Pārlekt uz galveno saturu

Darbu uzsāk Latvijas inovāciju un tehnoloģiju pārstāvniecība Briselē

No 1. aprīļa darbu uzsāks Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) inovāciju un tehnoloģiju pārstāvniecība Briselē, kura turpmāk kalpos kā tilts starp Latvijas uzņēmumiem, kuri vēlas investēt pētniecībā, un Eiropas institūcijām, kuras administrē dažādas atbalsta programmas. Latvijas inovāciju un tehnoloģiju pārstāvniecību vadīs Egita Aizsilniece-Ibema, kura līdz šim pildīja LIAA ārējās pārstāvniecības vadītājas pienākumus Nīderlandē.

Latvijas līdzšinējie ieguldījumi pētniecībā un attīstībā ir tikai 0,64 % no IKP. Tas ir viens no zemākajiem rādītājiem ES, turklāt Latvijā lielāko daļu no šiem izdevumiem veido valsts vai ES fondu finansējums. Salīdzinājumam ES valstis vidēji pētniecībā un attīstībā iegulda 2,19 % no IKP.

"Lai panāktu strukturālas pārmaiņas ekonomikā un straujāk attīstītu tādas viedās specializācijas jomas kā bioekonomika, fotonika, viedie materiāli vai biomedicīna, nepieciešams vismaz trīskāršot ieguldījumus pētniecībā un attīstībā. Apzināmies, ka to nebūs iespējams panākt tikai ar iekšējiem resursiem, tādēļ vēlamies daudz mērķtiecīgāk strādāt ar ES pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis" piedāvājumu, kā arī aicināt Latvijas uzņēmumus aktīvāk iesaistīties Eiropas Kosmosa aģentūras un Eiropas Kodolpētījumu organizācijas CERN realizētajās iniciatīvās," uzsver LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Inovāciju un tehnoloģiju pārstāvniecības loma būs sekmēt plašāku Latvijas uzņēmumu iesaisti pētniecības programmās saskaņā ar Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēm, kuras paredz viedo specializāciju attīstību, cieši sadarbojoties uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un valsts pārvaldes institūcijām.

Kopš 2014. gada Eiropas Komisija programmā "Apvārsnis" finansējusi 402 Latvijas projektus par vairāk nekā 100 miljoniem eiro. Tikai 112 no šiem projektiem ir nākuši kā uzņēmumu iniciatīva, pārējos iesniegušas augstskolas un pētniecības organizācijas, kā arī valsts un pašvaldību institūcijas. Inovāciju un tehnoloģiju pārstāvniecības uzdevums būs strādāt pie lielākas Latvijas uzņēmumu integrācijas dalībai dažādās pētniecības programmās.

Viens no pārstāvniecības uzdevumiem būs izmantot tās kontaktu tīklu, lai popularizētu Latvijā radīto tehnoloģiju un izstrādāto zinātnisko pētījumu piedāvājumu Briseles vidē. Šī pārstāvniecība būtiski atšķirsies no citām LIAA pārstāvniecībām, jo tās primārais uzdevums būs sniegt atbalstu tehnoloģiju uzņēmumiem un pētniecības organizācijām. Pārstāvniecības fokuss būs vērsts uz tādu sadarbības projektu veicināšanu, kuri nodrošinās tehnoloģiju pārnesi un potenciāla attīstību starptautiskajā vidē.

Pārstāvniecības vadītāja Egita Aizsilniece-Ibema akcentē, ka viņas galvenais uzdevums būs nodrošināt Latvijas uzņēmumu un pētniecības organizāciju saikni ar potenciālajiem sadarbības partneriem gan pētījumu veikšanā, gan finansējuma piesaistē.

"LIAA esam veikuši detalizētu priekšizpēti, kā šādas pārstāvniecības izmanto citas valstis, un secinājām, ka pastāv cieša sakarība starp pārstāvniecību aktivitāti un potenciāli piesaistītā finansējuma apmēru no programmas "Apvārsnis" un citām Eiropas Komisijas iniciatīvām," stāsta Egita Aizsilniece-Ibema.

Pārstāvniecība, kurā sākotnēji strādās viens cilvēks, būs atbildīga par uzņēmumu un pētniecības organizāciju interešu pārstāvniecību Briselē, sniedzot atbalstu sadarbības partneru piesaistē un dažādu finansējuma programmu projektu uzsaukumos. Pārstāvniecības vadītāja atbalstīs Latvijas vēstniecības īstenotās aktivitātes un divpusējo ekonomisko attiecību veidošanu.

Jāuzsver, ka Igaunijai un Lietuvai arī ir izveidotas savas inovāciju un tehnoloģiju pārstāvniecības Briselē, kuras jau izteikušas vēlmi veidot kopēju Baltijas dialogu ar ES institūcijām.

Uzņēmumu viedoklis

Valodu tehnoloģiju uzņēmuma "Tilde" valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiļjevs: "ES sadarbības programmas sniedz daudzveidīgas iespējas nonākt pie jaunām tehnoloģijām un jauniem produktiem, kurus būtu pārāk sarežģīti un dārgi radīt tikai ar saviem spēkiem. Mums tās ļāvušas sadarboties ar vadošajiem Eiropas zinātniekiem un līdzīgi domājošiem uzņēmumiem, lai pētniecības rezultātus pārvērstu praktiski izmantojamos risinājumos. Inovāciju un tehnoloģiju pārstāvniecība Briselē varētu palīdzēt Latvijas uzņēmumiem un pētniekiem iesaistīties Eiropas programmās – apzināt piedāvātās iespējas, piesaistīt potenciālos sadarbības partnerus un piemeklēt labākos risinājumus konkrētām vajadzībām."

LMT prezidents Juris Binde: "Lai veicinātu eksportspējīgu inovāciju attīstību Latvijā, mūsu pieredze liecina, ka Eiropas izpētes projektiem ir ļoti būtiska loma. Tā Latvijas uzņēmumiem un pētniecības iestādēm ir ne tikai iespēja piesaistīt papildu finansējumu, lai veicinātu plašāku inovāciju izpēti un attīstību Latvijā. Eiropas izpētes projekti ir arī laba platforma starptautiskās pieredzes iegūšanai, jaunu partneru iepazīšanai un potenciālam nodibināt sadarbību ar lielām starptautiskajām korporācijām."

Pārstāvniecības vadītājas CV

Egita Aizsilniece-Ibema ieguvusi Vadības zinību grādu Latvijas Universitātē. Viņa ir uzkrājusi nozīmīgu pieredzi dažādos amatos, sadarbojoties ar ES institūcijām. No 2003. gada darbojusies Eiropas Studentu foruma valdē Briselē, bet laika periodā no 2004. līdz 2009. gadam vadījusi Rīgas pilsētas un reģiona pārstāvniecību Briselē. Tāpat E. Aizsilniece-Ibema guvusi pieredzi Eiropas Kultūras fondā Amsterdamā, bet no 2011. līdz 2012. gadam strādājusi pie Enerģijas dekarbonizācijas programmas izveidošanas un ieviešanas Eiropas Klimata fondā Hāgā, kā arī sniegusi konsultācijas par Eiropas atbalsta instrumentiem Latvijas un Nīderlandes uzņēmumiem. Savukārt pēdējos septiņus gadus E. Aizsilniece-Ibema vadījusi LIAA pārstāvniecību Nīderlandē, atbalstot Latvijas uzņēmumus Nīderlandes tirgū un veicinot investīciju piesaisti Latvijai. E. Aizsilniece-Ibema ir bijusi aktīva diasporas kopienā laika periodā no 2012. līdz 2014. gadam, dibinot un vadot fondu "Laimas zeme", kas realizēja sabiedriskus projektus, veicinot saikni starp ārvalstīs dzīvojošajiem latviešiem un Latvijas uzņēmumiem.

Pārstāvniecības kontaktinformācija:
Egita Aizsilniece-Ibema
Latvijas inovāciju un tehnoloģiju pārstāvniecības vadītāja Briselē
egita.aizsilniece-ibema@liaa.gov.lv
brussels@liaa.gov.lv

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri