Pārlekt uz galveno saturu

#Budžets2022 projektu izskata NTSP sanāksmē

Otrdien, 12. oktobrī, Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sanāksmes laikā izskatīja ar nākamā gada valsts budžetu saistītos jautājumus. 2022. gada valsts budžeta projektā ietverti trīs nozīmīgi virzieni – valsts konkurētspējas palielināšana, pakalpojumu pieejamība un kvalitātes uzlabošana, kā arī nacionālās identitātes stiprināšana.

Nākamā gada valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi tiek plānoti 10,6 miljardu, savukārt izdevumi – 12,4 miljardu eiro apmērā. 2022. gada valsts budžetā nozīmīgs finansējums paredzēts ārstniecības personu, pedagogu un iekšlietu nozarē strādājošo darba samaksas pieaugumam. Tāpat paredzēti nozīmīgi papildu līdzekļi ar valsts drošību saistītiem pasākumiem, pieņemto lēmumu un saistību izpildei, kā arī citiem nozīmīgiem prioritārajiem pasākumiem.

Viena no valdības galvenajām prioritātēm nodokļu jomā ir darbaspēka nodokļu sloga mazināšana. Lai turpinātu mazināt darbaspēka nodokļu slogu zemu ienākumu saņēmējiem un uzlabotu uzņēmumu konkurētspēju Baltijas valstu starpā, ir nepieciešams turpināt paaugstināt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) neapliekamo minimumu, vienlaikus paaugstinot neapliekamo minimumu arī pensionāriem. Attiecīgajām izmaiņām 2022. gadā plānoti 93,8 miljoni eiro, paredzot, ka maksimālais diferencētais neapliekamais minimums, kā arī pensionāra neapliekamais minimums no nākamā gada 1. janvāra būs 350 eiro, bet no 1. jūlija – 500 eiro mēnesī.

Ņemot vērā, ka izmaiņas IIN tieši skar pašvaldību ieņēmumus, tiek noteikts valsts budžeta papildu finansējums pašvaldību izlīdzināšanai, kas nodrošina pašvaldību izlīdzināto ieņēmumu pieaugumu 2022. gadā par 3,1%, salīdzinot ar 2021. gadu. Tā kā IIN ir galvenais pašvaldību nodokļu ieņēmums un finanšu resurss, ir piedāvāts arī 2022. gadā saglabāt garantijas pašvaldībām IIN prognozei 100% apjomā. Šī valdības apņemšanās nodrošina pašvaldībām budžeta ieņēmumu prognozējamību un stabilitāti.

Kopbudžeta nodokļu ieņēmumu dinamika 2022.-2024. gadā tiek prognozēta atbilstoši Latvijas tautsaimniecības attīstības tempiem, nepaaugstinot nodokļus. 2022. gada kopbudžeta nodokļu ieņēmumu prognozes salīdzinājumā ar 2021. gada  prognozēm ir ar 9,1% pieaugumu.

Nākamā gada budžeta projektā iekļauta arī norma, ka darba devējs veselības pakalpojumu pieejamībai varēs darbiniekiem kompensēt ārstniecības izdevumus līdz 40 eiro mēnesī, šo summu neapliekot ar IIN, ja šāda kompensācija ir paredzēta koplīgumos. Minētais izdevumu apmērs, kuru neapliks ar IIN,  tiks summēts ar darba devēja ēdināšanas izdevumu kompensāciju un tas nevarēs pārsniegt 480 eiro gadā. Tāpat paredzēta valsts apmaksāto darbnespējas dienu skaita palielināšana.

Diskusijas ar valdības sociālajiem un sadarbības partneriem ir būtiska budžeta sagatavošanas procesa sastāvdaļa. 2022. gada valsts budžeta likumprojektu plānots izskatīt 12. oktobra Ministru kabineta sēdē, bet iesniegt Saeimā – 14. oktobrī.

Prezentācija “Gadskārtējā valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2022. - 2024. gadam”

Foto: Zane Bitere, LETA. 

Avots
FM

Reģistrē profilu un piesakies atbalstam!

Personīgajā profilā Tu varēsi saņemt konsultācijas un e-pakalpojumus, slēgt līgumus, lietot personalizēto ziņu lenti un sekot līdzi visiem jaunumiem un aktualitātēm
  1. Reģistrē profilu un personalizē savu ziņu lenti
  2. Noslēdz līgumu un izmanto atbalsta iespējas
  3. Iesniedz projektu un piesakies atbalsta fondiem
Reģistrēties

Mūsu partneri