Pārlekt uz galveno saturu

Eiropas Komisija atzinīgi novērtē Latvijas paveikto vienotā tirgus ieviešanā

2021. gada nogalē Eiropas Komisija (turpmāk – EK) publicēja Vienotā tirgus rezultātu pārskatu (Single Market Scoreboard), kurā atzinīgi novērtēts Latvijas sniegums Eiropas Savienības vienotā tirgus īstenošanā. Pārskats sniedz izvērtējumu par 10 rādītājiem.

Atbalsts valsts iestāžu, uzņēmēju un iedzīvotāju sadarbībai

EK atzinīgi vērtē Latvijas sniegumu Iekšējā tirgus informācijas sistēmas (IMI) darbības nodrošināšanā. IMI ir elektroniska sistēma, kas atvieglo informācijas apmaiņu starp valstu iestādēm. Latvijai ir viens no labākajiem rezultātiem trijos rādītājos: apmierinātība ar atbildi (98%), atbildes saņemšanas laiks (96%) un iekļaušanās noteiktajos termiņos (77%). Šobrīd IMI pieejamas 67 administratīvās sadarbības procedūras 17 dažādās politikas jomās. Lai arī IMI galalietotājas ir valsts iestādes, ieguvēji no uzlabotās valsts iestāžu sadarbības ir uzņēmumi un iedzīvotāji, jo tā palīdz samazināt administratīvo slogu.

Tāpat augsti novērtēta ir Latvijas SOLVIT centra darbība. SOLVIT centrs ir EK un dalībvalstu izveidots alternatīvs strīdu risināšanas mehānisms uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Tas palīdz risināt problēmas, kas radušās saistībā ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, preču savstarpējo atzīšanu, brīvību veikt uzņēmējdarbību, kā arī citām sūdzībām, kas saistītas ar kādas ES, Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas valsts iestādes rīcību. Latvijas SOLVIT centrs 2020. gadā no uzņēmējiem un iedzīvotājiem pieņēma risināšanai 18  lietas un jau trešo gadu pēc kārtas tās visas 100% apmērā arī tika atrisinātas.

ES joprojām turpinās darbs pie 2018. gadā izveidotā portāla “Tava Eiropa” uzlabošanas, kurā iedzīvotāji un uzņēmumi var iegūt informāciju par viņu tiesībām ES vienotajā tirgū. ES izveidotā vienotā digitālā vārteja nodrošina piekļuvi informācijai, procedūrām, palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem. Arī Latvijā turpinās darbs pie informācijas un elektroniski izpildāmo procedūru pilnveidošanas, padarot tās lietotājam draudzīgas.

ES Vienotā tirgus uzlabošana un Covid-19 ietekme

Ekonomikas ministrijai ir svarīgi nodrošināt, ka vienotais tirgus darbojas Latvijas uzņēmumu un iedzīvotāju interesēs – ka regulējums ļauj droši strādāt, ceļot, iepirkties, investēt un veikt uzņēmējdarbību ES dalībvalstīs, kā arī Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā. Taču, lai pilnvērtīgi baudītu vienotā tirgus priekšrocības, ir svarīgi nodrošināt ES tiesību normu savlaicīgu un korektu ieviešanu.

Neskatoties uz pozitīvo tendenci, visām ES dalībvalstīm ir noteiktas jomas, kuras jāuzlabo. Turklāt arī Covid-19 pandēmija ir ietekmējusi vienotā tirgus darbību. EK norāda, ka laikā nepārņemto ES tiesību normu skaits Latvijā palielinājies par 0.5%, bet joprojām saglabājas 1% robežās (kas ir ES vidējais rādītājs).

Vienotā tirgus rezultātu pārskatā ir iekļautas trīs jaunas politikas jomas: mazie un vidējie uzņēmēji (MVU) un uzņēmējdarbības vide, rūpniecības zaļināšana un tirgus uzraudzība, kas ir prioritāri jautājumi, ņemot vērā Covid-19 radīto krīzi. Pandēmija ir apgrūtinājusi daudzu MVU darbību visā Eiropā un to skaits ES 2020. gadā samazinājies par 1,3%, savukārt nodarbinātība samazinājās par 1,7%. Prasmes, apmācības, inovācijas un digitalizācija joprojām ir MVU galvenie izaicinājumi. Līdz ar to, ES dalībvalstīm jāturpina mazināt Covid-19 pandēmijas ietekme, ļaujot saglabāt darba vietas un veicinot MVU piekļuvi finansējumam.

EK norāda, ka zaļā pāreja tuvākajā nākotnē veicinās ES rūpniecību un ekonomiku atkopšanos. Neskatoties uz atsevišķiem uzlabojumiem pēdējos gados, ES ekonomika joprojām, galvenokārt, izmanto primārās izejvielas, savukārt otrreizējie materiāli veido tikai 12% no kopējā materiālu pieprasījuma.

Tirgus uzraudzība nodrošina, ka produkti atbilst normatīvajiem aktiem un neapdraud patērētājus ES iekšējā tirgū. Tā ietver produktu izņemšanu no tirgus, atļauju atsaukšanu un sankciju piemērošanu, lai apturētu neatbilstīgu produktu apriti un/vai panāktu to atbilstību. Līdz ar to, būtiska ir informācijas apmaiņa starp ES valstu iestādēm EK informācijas un komunikācijas tirgus uzraudzības sistēmā (ICSMS).

Vienotā tirgus rezultātu pārskats ir ikgadējs EK apkopojums, kas sniedz ieskatu vienotā tirgus praktiskajā pārvaldībā. Tas ļauj ne tikai iegūt informāciju par visām dalībvalstīm, bet arī atspoguļo sasniegtos rezultātus, saņemtās atsauksmes un izdarītos secinājumus, nodrošinot pamatu turpmākai attīstībai.

Ar Vienotā tirgus rezultātu pārskatu var iepazīties šeit.

Ar EK preses paziņojumu par Vienotā tirgus rezultātu pārskatu var iepazīties šeit.

Informāciju sagatavoja Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa. Kontakti: prese@em.gov.lv.

Avots
EM

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri