Pārlekt uz galveno saturu

Covid-19 krīzes atbalstam par jūniju uzņēmēji var pieteikties līdz 15.jūlijam

Ekonomikas ministrija atgādina, ka līdz š.g. 15.jūlijam uzņēmēji, kā arī pašnodarbinātās personas un patentmaksātāji var pieteikties Covid-19 krīzes atbalstam par jūniju. Atbalstam uzņēmēji var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS).

Būtiski norādīt, ka atbalstam var pieteikties arī tie komersanti, kuri ir atsākuši darbu, bet kuriem kāda joprojām spēkā esoša ierobežojuma dēļ ir vērojams MK noteikumos noteiktais ieņēmumu kritums, un kuriem daļa darbinieku ir dīkstāvē vai nodarbināti daļēji. Jūnijs ir pēdējais mēnesis, par kuru dīkstāvē esoši darbinieki var saņemt dīkstāves atbalstu, daļēji nodarbināti darbinieki - algas subsīdiju un komersanti - grantu apgrozāmajiem līdzekļiem.

Dīkstāves atbalstam var pieteikties darba devēji, pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības šā gada jūnijā:

- ir samazinājušies ne mazāk kā par 20%, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020.gada augustā, septembrī un oktobrī, kuros uzņēmums faktiski darbojies;

- vai samazinājušies ne mazāk kā par 30%, salīdzinot ar attiecīgā 2019.gada mēneša ieņēmumiem.

Būtiski norādīt, ka ieņēmumu krituma aprēķinā neņem vērā saņemto atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai (grantu).

Kritērijus un kārtību, kādā piešķir atbalstu par darbinieku, pašnodarbināto personu un patentmaksātāju dīkstāves periodā to atlīdzības kompensēšanai, nosaka 2020.gada 24.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 709 "Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos".

Atbalstam algu subsīdijai daļēji nodarbinātiem darbiniekiem var pieteikties darba devēji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības š.g. jūnijā:

• ir samazinājušies ne mazāk kā par 20%, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2020.gada augustā, septembrī un oktobrī, kad uzņēmums faktiski darbojies;

• vai samazinājušies ne mazāk kā par 30%, salīdzinot ar attiecīgā 2019.gada mēneša ieņēmumiem.

Atbalsts tiek piešķirts nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai. Atbalstu izmaksā darbiniekiem piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu.

Svarīgi norādīt, ka atbalsts algas subsīdijai un dīkstāves atbalsts darbiniekam pie visiem darba devējiem kopā nedrīkst pārsniegt 1000 eiro par kalendāra mēnesi. Darbinieks par attiecīgo periodu pie viena darba devēja nevar vienlaikus saņemt atbalstu algas subsīdijai un dīkstāves atbalstu.

Atbalsta piešķiršanas nosacījumi ietverti Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid -19 izraisītās krīzes situācijas apstākļos".

Savukārt apgrozāmo līdzekļu grants š.g. jūnijā tiek piešķirts Covid-19 krīzes visvairāk skartiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai.

Apgrozāmo līdzekļu grantam šobrīd var pieteikties uzņēmumi, kuru apgrozījuma kritums jūnijā atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

• apgrozījums ir krities vismaz par 20%, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020.gada augustā, septembrī un oktobrī kopā, un kuram atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 30%, salīdzinot ar apgrozījumu 2019.gada vai 2020.gada attiecīgajā mēnesī;

• reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs pēc 2020.gada 1.janvāra un kuram atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 20%, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020.gada augustā, septembrī un oktobrī kopā;

• uzsācis saimniecisko darbību pēc 2019.gada 1.janvāra un kuram atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 20%, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020.gada augustā, septembrī un oktobrī kopā;

• atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 30%, salīdzinot ar 2019.gada atbilstošo kalendāra mēnesi, un kura apgrozījums kopš 2020.gada 1.aprīļa vismaz trīs mēnešus ir pārsniedzis 10% no 2019.gada atbilstošā kalendārā mēneša apgrozījuma.

Papildus noteikts nozaru ierobežojums atbalsta saņemšanai - identificētas 54 nozares, kuru komersantiem no š.g. maija apgrozāmo līdzekļu grants vairs nav pieejams. Tās ir nozares, kuru darbībai iepriekš nav bijuši noteikti ierobežojumi un kuri šobrīd īsteno pilnvērtīgu saimniecisko darbību, piemēram, būvniecība; nodrošināšana ar personālu; IKT; elektroenerģijas ražošana un tirdzniecība; remonts; biroju administratīvie pakalpojumi, u.c.

Būtiski atgādināt, ka apgrozījuma krituma aprēķinā netiek ņemts vērā saņemtā atbalsta apmērs. Vienlaikus jānorāda, ka tas neatceļ nodokļu nomaksas un grāmatvedības kārtošanas prasības.

Kritērijus un kārtību granta piešķiršanai Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai nosaka Ministru kabineta 10.11.2020 noteikumi Nr.676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai".

Covid-19 izplatības laikā kopš 2020.gada pavasara Ekonomikas ministrija uzņēmēju atbalstam izstrādājusi vairāk kā 20 īpašas atbalsta programmas Covid-19 seku mazināšanai. Papildu informācija par šobrīd aktuālajām atbalsta programmām pieejama Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

Informācija sagatavota Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļā. Kontakti: prese@em.gov.lv

Avots
EM

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri