien, 25.janvārī, notika finanšu pratības kompetenču standarta pieaugušajiem izziņošanas pasākums: https://www.oecd.org/financial/education/financial-competence-framework-for-adults-in-the-eu-launch.htm.

Papildu informāciju var iegūt pie vecākās finanšu pratības speciālistes Aijas Brikšes pa tālr. 67022373, e-pastu: Aija.Brikse@bank.lv.

Uzziņai:

Pakāpeniski īstenojot priekšdarbus Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas integrācijai vienā institūcijā, ar 2022.gada 1.janvāri par Latvijas nacionālo koordinatoru finanšu pratības jomā ir kļuvusi Latvijas Banka.

Finanšu pratība ir zināšanu, prasmju, attieksmes un uzvedības kopums, kas nepieciešams, lai pieņemtu optimālus finanšu lēmumus, nodrošinātu savu finansiālo drošību, ilgtspēju un labklājību.

Informāciju sagatavoja Latvijas Bankas preses dienests. Kontakti: 67022594; 67022384, 

presesdienests@bank.lv

bank.lv| makroekonomika.lv| naudasskola.lv.

Avots
Latvijas Banka

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri