Pārlekt uz galveno saturu

Eiropas Komisija apstiprinājusi 209 miljonus eiro Covid-19 krīzes seku mazināšanai Latvijā

Latvija saņēmusi Eiropas Komisijas apstiprinājumu par 209 miljonus liela finansējuma piešķiršanu Covid-19 krīzes seku mazināšanai REACT-EU iniciatīvas ietvaros. Šis finansējums papildinās Eiropas Savienības (ES) fondu darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" pieejamo finansiālo atbalstu.

“REACT-EU finansējums Covid-19 krīzes seku mazināšanai ne tikai ļaus uzlabot situāciju ekonomikas nozarēs, kuras cietušas vissmagāk - tai skaitā kultūrā un tūrismā, bet palīdzēs arī sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai, piemēram, novirzot finansējumu nodarbinātības veicināšanai, datoru iegādei skolās, energoefektivitātes uzlabošanai dzīvojamās mājās un atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanai,” uzsver Armands Eberhards, Finanšu ministrijas (FM) Valsts sekretāres vietnieks ES fondu jautājumos.  

Atbilstoši nacionālajiem aprēķiniem indikatīvā REACT-EU kopsumma varētu būt aptuveni 272 miljoni eiro, bet konkrēta summa būs zināma pēc EK lēmuma par 2022. gada finansējuma apjomu. Latvijai garantētais 2021. gada REACT-EU piešķīrums ir 209,9 miljoni eiro, bet 2022. gada piešķīruma apjoms indikatīvi būs 62 miljonu eiro apmērā. Šie papildu līdzekļi paredzēti izdevumu veikšanai līdz 2023. gada beigām.

REACT-EU papildu finansējums mērķēts uz tām nozarēm, kam paredzama izšķiroša nozīme, lai Latvijas ekonomikas atlabšana būtu stabila. Paredzētas investīcijas darbvietu saglabāšanai, atbalsts jaunu darbvietu radīšanai, maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī veselības nozares stiprināšanai.

Papildus piešķirtais atbalsts tiks izmantots arī investīcijām Eiropas "zaļā kursa" un digitālās pārkārtošanās pasākumos. Īpašs uzsvars likts uz pasākumiem klimata jomā, kam atbilstoši REACT-EU regulai novirzāms noteikts finansējuma apjoms. Tas stiprinās apjomīgās investīcijas, kas minētajās jomās jau pašlaik tiek veiktas ES kohēzijas politikas ietvaros.

Vienlaicīgi, ņemot vērā to, ka pēc izsludinātās ārkārtējās situācijas stāšanās spēkā Ministru kabinets pieņēma lēmumus par atbalstu tautsaimniecības pasākumiem no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai maksimāli atslogotu valsts budžeta izdevumus un, ievērojot REACT-EU ietvaros paredzētos īsos projektu ieviešanas termiņus, ar REACT-EU finansējumu tiek plānots aizstāt arī virssaistību finansējumu kopā 116,09 miljonu eiro apmērā.

REACT-EU instrumentam ES līmenī paredzēti 50,6 miljardi eiro, kas būs pieejami 2014. - 2020. gada plānošanas periodā Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, kā arī Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros, faktiski sniedzot papildu iespējas 2014. - 2020. gada plānošanas perioda ietvaros īstenotajiem projektiem.

REACT-EU ir iniciatīva, ar kuru EK turpina un paplašina 2020. gada pavasarī pieņemto investīciju iniciatīvu pandēmijas krīzes pārvarēšanai. Ar to ES centās mobilizēt visus esošos ES budžeta resursus, lai sniegtu finansiālu atbalstu dalībvalstīm tūlītējai reaģēšanai uz koronavīrusa krīzi un tās ilgtermiņa ietekmi.

Informācija sagatavota Finanšu ministrijas Komunikācijas departamentā. 

Avots
FM

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri